Borses de treball temporal

Selecció de Personal

Resolució publicació puntuació provisional SAMC Subdirecció Informatius No Diaris
Selecció de Personal
194 views
Selecció de Personal
194 views

Resolució publicació puntuació provisional SAMC Subdirecció Informatius No Diaris

Comunicació CVMC - des. 14, 2022

Publicació de la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de la categoria Subdirecció d’Informatius No Diaris

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria SAMC (Subdirecció Informatius No Diaris)
Selecció de Personal
206 views
Selecció de Personal
206 views

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria SAMC (Subdirecció Informatius No Diaris)

Comunicació CVMC - des. 12, 2022

Publicació de la puntuació obtinguda en la memòria i la puntuació obtinguda segons els mèrits declarats per cada aspirant. Les persones admeses que hagen obtingut al menys 20 punts en la valoració de la memòria hauran de presentar en el termini de 5 dies hàbils la documentació acreditativa dels requisits i mèrits que s’han fet constar en la sol·licitud de participació en la borsa.

Llista provisional de l’autobaremació (Subdirecció d’Informatius no diaris de l’SAMC)
Selecció de Personal
225 views
Selecció de Personal
225 views

Llista provisional de l’autobaremació (Subdirecció d’Informatius no diaris de l’SAMC)

Comunicació CVMC - des. 02, 2022

Publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de la categoria Subdirecció d’Informatius No Diaris. S'obre termini de tres dies hàbils per a presentar al·legacions.

Convocatòria de una borsa de treball temporal de la categoria de Subdirecció d’Informatius no Diaris
Selecció de Personal
409 views
Selecció de Personal
409 views

Convocatòria de una borsa de treball temporal de la categoria de Subdirecció d’Informatius no Diaris

Comunicació CVMC - nov. 22, 2022

Publicació de les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal para la contratación laboral temporal, en la categoria de Subdirecció d’informatius no Diaris de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC (Administratiu/iva. Fase 15)
Selecció de Personal
273 views
Selecció de Personal
273 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC (Administratiu/iva. Fase 15)

Comunicació CVMC - nov. 10, 2022

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball d'administratiu/iva i la llista de persones que han presentat al·legacions i la causa d’estimació o desestimació.

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Administratiu/iva) Fase 15
Selecció de Personal
214 views
Selecció de Personal
214 views

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Administratiu/iva) Fase 15

Comunicació CVMC - nov. 02, 2022

Publicació de la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball temporal d'Administratiu/iva de la CVMC

Resolució requeriment documentació borsa categoria Administratiu/iva CVMC (fase15)
Selecció de Personal
272 views
Selecció de Personal
272 views

Resolució requeriment documentació borsa categoria Administratiu/iva CVMC (fase15)

Comunicació CVMC - oct. 21, 2022

Les persones de la borsa d'Administratiu/iva que es troben incloses en l’interval de puntuació assenyalat han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits, els dies 24 a 28 d’octubre de 2022, en la seu de la CVMC

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC d’Administratiu/iva i Auxiliar administratiu/iva (fase 14)
Selecció de Personal
285 views
Selecció de Personal
285 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC d’Administratiu/iva i Auxiliar administratiu/iva (fase 14)

Comunicació CVMC - oct. 10, 2022

Puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball temporal Administratiu/iva y Auxiliar administratiu/iva

Resolució provisional de la crida específica destinada a creadors i creadores per a desenvolupament de sèries/minisèries de ficció 2022
Projectes
538 views
Projectes
538 views

Resolució provisional de la crida específica destinada a creadors i creadores per a desenvolupament de sèries/minisèries de ficció 2022

Comunicació CVMC - oct. 10, 2022

Tal com es va publicar en el web de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació el passat 11 de…

Correcció errades resolució de la publicació de la puntuació definitiva borsa SAMC (Productor/a informatius/programes)
Selecció de Personal
199 views
Selecció de Personal
199 views

Correcció errades resolució de la publicació de la puntuació definitiva borsa SAMC (Productor/a informatius/programes)

Comunicació CVMC - oct. 04, 2022

Correcció d’errades de la Resolució de 3 d’octubre de 2022, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació

Resolució de la publicació puntuació definitiva i persones candidates de borsa SAMC (Productor/a informatius/programes)
Selecció de Personal
215 views
Selecció de Personal
215 views

Resolució de la publicació puntuació definitiva i persones candidates de borsa SAMC (Productor/a informatius/programes)

Comunicació CVMC - oct. 03, 2022

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de treball de la categoria Productor/a informatius/programes amb indicació de les persones excloses per no complir els requisits i la llista de les persones candidates

Resolució publicació puntuació provisional CVMC Fase 14 (Administratiu/iva i Auxiliar administratiu/iva)
Selecció de Personal
191 views
Selecció de Personal
191 views

Resolució publicació puntuació provisional CVMC Fase 14 (Administratiu/iva i Auxiliar administratiu/iva)

Comunicació CVMC - set. 29, 2022

Puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a les borses Administratiu/iva i Auxiliar administratiu/iva. S'obre un termini de 5 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a presentar les al·legacions