À Punt Logo Media

Puntuació total borsa SAMC (Servei i Subdirecció)

oct. 05, 2017
995 Views

RESOLUCIÓ de 5 d’octubre 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual s’aprova la llista de persones que integren la borsa de treball convocada per Resolució de 4 d’agost de 2017 (llocs amb rang de servei i subdirecció).

Per Resolució de 4 d’agost de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en llocs amb rang de servei i subdirecció i se’n fa pública la convocatòria (DOGV de 07.08.2017).

Concloses les diverses fases del procés de selecció i d’acord amb la base novena 5 de la convocatòria, cal publicar la llista de persones que integren les borses de treball, ordenades d’acord amb la puntuació total.

Per això, resolc:

Primer

Publicar la llista de persones, ordenades d’acord amb la puntuació total, que integren les borses de treball de les categories que s’indiquen tot seguit:

1. Cap de Servei d’Esports Programes
2. Cap de Servei d’Imatge
3. Gestor/a de Continguts Web / Xarxes Socials
5. Cap de Servei Programes
6. Subdirecció de Continguts
7. Unitat de Projecció Social
8. Unitat d’Estil i Recursos Lingüístics
9. Subdirecció d’Informatius No Diaris
10. Subdirecció d’Informatius Diaris
11. Subdirecció d’Esports
12. Unitat de Sistemes i Comunicacions
13. Unitat d’Explotació i Continuïtat
14. Subdirecció de Programació
15. Secretaria de Direcció

Segon

Les persones interessades disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per presentar les al·legacions que estimen oportunes. Les al·legacions hauran de presentar-se en la seu de la Societat (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València) o mitjançant correu certificat dirigit a la Societat, a la mateixa adreça.

Cas que foren presentades per correu certificat, caldrà enviar per correu electrònic la còpia de les al·legacions presentades a: secretaria@cvmc.es

Burjassot, 5 d’octubre de 2017.
La directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Empar Marco Estellés.

Pots estar interessat

Resolució de la publicació del cinqué requeriment de les borses de l’SAMC
Selecció de Personal
83 views
Selecció de Personal
83 views

Resolució de la publicació del cinqué requeriment de les borses de l’SAMC

Comunicació CVMC - set. 14, 2018

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es requereix la presentació de documentació a les persones indicades (cinqué requeriment).

Requeriment de documentació borsa de la CVMC (fase 4)
Selecció de Personal
74 views
Selecció de Personal
74 views

Requeriment de documentació borsa de la CVMC (fase 4)

Comunicació CVMC - set. 14, 2018

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es requereix la presentació de documentació a les persones indicades (Fase 3).

Resolució publicació puntuació provisional de les borses de la CVMC  (Fase 3)
Selecció de Personal
87 views
Selecció de Personal
87 views

Resolució publicació puntuació provisional de les borses de la CVMC (Fase 3)

Comunicació CVMC - set. 12, 2018

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball temporal (Fase 3).

Més d'aquesta categoria