Inici

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) és una entitat pública amb personalitat jurídica pròpia que té com a objecte satisfer les necessitats d’informació, cultura, educació i entreteniment dels ciutadans i ciutadanes i de la societat de la Comunitat Valenciana.

PROJECTES

Resolució de la categoria projectes tv movies de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2023
Projectes
149 views
Projectes
149 views

Resolució de la categoria projectes tv movies de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2023

Comunicació CVMC - abr. 19, 2024

Reunida la Comissió i analitzats els projectes presentats, acorda que cap d’ells en resulta preseleccionat.

Resolució de la categoria projectes llargmetratges de ficció cinematogràfics de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2023
Projectes
161 views
Projectes
161 views

Resolució de la categoria projectes llargmetratges de ficció cinematogràfics de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2023

Comunicació CVMC - abr. 19, 2024

Projectes preseleccionats de la categoria llargmetratges de ficció cinematogràfics de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2023

SELECCIÓ DE PERSONAL

Resolució de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de Cap del Servei d’Emissions (SAMC)
Selecció de Personal
54 views
Selecció de Personal
54 views

Resolució de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de Cap del Servei d’Emissions (SAMC)

Comunicació CVMC - maig 24, 2024

Es publica la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball convocada per Resolució de 9 de maig de 2024 (cap de Servei d’Emissions), ordenada d’acord amb l’autobaremació.

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de Cap del servei d’emissions
Selecció de Personal
171 views
Selecció de Personal
171 views

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de Cap del servei d’emissions

Comunicació CVMC - maig 13, 2024

Publicació de la convocatòria i les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria de Cap del servei d'emissions en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.