Resolució llista provisional persones candidates borsa SAMC (huité requeriment)

març 23, 2020
380 Views

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual s’aprova la llista provisional de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs de treball de determinades categories (huité requeriment).

Per Resolució de 5 de març de 2020, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, es requereix la presentació de documentació a les persones indicades (huité requeriment).

La documentació va ser presentada per les persones interessades entre el 9 i 13 de març de 2020 pel que correspondria realitzar la valoració per la Comissió de Valoració.

No obstant això, les mesures dictades per les autoritats sanitàries amb ocasió de la pandèmia del coronavirus aconsellen no realitzar més que les reunions estrictament necessàries, per la qual cosa ha de posposar-se la referida valoració, que necessàriament ha de ser presencial, mentre les circumstàncies ho aconsellen.

Les necessitats del servei públic que presta À Punt requereixen reforçar les borses de treball de determinades categories com són la de realitzador/a i la d’operador/a d’equip per a cobrir les substitucions temporals que es produïsquen durant el període d’emergència sanitària.

Amb aquesta resolució es declaren candidates per a la provisió temporal dels llocs indicats aquelles persones que havent sigut ja valorades en anteriors requeriments compleixen les condicions per a ser declarades com a tals, sense perjudici que en el seu moment es dicte una nova resolució quan les persones que han presentat la documentació en el huité requeriment puguen ser valorades.

I per tot això, resolc

Primer
Aprovar la llista provisional de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits que figura en l’annex, en les categories següents:

SEU: BURJASSOT

  1. Realitzador/a.
  2. Operador/a d’equip

Segon
Les persones candidates referides en aquesta resolució només podran contractar-se per a realitzar substitucions per a ocupar les vacants temporals que es produïsquen durant la situació d’emergència sanitària.

Tercer
Aquesta resolució quedarà sense efecte quan es realitze la valoració corresponent al huité requeriment i es dicte la resolució definitiva que incloga les persones candidates.

Burjassot, 23 de març de 2020. El director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado.

Pots estar interessat

Crida d’À Punt per a la producció de formats d’entreteniment relacionats amb el turisme 2020
Projectes
25 views
Projectes
25 views

Crida d’À Punt per a la producció de formats d’entreteniment relacionats amb el turisme 2020

Comunicació CVMC - maig 21, 2020

Burjassot, 21 de maig de 2020. La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) vol activar el conveni signat per a la Promoció…

Resolució de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades
Projectes
94 views
Projectes
94 views

Resolució de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades

Comunicació CVMC - maig 06, 2020

Consulta lels projectes preseleccionats per l'SAMC,

La CVMC i l’SAMC s’uneixen al dol oficial decretat per a  demà diumenge per la Generalitat
Premsa
129 views
Premsa
129 views

La CVMC i l’SAMC s’uneixen al dol oficial decretat per a demà diumenge per la Generalitat

Comunicació CVMC - abr. 18, 2020

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) s’adhereixen al dol oficial decretat pel Consell per les víctimes de la pandèmia.

Més d'aquesta categoria