Proves selectives OPO de la CVMC i de la SAMC

Publicació de les diferents convocatòries de l’Oferta Pública d’Ocupació de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació

 

Temaris i sistema d’examen de la pròxima convocatòria de:

TÈCNIC/A JURÍDIC /A DE LA CVMC (OPO 2019)

TÈCNIC/A de RECURSOS HUMANS DE LA CVMC (OPO 2019)