00:00:00
12 desembre 2017
À Punt Logo Media

Puntuació total borsa SAMC (Servei i Subdirecció)

RESOLUCIÓ de 5 d’octubre 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual s’aprova la llista de persones que integren la borsa de treball convocada per Resolució de 4 d’agost de 2017 (llocs amb rang de servei i subdirecció).

Per Resolució de 4 d’agost de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en llocs amb rang de servei i subdirecció i se’n fa pública la convocatòria (DOGV de 07.08.2017).

Concloses les diverses fases del procés de selecció i d’acord amb la base novena 5 de la convocatòria, cal publicar la llista de persones que integren les borses de treball, ordenades d’acord amb la puntuació total.

Per això, resolc:

Primer

Publicar la llista de persones, ordenades d’acord amb la puntuació total, que integren les borses de treball de les categories que s’indiquen tot seguit:

1. Cap de Servei d’Esports Programes
2. Cap de Servei d’Imatge
3. Gestor/a de Continguts Web / Xarxes Socials
5. Cap de Servei Programes
6. Subdirecció de Continguts
7. Unitat de Projecció Social
8. Unitat d’Estil i Recursos Lingüístics
9. Subdirecció d’Informatius No Diaris
10. Subdirecció d’Informatius Diaris
11. Subdirecció d’Esports
12. Unitat de Sistemes i Comunicacions
13. Unitat d’Explotació i Continuïtat
14. Subdirecció de Programació
15. Secretaria de Direcció

Segon

Les persones interessades disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per presentar les al·legacions que estimen oportunes. Les al·legacions hauran de presentar-se en la seu de la Societat (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València) o mitjançant correu certificat dirigit a la Societat, a la mateixa adreça.

Cas que foren presentades per correu certificat, caldrà enviar per correu electrònic la còpia de les al·legacions presentades a: secretaria@cvmc.es

Burjassot, 5 d’octubre de 2017.
La directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Empar Marco Estellés.

Pots estar interessat

Publicació de la puntuació provisional de les borses de l’SAMC
Selecció de Personal
38 vistos
Selecció de Personal
38 vistos

Publicació de la puntuació provisional de les borses de l’SAMC

Comunicació CVMC - des. 11, 2017

RESOLUCIÓ d’11 de desembre 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació provisional…

Publicació de la puntuació definitiva dels mèrits de les borses de l’SAMC i realització de les entrevistes
Selecció de Personal
102 vistos
Selecció de Personal
102 vistos

Publicació de la puntuació definitiva dels mèrits de les borses de l’SAMC i realització de les entrevistes

Comunicació CVMC - des. 07, 2017

RESOLUCIÓ de 7 de desembre 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació…

La CVMC licita la contractació del servei de gestió i assessoria laboral
Premsa
108 vistos
Premsa
108 vistos

La CVMC licita la contractació del servei de gestió i assessoria laboral

Comunicació CVMC - des. 05, 2017

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha licitat la contractació del servei de gestió i assessoria laboral. El projecte té un valor estimat de 77.760…

Més d'aquesta categoria