Borses de treball temporal

Selecció de Personal

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria per al lloc de Subdirecció  Informatius Diaris de l’SAMC
Selecció de Personal
70 views
Selecció de Personal
70 views

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria per al lloc de Subdirecció Informatius Diaris de l’SAMC

Comunicació CVMC - jul. 26, 2021

Llista de persones admeses i excloses en la borsa de treball per a la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris de l'SAMC, ordenada d’acord amb l’autobaremació i es publica la puntuació de la memòria.

Resolució llista provisional autobaremació SAMC subdirecció informatius diaris
Selecció de Personal
115 views
Selecció de Personal
115 views

Resolució llista provisional autobaremació SAMC subdirecció informatius diaris

Comunicació CVMC - jul. 16, 2021

Publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de la categorria Subdirecció d’Informatius Diaris.

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris
Selecció de Personal
453 views
Selecció de Personal
453 views

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris

Comunicació CVMC - jul. 05, 2021

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de Subdirecció d’Informatius Diaris, composició de la comissió, criteris de valoració, sol·licitud d'inscripció i preguntes freqüents.

Resolució publicació definitiva i persones candidates CVMC (Fase 10)
Selecció de Personal
345 views
Selecció de Personal
345 views

Resolució publicació definitiva i persones candidates CVMC (Fase 10)

Comunicació CVMC - juny 09, 2021

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball temporal de Operador/a electrònic/a i s’aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Fase 10)
Selecció de Personal
296 views
Selecció de Personal
296 views

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Fase 10)

Comunicació CVMC - juny 01, 2021

Publicar la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de Operador/a electrònic/a

Resolució requeriment documentació borsa CVMC (fase 10)
Selecció de Personal
189 views
Selecció de Personal
189 views

Resolució requeriment documentació borsa CVMC (fase 10)

Comunicació CVMC - maig 21, 2021

Requeriment de documentació de la borsa d'Operador/a electrònic/a. Han de presentar la documentació les persones puntuades des de 27,97 fins a 6,50 punts.

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC desé requeriment
Selecció de Personal
183 views
Selecció de Personal
183 views

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC desé requeriment

Comunicació CVMC - maig 20, 2021

Puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de operador/a de só i control, amb indicació de les persones excloses per no complir els requisits.

Resolució publicació puntuació provisional SAMC (desé requeriment)
Selecció de Personal
141 views
Selecció de Personal
141 views

Resolució publicació puntuació provisional SAMC (desé requeriment)

Comunicació CVMC - maig 11, 2021

Publicació de les llistes provisional de les persones que han lliurat la documentación de la borsa d'Operador/a de so i control per a la seu d'Alacant. S'estableix un termini de cinc dies per a presentar al·legacions.

Resolució publicació desé requeriment borsa SAMC
Selecció de Personal
203 views
Selecció de Personal
203 views

Resolució publicació desé requeriment borsa SAMC

Comunicació CVMC - abr. 30, 2021

Requeriment de documentació a les persones indicades de la borsa d'Operador/a de so i control. La documentació s’ha de presentar del 3 al 7 de maig de 2021. La documentació també podrà enviar-se per correu postal o missatgeria a la referida adreça però, per a ser admesa, haurà de tindre entrada abans de les 14.00 hores del divendres dia 7 de maig de 2021

Resolució llista persones candidates SAMC (cap de redacció)
Selecció de Personal
358 views
Selecció de Personal
358 views

Resolució llista persones candidates SAMC (cap de redacció)

Comunicació CVMC - abr. 07, 2021

RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2021, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual s’aprova amb caràcter definitiu la llista de persones que integren la borsa de treball convocada per Resolució de 4 de febrer 2021 (cap de redacció).

Resolució publicació llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap de redacció)
Selecció de Personal
390 views
Selecció de Personal
390 views

Resolució publicació llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap de redacció)

Comunicació CVMC - març 26, 2021

Llista provisional de persones que integren la borsa de treball de Cap de redacció, ordenades d’acord amb la puntuació total. Les persones interessades disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, en horari de 9 a 14 hores, per presentar les al·legacions

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i realització entrevista SAMC (cap de redacció)
Selecció de Personal
239 views
Selecció de Personal
239 views

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i realització entrevista SAMC (cap de redacció)

Comunicació CVMC - març 17, 2021

Publicació de la llista definitiva de mèrits i citació per a entrevistesa les persones candidates. Les entrevistes tindran lloc els dies 22 i 23 de març. Les persones citades a l’entrevista han d’enviar el seu currículum actualitzat a dubtesborsa@cvmc, al menys, amb un dia d’antelació al dia de l’entrevista.