Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i realització entrevista SAMC (cap de redacció)

març 17, 2021
240 Views

RESOLUCIÓ de 17 de març de 2021, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 4 de febrer de 2021  (cap de redacció)  i es publica la llista de les persones que passen a l’entrevista.

Per Resolució de 9 de març de 2021, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 4 de febrer de 2021  (cap de redacció) i s’obri un termini per presentar al·legacions.

Conclòs el tràmit la Comissió Tècnica ha valorat les al·legacions i ha elevat al director general de l’SAMC la proposta de puntuació definitiva.

D’acord amb les bases de la convocatòria cal citar a l’entrevista  a les persones candidates no excloses que hagen obtingut almenys 20 punts en la memòria.

Per això, resolc

Primer

Publicar la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de la categoria que s’indica tot seguit:

Cap de redacció

Segon

Citar a l’entrevista a les persones candidates incloses en la llista anterior.

L’entrevista tindrà lloc els dies 22 i 23 de març en l’horari indicat en l’annex I i es podrà realitzar a la seu de la Societat (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València)  o per videoconferència, a elecció de la persona aspirant a la borsa.

Les persones citades a l’entrevista han d’enviar el seu currículum actualitzat a dubtesborsa@cvmc, al menys, amb un dia d’antelació al dia de l’entrevista.

Tercer

En l’annex II es publica la llista de persones que han presentat al·legacions i la causa d’estimació o desestimació.

Burjassot, 17 de març de 2021. El director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado.

Pots estar interessat

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria per al lloc de Subdirecció  Informatius Diaris de l’SAMC
Selecció de Personal
70 views
Selecció de Personal
70 views

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria per al lloc de Subdirecció Informatius Diaris de l’SAMC

Comunicació CVMC - jul. 26, 2021

Llista de persones admeses i excloses en la borsa de treball per a la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris de l'SAMC, ordenada d’acord amb l’autobaremació i es publica la puntuació de la memòria.

Resolució llista provisional autobaremació SAMC subdirecció informatius diaris
Selecció de Personal
116 views
Selecció de Personal
116 views

Resolució llista provisional autobaremació SAMC subdirecció informatius diaris

Comunicació CVMC - jul. 16, 2021

Publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de la categorria Subdirecció d’Informatius Diaris.

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris
Selecció de Personal
454 views
Selecció de Personal
454 views

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris

Comunicació CVMC - jul. 05, 2021

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de Subdirecció d’Informatius Diaris, composició de la comissió, criteris de valoració, sol·licitud d'inscripció i preguntes freqüents.

Més d'aquesta categoria