Resolució llista persones candidates SAMC (Cap Gabinet Tècnic)

nov. 17, 2023
80 Views

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual s’aprova amb caràcter definitiu la llista de persones que integren la borsa de treball convocada per Resolució per Resolució de 5 d’octubre 2023 (cap del Gabinet Tècnic).

Per Resolució de 5 d’octubre 2023 del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en el lloc de cap del Gabinet Tècnic i se’n fa pública la convocatòria  (DOGV de 10.10.2023).

Per Resolució de 14 de novembre de 2023, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, s’aprova la llista provisional de persones que integren la borsa de treball convocada per Resolució de 5 d’octubre 2023 (cap del Gabinet Tècnic) i es concedeix un termini de cinc dies per a presentar al·legacions.

L’única candidata ha renunciat a presentar al·legacions.

Per això, resolc:

Elevar a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball aprovada per la Resolució de 14 d’novembre 2023, de la categoria que s’indica tot seguit:

Cap del Gabinet Tècnic

Burjassot, 17 de novembre de 2023. El director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado.

Pots estar interessat

Resolució requeriment documentació borsa CVMC (Tècnic/a Màrqueting)
Selecció de Personal
73 views
Selecció de Personal
73 views

Resolució requeriment documentació borsa CVMC (Tècnic/a Màrqueting)

Comunicació CVMC - nov. 29, 2023

Les persones que es troben incloses en l’interval de puntuació des de 7,18 fins a 0 punts han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits. La data límit és el 12 de desembre de 2022

Convocatòria borsa d’ocupació temporal ( Subdirecció d’Informatius No Diaris)
Selecció de Personal
96 views
Selecció de Personal
96 views

Convocatòria borsa d’ocupació temporal ( Subdirecció d’Informatius No Diaris)

Comunicació CVMC - nov. 27, 2023

Convocatòria i bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en la categoria de Subdirecció d’informatius No Diaris

Resolució publicació llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Gabinet Tècnic)
Selecció de Personal
85 views
Selecció de Personal
85 views

Resolució publicació llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Gabinet Tècnic)

Comunicació CVMC - nov. 14, 2023

Publicació de la llista provisional de persones, ordenades d’acord amb la puntuació total, que integren la borsa de treball de la categoria Cap del Gabinet Tècnic. Les persones interessades disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució per presentar al·legacions.

Més d'aquesta categoria