Perfil del Contractant

Mandat Marc CVMC

HOMOLOGACIÓ TÈCNICA ESTUDIS DOBLATGE

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE CONTINGUTS EN RÈGIM DE PRODUCCIÓ ASSOCIADA PER A LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA

GARANTIES I SOLVÈNCIA EN ELS CONTRACTES DE PRODUCCIÓ

INSTRUCCIONS CONTRACTE SERVEIS I PRODUCCIONS