Selecció de Personal

Selecció de Personal

Convocatòria del lloc de Direcció de Recursos Humans de la CVMC
Selecció de Personal
44 views
Selecció de Personal
44 views

Convocatòria del lloc de Direcció de Recursos Humans de la CVMC

Comunicació CVMC - juny 20, 2018

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a les bases de la convocatòria d’un concurs per a la proposta de nomenament de la direcció de recursos humans de la Corporació.

Relació definitiva d’autobaremació de llocs de treball de l’SAMC (Tècnic Publicitari i Tècnic/a de Màrqueting)
Selecció de Personal
38 views
Selecció de Personal
38 views

Relació definitiva d’autobaremació de llocs de treball de l’SAMC (Tècnic Publicitari i Tècnic/a de Màrqueting)

Comunicació CVMC - juny 19, 2018

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la llista de persones admeses i excloses en la borsa de treball convocada per Resolució de 22 de maig de 2018 (Tècnic/a de Màrqueting i Tècnic/a Publicista), ordenada d’acord amb l’autobaremació.

Relació definitiva de l’autobaremació i puntuació de la memòria de la borsa de l’SAMC (Cap de Servei Comercial)
Selecció de Personal
44 views
Selecció de Personal
44 views

Relació definitiva de l’autobaremació i puntuació de la memòria de la borsa de l’SAMC (Cap de Servei Comercial)

Comunicació CVMC - juny 19, 2018

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la llista de persones admeses i excloses en la borsa de treball convocada per Resolució de 22 de maig de 2018 (cap de Servei Comercial), ordenada d’acord amb l’autobaremació i es publica la puntuació de la memòria.

Resolució de la publicació de la puntuació provisional borses de l’SAMC (quart requeriment)
Selecció de Personal
208 views
Selecció de Personal
208 views

Resolució de la publicació de la puntuació provisional borses de l’SAMC (quart requeriment)

Comunicació CVMC - juny 12, 2018

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per Resolució d’1 de setembre de 2017 (quart requeriment).

Llista provisional autobaremació Cap de Servei Comercial
Selecció de Personal
207 views
Selecció de Personal
207 views

Llista provisional autobaremació Cap de Servei Comercial

Comunicació CVMC - juny 11, 2018

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball convocada per Resolució de 22 de maig de 2018 (cap de Servei Comercial), ordenada d’acord amb l’autobaremació.

Llista provisional d’autobaremació de les borses de l’SAMC de Tècnics Publicista i de Màrqueting
Selecció de Personal
209 views
Selecció de Personal
209 views

Llista provisional d’autobaremació de les borses de l’SAMC de Tècnics Publicista i de Màrqueting

Comunicació CVMC - juny 11, 2018

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la llista provisional de les persones admeses i excloses en les borses de treball convocades per Resolució de 22 de maig de 2018 (Tècnic/a de Màrqueting i Tècnic/a Publicista), ordenada d’acord amb l’autobaremació.

Convocatòria de diferents borses de treball de l’SAMC
Selecció de Personal
491 views
Selecció de Personal
491 views

Convocatòria de diferents borses de treball de l’SAMC

Comunicació CVMC - maig 30, 2018

Troba tota la informació relacionada amb la convocatòria en els següents enllaços.

Publicació dels criteris d’avaluació borsa de Cap de Servei Comercial
Selecció de Personal
500 views
Selecció de Personal
500 views

Publicació dels criteris d’avaluació borsa de Cap de Servei Comercial

Comunicació CVMC - maig 28, 2018

La Comissió de Valoració de les borses de treball temporal per a la contractació en llocs amb rang de cap de servei en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació.

Publicació dels membres de les comissions de valoració de les borses de l’SAMC
Selecció de Personal
488 views
Selecció de Personal
488 views

Publicació dels membres de les comissions de valoració de les borses de l’SAMC

Comunicació CVMC - maig 28, 2018

Resolució de 28 de maig de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es nomenen els membres de la comissió de valoració del procés de constitució de les borses de treball.

Publicació dels membres de les comissions de l’SAMC (Cap de Servei Comercial)
Selecció de Personal
483 views
Selecció de Personal
483 views

Publicació dels membres de les comissions de l’SAMC (Cap de Servei Comercial)

Comunicació CVMC - maig 28, 2018

Resolució de 28 de maig de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es nomenen els membres de la comissió tècnica i de la comissió de valoració del procés de constitució de les borses de treball.

Resolució de la publicació del quart requeriment de les borses de l’SAMC
Selecció de Personal
575 views
Selecció de Personal
575 views

Resolució de la publicació del quart requeriment de les borses de l’SAMC

Comunicació CVMC - maig 25, 2018

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es requereix la presentació de documentació a les persones indicades (quart requeriment).

Correcció d’errades de la resolució de la publicació de la puntuació definitiva de les borses de l’SAMC
Selecció de Personal
544 views
Selecció de Personal
544 views

Correcció d’errades de la resolució de la publicació de la puntuació definitiva de les borses de l’SAMC

Comunicació CVMC - maig 25, 2018

Correcció d’errades de la Resolució d’11 de maig de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació.