Selecció de Personal

Selecció de Personal

Nota informativa lloc de Tècnic/a Jurídic/a CVMC
Selecció de Personal
145 views
Selecció de Personal
145 views

Nota informativa lloc de Tècnic/a Jurídic/a CVMC

Comunicació CVMC - nov. 26, 2018

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es convoquen borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de determinades categories professionals en la Corporació (DOGV de 23.11.2018)

Resolució requeriment documentació borsa CVMC (fase 5)
Selecció de Personal
198 views
Selecció de Personal
198 views

Resolució requeriment documentació borsa CVMC (fase 5)

Comunicació CVMC - nov. 23, 2018

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es requereix la presentació de documentació a les persones indicades (Fase 5)

Resolució publicació puntuació provisional SAMC (primera part)
Selecció de Personal
165 views
Selecció de Personal
165 views

Resolució publicació puntuació provisional SAMC (primera part)

Comunicació CVMC - nov. 23, 2018

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per Resolució 3 d’octubre de 2018 (primera part).

Publicació resultat entrevista CVMC (lloc 26)
Selecció de Personal
151 views
Selecció de Personal
151 views

Publicació resultat entrevista CVMC (lloc 26)

Comunicació CVMC - nov. 22, 2018

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica el resultat de l’entrevista convocada per Resolució de 16 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (lloc núm. 26) .

Resolució de la publicació de la puntuació definitiva i persones candidates borses de la CVMC
Selecció de Personal
189 views
Selecció de Personal
189 views

Resolució de la publicació de la puntuació definitiva i persones candidates borses de la CVMC

Comunicació CVMC - nov. 19, 2018

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball temporal i s’aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits (Fase 3).

Resolució de la publicació de la puntuació definitiva de la CVMC i entrevista
Selecció de Personal
132 views
Selecció de Personal
132 views

Resolució de la publicació de la puntuació definitiva de la CVMC i entrevista

Comunicació CVMC - nov. 19, 2018

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 18 de setembre de 2018 i es cita per a l’entrevista (llocs núm. 26 i 35) .

Membres de la comissió de valoració de les borses de l’SAMC
Selecció de Personal
107 views
Selecció de Personal
107 views

Membres de la comissió de valoració de les borses de l’SAMC

Comunicació CVMC - nov. 09, 2018

Resolució de 9 de novembre de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es nomenen els membres de la comissió de valoració del procés de constitució de les borses de treball convocades per Resolució de 3 d’octubre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (DOGV de 15.05.2018).

Llista definitiva de l’autobaremació borses de l’SAMC (Nova convocatòria)
Selecció de Personal
253 views
Selecció de Personal
253 views

Llista definitiva de l’autobaremació borses de l’SAMC (Nova convocatòria)

Comunicació CVMC - nov. 09, 2018

RESOLUCIÓ 9 de novembre de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la llista de les persones admeses i excloses en les borses de treball convocades per Resolució de 3 d’octubre 2018, ordenada d’acord amb l’autobaremació.

Correcció d’errades
Selecció de Personal
130 views
Selecció de Personal
130 views

Correcció d’errades

Comunicació CVMC - nov. 09, 2018

Correcció d’errades de les resolucions de 17 de gener i 2 de febrer 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per les quals es donen publicitat a les puntuacions definitives de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per Resolució d’1 de setembre de 2017 i s’aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits.

Resolució de la publicació de la puntuació provisional de les borses de la CVMC (Fase 3)
Selecció de Personal
174 views
Selecció de Personal
174 views

Resolució de la publicació de la puntuació provisional de les borses de la CVMC (Fase 3)

Comunicació CVMC - nov. 06, 2018

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball temporal (Fase 3).

Correcció d’errades de la resolució de la publicació de la puntuació definitiva de l’SAMC
Selecció de Personal
136 views
Selecció de Personal
136 views

Correcció d’errades de la resolució de la publicació de la puntuació definitiva de l’SAMC

Comunicació CVMC - nov. 06, 2018

Correcció d’errades de la Resolució de 19 d’octubre de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per Resolució d’1 de setembre de 2017 i s’aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits (cinqué requeriment).

Resolució de la publicació de la puntuació definitiva i persones candidates borses de la CVMC
Selecció de Personal
176 views
Selecció de Personal
176 views

Resolució de la publicació de la puntuació definitiva i persones candidates borses de la CVMC

Comunicació CVMC - oct. 31, 2018

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball temporal i s’aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits (Fase 3).