À Punt Logo Media

Resolució publicació puntuació provisional de les borses de l’SAMC

gen. 15, 2018
2367 Views

RESOLUCIÓ de 12 de gener 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per Resolució d’1 de setembre de 2017 (DOGV de 04.09.2017).

Per Resolució de 20 d’octubre 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) es requereix la presentació de documentació a les persones indicades.

Conclòs el tràmit les comissions de valoració Tècnica ha valorat la documentació presentada i han elevat a la directora de la SAMC la proposta de puntuació.

D’acord amb la base novena de la convocatòria a la vista de les propostes de les comissions de valoració la directora general ha de dictar una resolució aprovant la puntuació provisional de les persones la valoració de la qual ha sigut revisada i la llista de les persones excloses per no complir els requisits.

D’altra bada, advertides errades en les llistes de Redactor/a audiovisual ENG i Periodista esportiu/iva ENG, publicades en la Resolució de 28 de desembre de 2017 es publiquen de nou.

Per això, resolc

Primer

Publicar la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a les borses de treball de les categories que s’indiquen tot seguit, amb indicació de les persones excloses per no complir els requisits:

SEU: BURJASSOT

3. Redactor/a Audiovisual ENG.

8. Periodista esportiu(iva) ENG

 

SEU: ALACANT

 1. Periodista/Redactor/a.
 2. Redactor/a audiovisual ENG.
 3. Periodista esportiu/iva.
 4. Periodista esportiu/iva ENG.
 5. Ajudant de producció.
 6. Operador/a càmera-muntador/a.
 7. Operador/a de so i control.
 8. Operador/a de sistemes.
 9. Operador/a d’equips.

SEU: CASTELLÓ

 1. Periodista/Redactor/a.
 2. Redactor/a audiovisual ENG.
 3. Periodista esportiu/iva.
 4. Periodista esportiu/iva ENG.
 5. Ajudant de producció.
 6. Operador/a càmera-muntador/a..
 7. Operador/a de so i control.
 8. Operador/a de sistemes.
 9. Operador/a d’equips.

SEU: MADRID

 1. Periodista/Redactor/a.
 2. Redactor/a audiovisual ENG.
 3. Productor/a informatius/programes.
 4. Operador/a càmera-muntador/a.

SEU: BARCELONA

 1. Periodista/Redactor/a.

Segon

Les persones interessades disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, en horari de 9 a 14 hores, per presentar les al·legacions que estimen oportunes. Les al·legacions hauran de presentar-se a la seu de la Societat (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València) o mitjançant correu certificat dirigit a la Societat, a la mateixa adreça.

Cas que foren presentades per correu certificat caldrà enviar per correu electrònic la còpia de les al·legacions presentades a: dubtesborsa@cvmc.es

Tercer

De les llistes de Redactor/a audiovisual ENG i Periodista esportiu/iva ENG, només podran presentar al·legacions aquelles persones que van ser excloses en la Resolució de 28 de desembre de 2017.

Burjassot, 12 de gener de 2017. La directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Empar Marco Estellés.

Pots estar interessat

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
135 views
Selecció de Personal
135 views

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 11, 2024

S'eleva a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball aprovada per la Resolució de 10 de juny de 2024, de la categoria Cap de Servei d’Emissions

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)
Selecció de Personal
151 views
Selecció de Personal
151 views

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)

Comunicació CVMC - juny 07, 2024

Llista provisional de persones que integren la borsa de treball de Cap de Servei d’Emissions de l'SAMC. S'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
88 views
Selecció de Personal
88 views

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 04, 2024

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Cap de Servei d’Emissions i citació a l’entrevista al candidat

Més d'aquesta categoria