Necessitats de producció d’À Punt per a la graella de televisió i de radio de 2023-2024

oct. 10, 2023
919 Views

1. OBJECTE

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicaci. de la Comunitat Valenciana (SAMC) té com un dels seus objectius principals la dinamització del sector audiovisual valencià i amb aquest propòsit informa les productores valencianes sobre les necessitats de graella i continguts per als pròxims mesos d’emissió

2. TIPOLOGIA DE FORMATS I PROJECTES QUE ES BUSQUEN

a) Concurs de tira diària (en la modalitat quiz show o street game).

b) Magazine de radio diari d’entre 3 i 4 hores de durada.

c) Gran primetime de plató d’un mínim de 90 minuts de durada

d) Programes d’entreteniment per a primetime d’un mínim de 80 minuts de durada.

e) Programa per a promocionar els recursos i l’oferta turística de la Comunitat Valenciana.

f) Programa “dating” en tira diària o primetime

3. REQUISITS DE LES PROPOSTES

a) Els projectes s’han d’adequar pressupostàriament a la normativa de contractació de l’SAMC.

b) La documentació que cal presentar per a la valoració dels projectes s’ha d’adequar a la demanada en la normativa de contractaci. de l’SAMC.

c) Les empreses productores han d’acreditar experiència en els formats presentats i/o en els professionals contractats com a caps d’equip del projecte.

4. LLIURAMENT DELS PROJECTES

Les propostes es podran lliurar a la “Finestra única de projectes audiovisuals” de dues maneres:

1. Per correu postal o missatger: ctra. del Polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100, Burjassot.

2. Per correu electrònic: continguts@cvmc.es

En qualsevol dels dos casos, l’SAMC tornarà còpia del formulari de registre amb número de registre i data com a justificant de recepció.

5. CRITERIS DE VALORACIÓ I DE SELECCIÓ DELS PROJECTES

Les propostes seran estudiades i valorades per l’SAMC, segons els criteris següents:

– Qualitat i format de la proposta.

– Viabilitat econòmica. Es valorarà favorablement la rebaixa del preu màxim establit, sempre que no condicione el format i la qualitat de la proposta presentada.

– Es valorarà la presencia de professionals valencians dins dels equips artístics i tècnics.

– Es valorarà que els principals caps d’equips tinguen experiència en la realització del format que es presente.

– Es valorar. que els formats de concurs diari siguen adaptacions de formats nacionals i internacionals.

– Adequació del format a l’emissió en la graella d’A Punt.

– Adequació del format al llibre d’estil d’À Punt.

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ

Fins que l’SAMC haja satisfet les seues necessitats de graella i programació.

Burjassot, 10 octubre de 2023

Pots estar interessat

Resolució de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de Cap del Servei d’Emissions (SAMC)
Selecció de Personal
53 views
Selecció de Personal
53 views

Resolució de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de Cap del Servei d’Emissions (SAMC)

Comunicació CVMC - maig 24, 2024

Es publica la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball convocada per Resolució de 9 de maig de 2024 (cap de Servei d’Emissions), ordenada d’acord amb l’autobaremació.

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de Cap del servei d’emissions
Selecció de Personal
171 views
Selecció de Personal
171 views

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de Cap del servei d’emissions

Comunicació CVMC - maig 13, 2024

Publicació de la convocatòria i les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria de Cap del servei d'emissions en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC. Auxiliar administratiu/iva (quinzé requeriment)
Selecció de Personal
166 views
Selecció de Personal
166 views

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC. Auxiliar administratiu/iva (quinzé requeriment)

Comunicació CVMC - abr. 25, 2024

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball Auxiliar administratiu/iva, llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits i llista de persones que han presentat al·legacions i la causa d’estimació o desestimació.

Més d'aquesta categoria