Borses de treball temporal

Selecció de Personal

Resolucio llista provisional auditor/a CVMC
Selecció de Personal
3 views
Selecció de Personal
3 views

Resolucio llista provisional auditor/a CVMC

Comunicació CVMC - març 20, 2023

Es publica la llista provisional de les persones admeses en la borsa de treball auditor o auditora i s'obre un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista indicada, per a presentar, en horari de 9 a 14 hores, les al·legacions que estimen oportunes

Convocatòria de una borsa de treball temporal de la categoria d’auditor/a per a la CVMC
Selecció de Personal
247 views
Selecció de Personal
247 views

Convocatòria de una borsa de treball temporal de la categoria d’auditor/a per a la CVMC

Comunicació CVMC - febr. 13, 2023

El termini de presentació de sol·licituds d'inscripció finalitza el 13 de març de 2023. Els requisits del lloc són títol universitari oficial de llicenciatura, enginyeri arquitectura o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau. Tindre la condició d’auditor o auditora de comptes i el Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià.

Llista persones candidates borsa SAMC Subdirecció Informatius No Diaris
Selecció de Personal
511 views
Selecció de Personal
511 views

Llista persones candidates borsa SAMC Subdirecció Informatius No Diaris

Comunicació CVMC - des. 22, 2022

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual s’aprova amb caràcter definitiu la llista de persones que integren la borsa de treball convocada per Resolució de 16 de novembre de 2022 (Subdirección de Informativos No Diarios).

Llista provisional persones candidates borsa SAMC Subdirecció Informatius No Diaris
Selecció de Personal
306 views
Selecció de Personal
306 views

Llista provisional persones candidates borsa SAMC Subdirecció Informatius No Diaris

Comunicació CVMC - des. 20, 2022

Concloses les diverses fases del procés de selecció i d’acord amb la base novena 5 de la convocatòria, cal publicar la llista provisional de persones que integren la borsa de treball, ordenades d’acord amb la puntuació total.

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i  entrevista SAMC Subdirecció Informatius No Diaris
Selecció de Personal
277 views
Selecció de Personal
277 views

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i entrevista SAMC Subdirecció Informatius No Diaris

Comunicació CVMC - des. 16, 2022

Publicació de la puntuació definitiva de la persona la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyent a la borsa de treball de la categoria Subdirecció d’Informatius No Diaris i citar a l’entrevista a la persona candidata inclosa en la llista anterior.

Resolució publicació puntuació provisional SAMC Subdirecció Informatius No Diaris
Selecció de Personal
132 views
Selecció de Personal
132 views

Resolució publicació puntuació provisional SAMC Subdirecció Informatius No Diaris

Comunicació CVMC - des. 14, 2022

Publicació de la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de la categoria Subdirecció d’Informatius No Diaris

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria SAMC (Subdirecció Informatius No Diaris)
Selecció de Personal
168 views
Selecció de Personal
168 views

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria SAMC (Subdirecció Informatius No Diaris)

Comunicació CVMC - des. 12, 2022

Publicació de la puntuació obtinguda en la memòria i la puntuació obtinguda segons els mèrits declarats per cada aspirant. Les persones admeses que hagen obtingut al menys 20 punts en la valoració de la memòria hauran de presentar en el termini de 5 dies hàbils la documentació acreditativa dels requisits i mèrits que s’han fet constar en la sol·licitud de participació en la borsa.

Llista provisional de l’autobaremació (Subdirecció d’Informatius no diaris de l’SAMC)
Selecció de Personal
183 views
Selecció de Personal
183 views

Llista provisional de l’autobaremació (Subdirecció d’Informatius no diaris de l’SAMC)

Comunicació CVMC - des. 02, 2022

Publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de la categoria Subdirecció d’Informatius No Diaris. S'obre termini de tres dies hàbils per a presentar al·legacions.

Convocatòria de una borsa de treball temporal de la categoria de Subdirecció d’Informatius no Diaris
Selecció de Personal
318 views
Selecció de Personal
318 views

Convocatòria de una borsa de treball temporal de la categoria de Subdirecció d’Informatius no Diaris

Comunicació CVMC - nov. 22, 2022

Publicació de les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal para la contratación laboral temporal, en la categoria de Subdirecció d’informatius no Diaris de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC (Administratiu/iva. Fase 15)
Selecció de Personal
220 views
Selecció de Personal
220 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC (Administratiu/iva. Fase 15)

Comunicació CVMC - nov. 10, 2022

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball d'administratiu/iva i la llista de persones que han presentat al·legacions i la causa d’estimació o desestimació.

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Administratiu/iva) Fase 15
Selecció de Personal
178 views
Selecció de Personal
178 views

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Administratiu/iva) Fase 15

Comunicació CVMC - nov. 02, 2022

Publicació de la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball temporal d'Administratiu/iva de la CVMC

Resolució requeriment documentació borsa categoria Administratiu/iva CVMC (fase15)
Selecció de Personal
243 views
Selecció de Personal
243 views

Resolució requeriment documentació borsa categoria Administratiu/iva CVMC (fase15)

Comunicació CVMC - oct. 21, 2022

Les persones de la borsa d'Administratiu/iva que es troben incloses en l’interval de puntuació assenyalat han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits, els dies 24 a 28 d’octubre de 2022, en la seu de la CVMC