Resolució agrupació dels llistats de productor/a executiu/iva

gen. 24, 2022
355 Views

Resolució de 24 de gener de  2022, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual s’agrupen diverses llistes de persones candidates de la categoria de Productor/a (Productor/a executiu/iva).

Per resolució d’1 d’agost de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), es publica la primera relació de llocs de treball de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC), en la qual apareixen de forma diferenciada les categories de Productor/a executiu/iva programes, Productor/a executiu/iva d’emissions i Productor/a executiu/iva de ficció (DOGV de 04.08.2017).

Les tres categories apareixen amb els mateixos requisits.

Per resolució d’1 de setembre de 2017, del president del Consell Rector, es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en determinades àrees o categories professionals de l’SAMC i se’n fa pública la convocatòria. Aquesta convocatòria inclou, entre d’altres, les categories esmentades (DOGV de 04.09.2017).

En aplicació d’aquesta convocatòria per la Direcció General de l’SAMC es realitzen, de forma successiva, diversos requeriments de documentació a les persones que havien sol·licitat formar part de les borses i, després de les valoracions corresponents, s’aproven les llistes de les persones candidates de les diverses categories.

La resolució de 3 de febrer de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la CVMC, es publica la relació de llocs de treball de l’SAMC (DOGV de 05.02.2021), que encara està vigent. Aquesta relació de llocs unifica les categories esmentades en una única categoria de Productor/a (Productor/a executiu/iva).

Atés que s’han unificat les categories en una única categoria de Productor/a (Productor/a executiu/iva), cal agrupar les llistes de persones candidates de les categories de Productor/a executiu/iva programes, Productor/a executiu/iva d’emissions i Productor/a executiu/iva de ficció.

Pel que s’ha exposat,

RESOLC

Primer

  1. Agrupar en una única llista de la categoria de Productor/a (Productor/a executiu/iva), per orde de puntuació, les diverses llistes de persones candidates de les categories de Productor/a executiu/iva programes, Productor/a executiu/iva d’emissions i Productor/a executiu/iva de ficció, publicades per les resolucions de 13 de gener de 2018, 6 de març de 2018, 27 d’abril de 2018 i 6 de març de 2019.
  2. Per a l’ordenació de la llista es tindrà en compte la millor puntuació, en cas que les persones candidates figuren en les categories indicades amb una puntuació distinta.

Segon

La llista de persones candidates de la categoria de Productor/a (Productor/a executiu/iva) és la que figura en l’annex d’aquesta resolució.

Burjassot, 24 gener de 2022. El director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado.

ANNEX

PERSONES CANDIDATES

PUNTUACIÓ

CIVERA BALLESTER, CELIA 31,71
ALEMANY FURIO, ANA 30,36
BLAY FONT, NATALIA 26,18
FURNIELES SAN EPIFANIO, MARIA SOLEDAD 26,05
RIUS SABATER, MARIA 18,45
CALATAYUD ALBERT, CARLES 18,00
ALBERT CORELL, BERTA 17,16
VILLARREAL MORENO, ANTONIO 17,13
CAPSIR MAIQUES, MIREIA TRINITAT 16,75
SANZ QUIRANTES, YOLANDA 16,67
GARCIA SAEZ, PAULA ELISA 16,50
SARRION NAVARRO, NEREIDA 16,24
SALVADOR GARCIA, MARIA 16,20
CIVERA JORGE, MIRIAM 16,13
IRANZO I CABRERA, MARIA 15,97
BELTRAN VERA, MARIA JOSE 15,66
NAVARRO MARTINEZ, ISRAEL 15,52
JOVANI MARTINEZ, MARIO 15,50
SORNI MORENO, JULIA BIVIANA 15,43
GARAFULLA MARQUES, MARIA PILAR 15,29
ANTEQUERA YEPES, MONICA 15,13
MARIN PEREZ, BENJAMIN 15,05
PEREZ MUÑOZ, FRANCESC MIQUEL 14,95
MERCADER TORTOSA, MIGUEL ANGEL 14,85
GRAU BERLANGA, LAURA 14,76
MENGUAL BRIONES, INES 14,75
OLASO GONZALEZ, RAFAEL 14,71
ARTANA BODI, MONICA 14,37
ALCAÑIZ ALBEROLA, EUGENIO 14,30
ARJONA ARJONA, ESPERANZA 14,06
BORJA VILLALBA, SAMUEL 14,00
BENETO GARCIA, Mª JOSEFA 13,79
GRAU GIMENEZ, JOSEP 13,73
CASTAÑEDA SANCHEZ, MARIA ISABEL 13,59
SORIANO CABELLOS, CRISTINA 13,30
ROMEU BLASCO, TERESA 13,24
FERRANDO MOMPO, ENCARNACION 13,23
HERNANDEZ CHOVER, MIRACLE 13,10
MARTINEZ GOMEZ, YOLANDA 13,06
PUIG GIL, LUIS 13,02
LOPEZ SANCHEZ, RICARDO 13,00
MARI SORIA, LAURA 13,00
ORTIN RAMOS, INNOCENCI 13,00
ALBERT GUMBAU, DAVID 12,99
PLA OSET, SOFIA 12,75
BUDIEL LOPEZ, VERONICA 12,74
ROMEU BLASCO, TERESA 12,74
VIJUESCAS MONTALT, INMACULADA 12,58
ORTS CIVERA, PATRICIA 12,56
PEIRO SENDRA, PAU 12,45
ADAM MATEU, CAROLINA 12,26
SORIANO MARIN, MARIA AMPARO 12,18
SENDRA CARRIO, SABRINA 11,89
BUJ VICENTE, LUCIA 11,74
DEL RIO SOTELO, NATALIA 11,74
RUIZ SANZ, GUILLERMO 11,52
SEÑORANES VIVAS, ALMUDENA 11,52
ZARRAGA LLORENS, ANTONIO 11,50
MASSO PORCAR, YOLANDA 11,37
VALLS MARTINEZ, GLORIA 11,33
GARCIA ANDREU, LAURA 11,31
SEBASTIAN BALAGUER, AMALIA 11,28
CAÑADA LOPEZ, LORENA 11,04
PEREZ MARIN, YOLANDA 10,93

Pots estar interessat

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
143 views
Selecció de Personal
143 views

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 11, 2024

S'eleva a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball aprovada per la Resolució de 10 de juny de 2024, de la categoria Cap de Servei d’Emissions

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)
Selecció de Personal
159 views
Selecció de Personal
159 views

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)

Comunicació CVMC - juny 07, 2024

Llista provisional de persones que integren la borsa de treball de Cap de Servei d’Emissions de l'SAMC. S'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i  entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
91 views
Selecció de Personal
91 views

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 04, 2024

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Cap de Servei d’Emissions i citació a l’entrevista al candidat

Més d'aquesta categoria