Publicació puntuació definitiva mèrits i realització entrevista SAMC (Gestor/a Web/ Xarxes)

març 03, 2022
165 Views

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2022, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 19 de gener de 2022 (gestor/a de Continguts Web/Xarxes Socials) i es publica la llista de les persones que passen a l’entrevista.

Per Resolució de 23 febrer de 2022, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 19 de gener de 2022 (gestor/a de Continguts Web/Xarxes Socials) i s’obri un termini per presentar al·legacions.

Conclòs el tràmit no s’han presentat al·legacions i la Comissió Tècnica ha elevat al director general de l’SAMC la proposta de puntuació definitiva.

D’acord amb les bases de la convocatòria cal citar a l’entrevista  a les persones candidates no excloses que hagen obtingut almenys 20 punts en la memòria.

Per això, resolc

Primer

Publicar la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de la categoria que s’indica tot seguit:

Gestor/a de Continguts Web/Xarxes Socials

Segon

Citar a l’entrevista a les persones candidates incloses en la llista anterior que no hagen estat excloses.

L’entrevista es realitzarà en la seu de la Societat (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València), a la planta 8, el dia 7 de març de 2022, en l’horari següent:

FERRANDO MOMPÓ, ENCARNACIÓN 16.00 h.
LIFANTE SÁNCHEZ, JOSÉ JAVIER 16.30 h.
RAUSELL DE FRÍAS, FUENCISLA 17.00 h.
VERDÉS RUBIO, ALBA 17.30 h.

Les persones citades a l’entrevista han de presentar-se amb el seu currículum.

Burjassot, de 3 de març de 2022. El director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado.

Pots estar interessat

Resolució publicació de la puntuació definitiva i persones candidates CVMC, Fase 13 (Tècnic/a en informàtica i Operador/a electrònic/a)
Selecció de Personal
36 views
Selecció de Personal
36 views

Resolució publicació de la puntuació definitiva i persones candidates CVMC, Fase 13 (Tècnic/a en informàtica i Operador/a electrònic/a)

Comunicació CVMC - maig 18, 2022

Es publica la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisadas i s’aprova la llista de les persones candidates de les borses de Tècnic/a en informàtica i d'Operador/a electrònic/a.

Necessitats de producció d’À Punt de continguts per als diversos canals de difusió en 2022.
Projectes
77 views
Projectes
77 views

Necessitats de producció d’À Punt de continguts per als diversos canals de difusió en 2022.

Comunicació CVMC - maig 17, 2022

Crida a les productores valencianes perquè presenten les seues propostes per a la produccióde formats per a les plataformes digitals.

Necessitats de producció d’À Punt de continguts sobre la memòria democràtica per als diversos canals de difusió en 2022.
Projectes
71 views
Projectes
71 views

Necessitats de producció d’À Punt de continguts sobre la memòria democràtica per als diversos canals de difusió en 2022.

Comunicació CVMC - maig 17, 2022

Crida a les productores valencianes perquè presenten les seues propostes de produccions sobre la memòria democràtica

Més d'aquesta categoria