À Punt Logo Media

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i realització entrevista SAMC (Cap Gabinet Tècnic)

jul. 23, 2020
257 Views

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució d’11 de juny  de 2020  (cap del Gabinet Tècnic)  i es publica la llista de les persones que passen a l’entrevista.

Per Resolució de 15 de juliol de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució d’11 de juny  de 2020  (cap del Gabinet Tècnic) i s’obri un termini per presentar al·legacions.

Conclòs el tràmit la Comissió Tècnica ha valorat les al·legacions i ha elevat al director general de l’SAMC la proposta de puntuació definitiva.

D’acord amb les bases de la convocatòria cal citar a l’entrevista  a les persones candidates no excloses que hagen obtingut almenys 20 punts en la memòria.

Per això, resolc

Primer

Publicar la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de la categoria que s’indica tot seguit:

Segon

Citar a l’entrevista a les persones candidates incloses en la llista anterior que no hagen estat excloses.

L’entrevista en realitzarà en la seu de la Societat (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València) el dia 27 de juliol de 2020  a les 16.30 hores.

Les persones citades a l’entrevista han de presentar-se amb el seu currículum.

Tercer

En l’annex es publica la llista de persones que han presentat al·legacions i la causa d’estimació o desestimació.

Burjassot, 23 de juliol de 2020. El director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado.

[/vc_column][/vc_row]

Pots estar interessat

Resolució de la crida per a la producció de formats amb continguts relacionats amb la cultura de 30 d’octubre de 2020
Projectes
83 views
Projectes
83 views

Resolució de la crida per a la producció de formats amb continguts relacionats amb la cultura de 30 d’octubre de 2020

Comunicació CVMC - nov. 24, 2020

Resolució de la crida per a la producció de formats amb continguts relacionats amb la cultura de 30 d’octubre de 2020.

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC FASE 8
Selecció de Personal
81 views
Selecció de Personal
81 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC FASE 8

Comunicació CVMC - nov. 17, 2020

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de Tècnic/a de gestió econòmica i administrativa i llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits.

Correcció errades resolució publicació puntuació definitiva SAMC (Nové requeriment)
Selecció de Personal
112 views
Selecció de Personal
112 views

Correcció errades resolució publicació puntuació definitiva SAMC (Nové requeriment)

Comunicació CVMC - nov. 12, 2020

Correcció d’errades de la Resolució de 6 de novembre de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de Periodista esportiu/iva

Més d'aquesta categoria