À Punt Logo Media

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i realització entrevista SAMC (Cap Servei Imatge)

nov. 11, 2021
37 Views

RESOLUCIÓ de 11 de novembre de 2021, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 7 d’octubre 2021  (cap de Servei d’Imatge)  i es publica la llista de les persones que passen a l’entrevista.

Per Resolució de 4 novembre de 2021, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada Resolució de 7 d’octubre 2021  (cap de Servei d’Imatge) i s’obri un termini per presentar al·legacions.

Havent presentat l’únic aspirant escrit indicant que no va a presentar al·legacions, la Comissió Tècnica ha elevat al director general de l’SAMC la proposta de puntuació definitiva.

D’acord amb les bases de la convocatòria cal citar a l’entrevista  a les persones candidates no excloses que hagen obtingut almenys 20 punts en la memòria.

Per això, resolc

Primer

Publicar la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de la categoria que s’indica tot seguit:

Cap de Servei d’Imatge

Segon

Citar a l’entrevista a les persones candidates incloses en la llista anterior que no hagen estat excloses.

L’entrevista en realitzarà en la seu de la Societat (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València) el dia 15 de novembre de 2021  a les 11 hores.

Les persones citades a l’entrevista han de presentar-se amb el seu currículum.

Burjassot, 11 de novembre de 2021. El director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado.

.

Pots estar interessat

Resolució publicació dotzé requeriment borsa SAMC (Ajudant/a de realització)
Selecció de Personal
15 views
Selecció de Personal
15 views

Resolució publicació dotzé requeriment borsa SAMC (Ajudant/a de realització)

Comunicació CVMC - nov. 26, 2021

Requeriment de documentació de la borsa d'Ajudant/a de realització.La documentació s’ha de presentar del 29 de novembre al 3 de desembre de 2021, en horari de 9.00 a 14.00 hores, els dies 29 i 30 de noviembre i 2 i 3 de desembre, i de 16.30 a 19.00 hores el dia 1 de desembre.

Resolució llista persones candidates SAMC (Cap Servei Imatge)
Selecció de Personal
13 views
Selecció de Personal
13 views

Resolució llista persones candidates SAMC (Cap Servei Imatge)

Comunicació CVMC - nov. 26, 2021

S’aprova amb caràcter definitiu la llista de persones que integren la borsa de treball de Cap de Servei d’Imatge, aprovada per la Resolución de 16 novembre de 2021.

Resolució publicació puntuació provisional borsa SAMC (Assesor/a Lingüista)
Selecció de Personal
31 views
Selecció de Personal
31 views

Resolució publicació puntuació provisional borsa SAMC (Assesor/a Lingüista)

Comunicació CVMC - nov. 24, 2021

Publicació de la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada de la borsa de Assessor/a lingüista, amb indicació de les persones excloses per no complir els requisits. S'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions.

Més d'aquesta categoria