Resolució publicació puntuació definitiva dels mèrits i citació a entrevista (Subdirecció d’informatius no diaris)

gen. 04, 2024
114 Views

RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2024, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 24 de novembre de 2023 (Subdirecció d’Informatius No Diaris) i es publica la llista de les persones que passen a l’entrevista.

Per Resolució 28 de desembre de 2023, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 24 de novembre de 2023 (Subdirecció d’Informatius No Diaris) i s’obri un termini per presentar al·legacions.

Conclòs el tràmit s’ha elevat al director general de l’SAMC la proposta de puntuació definitiva.

D’acord amb les bases de la convocatòria cal citar a l’entrevista  a les persones candidates no excloses que hagen obtingut almenys 20 punts en la memòria.

Per això, resolc

Primer

Publicar la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de la categoria que s’indica tot seguit:

Segon

Citar a l’entrevista a les persones candidates incloses en la llista anterior.

L’entrevista tindrà lloc el dia 8 de gener de 2024, a l’hora indicada, a la seu de la Societat (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València).

CERVERA SANZ, AMPARO 10.00 h.
GALBIS CLEMENTE, ANA 10.30 h.
MUÑOZ RICART, MATHÍES 11.00 h.

 

Burjassot, 4 de gener de 2024. El director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado.

Pots estar interessat

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC (Periodista esportiu/iva, Alacant)
Selecció de Personal
276 views
Selecció de Personal
276 views

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC (Periodista esportiu/iva, Alacant)

Comunicació CVMC - gen. 11, 2024

Publicació de la puntuació definitiva i la llista de persones candidates de la catagoria Periodista esportiu/iva d'Alacant

Necessitats de producció per a la graella televisiva del primer trimestre de 2024
Projectes
298 views
Projectes
298 views

Necessitats de producció per a la graella televisiva del primer trimestre de 2024

Comunicació CVMC - gen. 10, 2024

Les propostes es podran lliurar a la Finestra única de projectes audiovisuals

Llista persones candidates (Subdirecció d’Informatius No Diaris SAMC)
Selecció de Personal
250 views
Selecció de Personal
250 views

Llista persones candidates (Subdirecció d’Informatius No Diaris SAMC)

Comunicació CVMC - gen. 09, 2024

S'eleva a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball de la categoria Subdirecció d’Informatius No Diaris

Més d'aquesta categoria