00:00:00
22 agost 2017

Transparència

CARTA DE VALORS PER ALS CONTINGUTS INFANTILS I JUVENILS. À Punt Mèdia
PROJECTE DE REGLAMENT ORGÀNIC I DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE LA CIUTADANIA

A fi de donar publicitat al PROJECTE DE REGLAMENT ORGÀNIC I DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE LA CIUTADANIA, s’obri un període d’informació pública durant un termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en la pàgina web de la CVMC. El text del projecte pot consultar-se en aquesta pàgina web.

Les al·legacions, els suggeriments o les observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades s’han de dirigir, per escrit, a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació situada al Polígon Accés Ademús s/n de Burjassot (46100).

Burjassot, 13 de juliol de 2017.‒ El president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació: Enrique Soriano Hernández.

PROPOSTA DE LLIBRE D’ESTIL DE LA CVMC

Aprovat inicialment el Llibre d’Estil de la CVMC, previ a l’informe de l’AVL, s’obri un periode de participació pública perquè les organitzacions de la societat civil i les institucions públiques i privades puguen fer les seues aportacions. Les entitats que vullguen proposar esmenes i millores al document s’han d’adreçar per escrit al correu electrònic llibredestil@cvmc.es. La data límit per a fer aportacions s’ha ampliat fins al dia 25 de juliol a les 12.00.

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA GVA OBERTA

gva Oberta