Nota informativa lloc de Tècnic/a Jurídic/a CVMC

nov. 26, 2018
114 Views

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es convoquen borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de determinades categories professionals en la Corporació (DOGV de 23.11.2018)

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/23/pdf/2018_10816.pdf

ENLLAÇ SOL·LICITUD

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31226_BI.pdf

ABANS DE PROCEDIR A EMPLENAR LA SOL·LICITUD, HEU DE LLEGIR ATENTAMENT LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA I ASSEGURAR-VOS QUE COMPRENEU QUINS SÓN ELS REQUISITS QUE S’EXIGEIXEN PER A PODER ACCEDIR A LA CATEGORIA I ELS MÈRITS QUE SERAN VALORATS

1.- És obligatòria la presentació presencial? On he de presentar la sol·licitud?

La presentació presencial és obligatòria. No existeix la possibilitat de presentar-la telemàticament.

La sol·licitud, conjuntament amb la fulla d’autobaremació haurà de dirigir-se a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i presentar-se en la seua seu (CPP. Polígon Acc. Ademús, s/n 46100 Burjassot, València) en horari de 9 a 14 hores i de 17 a 19 hores o per qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

CAS QUE FOREN PRESENTADES EN UN REGISTRE DIFERENT AL DE LA SEU DE LA CVMC, EL DIA DE LA PRESENTACIÓ HAURÀ D’ENVIAR-SE PER CORREU ELECTRÒNIC LA CÒPIA DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA AMB EL SEGELL DEL REGISTRE ADMINISTRATIU D’ENTRADA CORRESPONENT A: borsajuridica@cvmc.es. SI NO ES REALITZA AQUEST TRÀMIT LA SOL·LICITUD NO SERÀ PROCESSADA.

2.- Cal tindre un compte de correu electrònic i un telèfon mòbil?

És imprescindible, ens comunicarem amb vosté per aquest mitjà.

3.- Quins requisits s’exigeixen per a poder formar part de la borsa d’una categoria?

És una condició indispensable per a poder formar part de la borsa corresponent, reunir tots i cada un dels requisits establits per a poder accedir als llocs que hi ha en cada una d’aquestes.

La categoria té els seus requisits (de titulació, valencià i anglés).

Aquests requisits els trobarà al final de la convocatòria.

Els requisits són posseir una titulació, un determinat nivell de valencià i un determinat nivell d’anglés. HAN DE TENIR-LO TOTS.

4.- Titulació exigida per als llocs i/o categories: quan en la convocatòria, després de assenyalar una titulació universitària específica, utilitza l’expressió “o equivalents” ES REFEREIX a titulacions d’altres plans d’estudi que han sigut declarades oficialment com a equivalents a la qual es requereix.

Recorde: els requisits han de complir-se per poder formar part de les borses.

Els mèrits només determinen l’ordre en què s’ubica en la borsa, tindre’ls o no, no impedeix accedir-hi.

El C1 de valencià  i el C1 d’anglés són requisits i no han de consignar-se com a mèrits.

Llija detingudament la base que contempla els mèrits que es valoren, doncs d’incorporar mèrits que no s’ajusten a ella, serà rebaremat o exclòs el mèrit.
Per exemple, en cursos de formació: únicament seran valorats aquells el contingut dels quals estiga relacionat directament amb l’actualització dels coneixements a desenvolupar en el lloc de treball a ocupar, i sempre que es tracte de cursos homologats o reconeguts per les administracions públiques, així com per les universitats i el centre de formació del grup de l’antiga RTVV.

5.- Com es realitza la inscripció?

S’accedeix a la sol·licitud a través de l’enllaç que es troba en aquesta pàgina.

Una vegada en el formulari ha d’elegir, en primer lloc, la categoria que figure en el desplegable.

A continuació, òmpliga les seues dades personals.

Passem a completar l’apartat DOCUMENTACIÓ: El primer és indicar amb quina titulació accedisc.

Els apartats 2 i 3 li indicaran els requisits de valencià i d’anglés exigits per a poder accedir a la borsa.

Els apartats següents contemplen els mèrits que vosté declara posseir.

Ha de completar la inscripció emplenant tots els formularis i imprimint la sol·licitud. Posteriorment haurà de presentar-la en els llocs indicats en l’apartat 1.

6.- Com m’informe de les fases del procés?

En la pàgina web de la CVMC, en l’apartat relatiu a selecció de personal, s’actualitzarà periòdicament la informació.

7.- Quan he de presentar els documents acreditatius que complisc els requisits i els mèrits que he declarat?

En la resolució per la qual s’ordene la publicació de la relació d’integrants de la borsa de treball corresponent, s’indicarà el termini per a presentar la documentació, en el lloc que s’indique.

8.- Qualsevol dubte referit a la interpretació de les bases pot consultar-se en:

dubtesborsa@cvmc.es

Pots estar interessat

À Punt renova la  programació per a l’estiu amb l’estrena de programes i sèries, informació i entreteniment per als més menuts
Premsa
241 views
Premsa
241 views

À Punt renova la programació per a l’estiu amb l’estrena de programes i sèries, informació i entreteniment per als més menuts

Comunicació CVMC - maig 30, 2019

Com cada temporada, À Punt Mèdia renova la seua programació per a l’estiu 2019 amb destacades novetats. La televisió pública estrena diversos programes i sèries, manté l’aposta per la informació de proximitat i, com en cada etapa de vacances infantils, amplia la programació durant el matí per als més menuts.

El Consell Rector aprova el Pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees
Premsa
151 views
Premsa
151 views

El Consell Rector aprova el Pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees

Comunicació CVMC - maig 06, 2019

El Consell Rector ha aprovat el pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees que inclou debats dels candidats de les principals ciutats de la Comunitat Valenciana, entrevistes i informació diària de la campanya.

Comunicat
Premsa
256 views
Premsa
256 views

Comunicat

Comunicació CVMC - maig 06, 2019

El president de la Corporació i la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació han sigut citats a declarar el pròxim dia 20 de juny per una querella presentada pel PP pel contracte d’una producció audiovisual, per deu contractes menors subscrits el 2017 i el 2018 i pels contractes subscrits amb tres directius.

Més d'aquesta categoria