À Punt Logo Media

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borses de l’SAMC

gen. 17, 2018
3100 Views

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per Resolució d’1 de setembre de 2017 i s’aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits.

Per Resolució de 28 de desembre 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per Resolució d’1 de setembre de 2017 (DOGV de 04.09.2017).

Conclòs el tràmit la Comissió de Valoració ha valorat les al·legacions i ha elevat a la directora general de la SAMC la proposta de puntuació definitiva.

D’acord amb la base novena 3.4: “Finalitzat el termini concedit, i vistes les al·legacions presentades, la directora de la Societat dictarà acord, que elevarà a definitiva la puntuació de les persones interessades.”

D’acord amb la base novena 3.5: “Les persones la puntuació definitiva de les quals es mantinga dins de l’interval de puntuació establit en l’acord de la directora general de la Societat a què fa referència l’apartat 2.1 d’aquesta base novena passaran a integrar la llista de candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits.”

Per això, resolc

Primer

Publicar la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a les borses de treball de les categories que s’indiquen tot seguit, amb indicació de les persones excloses per no complir els requisits:

SEU: BURJASSOT

 1. Auxiliar administratiu/va.
 2. Periodista/Redactor/a.
 3. SEO mànager.
 4. Periodista expert/a en dades.
 5. Periodista esportiu/iva.
 6. Productor/a informatius/programes.
 7. Productor/a executiu/iva d’emissions.
 8. Productor/a executiu/iva de ficció.
 9. Analista de mitjans socials.
 10. Ajudant de producció.
 11. Meteoròleg/òloga.
 12. Assessor/a lingüista.
 13. Grafista.
 14. Ajudant de realització.
 15. Operador/a electrònic/a.
 16. Regidor/a.
 17. Operador/a de sistemes.
 18. Operador/a d’equips.
 19. Analista programador/a.
 20. Enginyer/a de tecnologies de la informació i telecomunicació.
 21. Desenvolupador/a integrador/a d’aplicacions.
 22. Il·luminador/a.
 23. Tècnic/a de postproducció.
 24. Tècnic/a electrònic/a i imatge i so.
 25. Enginyer/a en telecomunicacions.
 26. Assessor/a musical.
 27. Documentalista.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Segon

Aprovar la llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits que figura en l’annex I.

Tercer

En l’annex II es publica la llista de persones que han presentat al·legacions i la causa d’estimació o desestimació.

Quart

Es deixa sense efectes la publicació de la llista de puntuació provisional de la categoria de Gestor/a de continguts (Resolució de 28 de desembre de 2018) al no haver-se tingut en compte en la valoració la correcció d’errades de l’RLT publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 28 d’agost de 2017.

Burjassot, 17 de gener de 2018. La directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Empar Marco Estellés.

Pots estar interessat

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC (Periodista esportiu/iva, Alacant)
Selecció de Personal
277 views
Selecció de Personal
277 views

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC (Periodista esportiu/iva, Alacant)

Comunicació CVMC - gen. 11, 2024

Publicació de la puntuació definitiva i la llista de persones candidates de la catagoria Periodista esportiu/iva d'Alacant

Necessitats de producció per a la graella televisiva del primer trimestre de 2024
Projectes
298 views
Projectes
298 views

Necessitats de producció per a la graella televisiva del primer trimestre de 2024

Comunicació CVMC - gen. 10, 2024

Les propostes es podran lliurar a la Finestra única de projectes audiovisuals

Llista persones candidates (Subdirecció d’Informatius No Diaris SAMC)
Selecció de Personal
250 views
Selecció de Personal
250 views

Llista persones candidates (Subdirecció d’Informatius No Diaris SAMC)

Comunicació CVMC - gen. 09, 2024

S'eleva a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball de la categoria Subdirecció d’Informatius No Diaris

Més d'aquesta categoria