Necessitats de producció de continguts pòdcast per a 2023

març 30, 2023
808 Views
  1. OBJECTE

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC), seguint el seu objectiu de fomentar la producció de continguts audiovisuals, fa una crida al sector perquè presenten les seues propostes de formats sonors per al consum en la modalitat de sota demanda.

  1. TIPOLOGIA DE FORMATS I PROJECTES QUE ES BUSQUEN

Continguts sonors dirigits principalment a l’escolta sota demanda mitjançant les plataformes digitals, en produccions seriades (amb límit d’episodis o sense) i amb una durada màxima de 56 minuts per episodi.

Es busquen continguts vinculats a les àrees temàtiques següents: ficció, no-ficció/documental, conversacional, divulgació, comèdia, entreteniment, estil de vida, gastronomia i cultura.

  1. REQUISITS DE LES PROPOSTES

a) La documentació que cal presentar per a la valoració dels projectes s’ha d’adequar a la demanada en la normativa de contractació de l’SAMC.

b) Els projectes inclouran proposta de creadors amb enllaços a treballs previs.

c) Les empreses o professionals productors han d’acreditar experiència en els formats presentats o similars.

  1. LLIURAMENT DELS PROJECTES

Les propostes es podran lliurar en la finestra única de projectes audiovisuals de dues

maneres:

  1. Per correu postal o missatger: Carretera del polígon d’accés a Ademús, s/n. 46100. Burjassot.
  2. Per correu electrònic: continguts@cvmc.es

En qualsevol dels dos casos, l’SAMC remetrà a l’adreça de correu electrònic de l’enviament, o la de contacte especificada en el formulari de registre, si l’enviament ha sigut per correu postal o missatger, la referència del codi del projecte i la data de registre com a justificant de recepció. Si no es rep la resposta de registre en un termini de set dies laborals, s’haurà de verificar la recepció de l’expedient enviant consulta al mateix correu electrònic indicat més amunt.

  1. CRITERIS DE VALORACIÓ I DE SELECCIÓ DELS PROJECTES

Les propostes seran estudiades i valorades per l’SAMC, segons els criteris següents:

– Qualitat i format de la proposta.

– La capacitat de crear una marca de prestigi per a un determinat públic de nínxol.

– Viabilitat econòmica. Degut a la variabilitat de projectes, s’analitzarà individualment l’adequació del pressupost a les característiques del format. Es valorarà favorablement la sostenibilitat del projecte a llarg termini i el fet que els capítols es lliuren a l’SAMC ja produïts i llestos per a la difusió.

– Presència de professionals valencians dins dels equips artístics i tècnics.

– Experiència dels d’equips en la realització del format que es presente o similar.

– Adequació del format al Llibre d’estil d’A Punt.

  1. TERMINI DE PRESENTACIÓ

Fins que l’SAMC haja satisfet les seues necessitats de graella i programació.

Burjassot, 30 de març del 2023

Pots estar interessat

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC de la categoria Gestor/a de continguts (tretzé requeriment)
Selecció de Personal
259 views
Selecció de Personal
259 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC de la categoria Gestor/a de continguts (tretzé requeriment)

Comunicació CVMC - ag. 02, 2023

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Gestor/a de continguts i de la llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits

Resolució de la crida específica per a l’adquisició de drets i participació en llargmetratges de ficció i animació 2023
Projectes
197 views
Projectes
197 views

Resolució de la crida específica per a l’adquisició de drets i participació en llargmetratges de ficció i animació 2023

Comunicació CVMC - jul. 28, 2023

L'SAMC publica els llargmetratges preseleccionats després de l’avaluació dels projectes presentats a la crida 2023

Resolució publicació de la puntuació provisional de la borsa de Gestor/a de continguts de l’SAMC (tretze requeriment)
Selecció de Personal
198 views
Selecció de Personal
198 views

Resolució publicació de la puntuació provisional de la borsa de Gestor/a de continguts de l’SAMC (tretze requeriment)

Comunicació CVMC - jul. 25, 2023

Publicacio de la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada de la borsa de Gestor/a de continguts. S'obre un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, per presentar al·legacions

Més d'aquesta categoria