Necessitats de producció d’À Punt per a la graella de televisió i de radio de 2023-2024

Oct 10, 2023
176 Views

1. OBJECTE

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicaci. de la Comunitat Valenciana (SAMC) té com un dels seus objectius principals la dinamització del sector audiovisual valencià i amb aquest propòsit informa les productores valencianes sobre les necessitats de graella i continguts per als pròxims mesos d’emissió

2. TIPOLOGIA DE FORMATS I PROJECTES QUE ES BUSQUEN

a) Concurs de tira diària (en la modalitat quiz show o street game).

b) Magazine de radio diari d’entre 3 i 4 hores de durada.

c) Gran primetime de plató d’un mínim de 90 minuts de durada

d) Programes d’entreteniment per a primetime d’un mínim de 80 minuts de durada.

e) Programa per a promocionar els recursos i l’oferta turística de la Comunitat Valenciana.

f) Programa “dating” en tira diària o primetime

3. REQUISITS DE LES PROPOSTES

a) Els projectes s’han d’adequar pressupostàriament a la normativa de contractació de l’SAMC.

b) La documentació que cal presentar per a la valoració dels projectes s’ha d’adequar a la demanada en la normativa de contractaci. de l’SAMC.

c) Les empreses productores han d’acreditar experiència en els formats presentats i/o en els professionals contractats com a caps d’equip del projecte.

4. LLIURAMENT DELS PROJECTES

Les propostes es podran lliurar a la “Finestra única de projectes audiovisuals” de dues maneres:

1. Per correu postal o missatger: ctra. del Polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100, Burjassot.

2. Per correu electrònic: continguts@cvmc.es

En qualsevol dels dos casos, l’SAMC tornarà còpia del formulari de registre amb número de registre i data com a justificant de recepció.

5. CRITERIS DE VALORACIÓ I DE SELECCIÓ DELS PROJECTES

Les propostes seran estudiades i valorades per l’SAMC, segons els criteris següents:

– Qualitat i format de la proposta.

– Viabilitat econòmica. Es valorarà favorablement la rebaixa del preu màxim establit, sempre que no condicione el format i la qualitat de la proposta presentada.

– Es valorarà la presencia de professionals valencians dins dels equips artístics i tècnics.

– Es valorarà que els principals caps d’equips tinguen experiència en la realització del format que es presente.

– Es valorar. que els formats de concurs diari siguen adaptacions de formats nacionals i internacionals.

– Adequació del format a l’emissió en la graella d’A Punt.

– Adequació del format al llibre d’estil d’À Punt.

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ

Fins que l’SAMC haja satisfet les seues necessitats de graella i programació.

Burjassot, 10 octubre de 2023

Puedes estar interesado

Resolución requerimiento de documentación bolsa CVMC (Técnico/a Márqueting)
Selección de Personal
43 views
Selección de Personal
43 views

Resolución requerimiento de documentación bolsa CVMC (Técnico/a Márqueting)

Comunicació CVMC - Nov 29, 2023

Les persones que se encuentren incluidas en el intervalo de puntuación desde 7,18 hasta 0 puntos deben presentar la documentación acreditativa de los méritos y requisitos La fecha límite es el 12 de diciembre de 2022

Convocatoria bolsa de empleo temporal ( Subdirección de Informativos No Diarios)
Selección de Personal
52 views
Selección de Personal
52 views

Convocatoria bolsa de empleo temporal ( Subdirección de Informativos No Diarios)

Comunicació CVMC - Nov 27, 2023

Convocatoria y bases aprobadas por el Consejo Rector para la constitución de la bolsa de empleo temporal para la contratación laboral temporal en la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en la categoría de Subdirección de Informativos No Diarios

Resolución relación personas candidatas SAMC (Jefe/a Gabinete Técnico)
Selección de Personal
46 views
Selección de Personal
46 views

Resolución relación personas candidatas SAMC (Jefe/a Gabinete Técnico)

Comunicació CVMC - Nov 17, 2023

Lista de personas que integran la bolsa de trabajo de Jefe/a del Gabinete Técnico de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació

Más de esta categoría