00:00:00
21 octubre 2017
À Punt Logo Media

Puntuació total borsa SAMC (Servei i Subdirecció)

RESOLUCIÓ de 5 d’octubre 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual s’aprova la llista de persones que integren la borsa de treball convocada per Resolució de 4 d’agost de 2017 (llocs amb rang de servei i subdirecció).

Per Resolució de 4 d’agost de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en llocs amb rang de servei i subdirecció i se’n fa pública la convocatòria (DOGV de 07.08.2017).

Concloses les diverses fases del procés de selecció i d’acord amb la base novena 5 de la convocatòria, cal publicar la llista de persones que integren les borses de treball, ordenades d’acord amb la puntuació total.

Per això, resolc:

Primer

Publicar la llista de persones, ordenades d’acord amb la puntuació total, que integren les borses de treball de les categories que s’indiquen tot seguit:

1. Cap de Servei d’Esports Programes
2. Cap de Servei d’Imatge
3. Gestor/a de Continguts Web / Xarxes Socials
5. Cap de Servei Programes
6. Subdirecció de Continguts
7. Unitat de Projecció Social
8. Unitat d’Estil i Recursos Lingüístics
9. Subdirecció d’Informatius No Diaris
10. Subdirecció d’Informatius Diaris
11. Subdirecció d’Esports
12. Unitat de Sistemes i Comunicacions
13. Unitat d’Explotació i Continuïtat
14. Subdirecció de Programació
15. Secretaria de Direcció

Segon

Les persones interessades disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per presentar les al·legacions que estimen oportunes. Les al·legacions hauran de presentar-se en la seu de la Societat (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València) o mitjançant correu certificat dirigit a la Societat, a la mateixa adreça.

Cas que foren presentades per correu certificat, caldrà enviar per correu electrònic la còpia de les al·legacions presentades a: secretaria@cvmc.es

Burjassot, 5 d’octubre de 2017.
La directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Empar Marco Estellés.

Pots estar interessat

Resolució puntuació autobaremació i requeriment SAMC
Selecció de Personal
48 vistos
Selecció de Personal
48 vistos

Resolució puntuació autobaremació i requeriment SAMC

Comunicació CVMC - oct. 20, 2017

RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la llista de persones que integren diverses borses de treball temporal convocades per Resolució d’1 de setembre de 2017.

Correcció puntuació provisional CVMC (Fase 2)
Selecció de Personal
29 vistos
Selecció de Personal
29 vistos

Correcció puntuació provisional CVMC (Fase 2)

Comunicació CVMC - oct. 20, 2017

Correcció d’errades de la Resolució de 19 d’octubre de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball temporal (Fase 2).

La CVMC signarà un conveni marc amb la Universitat Cardenal Herrera-CEU
Premsa
298 vistos
Premsa
298 vistos

La CVMC signarà un conveni marc amb la Universitat Cardenal Herrera-CEU

Comunicació CVMC - oct. 19, 2017

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha aprovat en la seua sessió d’avui subscriure un conveni marc amb la Universitat Cardenal…

Més d'aquesta categoria