Perfil del Contractant

El perfil de contractant de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i la Societat Anònima de Mitjans de de Comunicació està integrat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Els anuncis,  les seues licitacions i adjudicacions  es podran consultar des de la plataforma

INSTRUCCIÓ SAMC-INS-1 PER A LA CONTRACTACIÓ MENOR

INSTRUCCIÓ CVMC23-INS-1  CVMC PER A LA CONTRACTACIÓ MENOR

GUIA DE LLIURAMENT DE MÀSTERS PER A L’EMISSIÓ

HOMOLOGACIÓ TÈCNICA ESTUDIS DOBLATGE

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE CONTINGUTS EN RÈGIM DE PRODUCCIÓ ASSOCIADA PER A LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA

MODIFICACIÓ ANNEX DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE CONTINGUTS EN RÈGIM DE PRODUCCIÓ ASSOCIADA

GARANTIES I SOLVÈNCIA EN ELS CONTRACTES DE PRODUCCIÓ

INSTRUCCIONS CONTRACTE SERVEIS I PRODUCCIONS

ACORDS SOBRE DESPESES FINANCERES