Canal ètic

Canal ètic

La Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, introduí en l’ordenament jurídic espanyol la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

Una de les modificacions més significatives del Codi Penal consistí a contemplar de forma expressa la possibilitat per a les persones jurídiques d’evitar incórrer en responsabilitat penal pels delictes comesos pels seus representants, administració i plantilla, sempre que s’establisca un programa eficaç per a la prevenció i detecció de delictes.

Amb la finalitat d’assegurar l’exempció de responsabilitat o l’atenuació de l’eventual pena, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació adopta un model d’organització i gestió de riscos penals que inclou les mesures de vigilància i control per prevenir delictes o per reduir de forma significativa el risc de la seua comissió.

NORMATIVA

CONTACTE

Les comunicacions d’informació, denúncies, dubtes, consultes o alertes de possibles riscos d’incompliment ètic i normatiu es poden fer a través dels següent canals: