Publicitat

En aquest apartat es poden trobar els documents que contenen les Condicions Generals per a la contractació de publicitat en À Punt Mèdia i les tarifes publicitàries actualitzades. També es pot consultar el Codi de conducta sobre l’activitat comercial i publicitària de la CVMC