À Punt Logo Media

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions

juny 04, 2024
92 Views

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2024, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 9 de maig de 2024 (Cap de Servei d’Emissions) i es publica la llista de les persones que passen a l’entrevista.

Per Resolució de 3 de juny de 2024, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 9 de maig de 2024 (Cap de Servei d’Emissions) i s’obri un termini per presentar al·legacions.

L’únic candidat ha renunciat a presentar al·legacions.

Conclòs el tràmit s’ha elevat al director general de l’SAMC la proposta de puntuació definitiva.

D’acord amb les bases de la convocatòria cal citar a l’entrevista  a les persones candidates no excloses que hagen obtingut almenys 20 punts en la memòria.

Per això, resolc

Primer

Publicar la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de la categoria que s’indica tot seguit:

Cap de Servei d’Emissions

Segon

Citar a l’entrevista al candidat inclòs en la llista anterior.

L’entrevista tindrà lloc el dia 7 de juny de 2024, a les 9 hores, a la seu de la Societat (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València, planta 3).

Burjassot, 4 de juny  de 2024. El director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado.

Pots estar interessat

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
143 views
Selecció de Personal
143 views

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 11, 2024

S'eleva a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball aprovada per la Resolució de 10 de juny de 2024, de la categoria Cap de Servei d’Emissions

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)
Selecció de Personal
159 views
Selecció de Personal
159 views

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)

Comunicació CVMC - juny 07, 2024

Llista provisional de persones que integren la borsa de treball de Cap de Servei d’Emissions de l'SAMC. S'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions

Resolució publicació puntuació provisional SAMC (Cap del  Servei d’Emissions)
Selecció de Personal
88 views
Selecció de Personal
88 views

Resolució publicació puntuació provisional SAMC (Cap del Servei d’Emissions)

Comunicació CVMC - juny 03, 2024

Publicació de la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada de la borsa Cap de Servei d’Emissions. S'obre un termini de tres dies per a al·legacions

Més d'aquesta categoria