Membres comissió de valoració borsa CVMC

nov. 29, 2018
100 Views

Resolució de 29 de novembre de 2018, president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es nomenen els membres de la comissió de valoració del procés de constitució de les borses de treball convocades per Resolució de 20 de novembre de 2018 (DOGV de 23.11.2018).

D’acord amb la base sisena de la Resolució de 20 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (DOGV de 23.11.2018), per a la valoració i verificació dels mèrits al·legats i del compliment dels requisits per a l’accés, la resolució de les incidències que puguen sorgir en el procés de selecció i gestió de les borses i per a la realització de l’entrevista, es constituirà una comissió la composició de la qual es publicarà en la web de la CVMC (www.cvmc.es) i els membres de la qual seran nomenats per resolució del president del Consell Rector. La composició de la comissió ha de ser imparella, i no pot ser inferior a cinc titulars amb els respectius suplents, atenent criteris d’imparcialitat, professionalitat i paritat. La referida Comissió de Valoració pot sol·licitar i obtindre l’assessorament d’especialistes en les diferents categories professionals i en tècniques de selecció.

Per això, resolc:

Nomenar les persones membres de la comissió de valoració següents:

TITULARS

President: Ferran Bargues Estellés

Vocals:

Carolina Marín González

Lola Gómez Parra

José Manuel Facius Redón

Secretària: Ana Pérez Marí

SUPLENTS

Presidenta: Eva Uixera Martínez

Vocals:

Josefina Martínez Ruiz

Francisco Alonso Garijo

Hermelinda Giménez Moreno

Secretari: Jose Juan Chinchilla Sánchez

Burjassot, 29 de novembre de 2018. El president del Consell Rector: Enrique Soriano Hernández.

Pots estar interessat

À Punt renova la  programació per a l’estiu amb l’estrena de programes i sèries, informació i entreteniment per als més menuts
Premsa
241 views
Premsa
241 views

À Punt renova la programació per a l’estiu amb l’estrena de programes i sèries, informació i entreteniment per als més menuts

Comunicació CVMC - maig 30, 2019

Com cada temporada, À Punt Mèdia renova la seua programació per a l’estiu 2019 amb destacades novetats. La televisió pública estrena diversos programes i sèries, manté l’aposta per la informació de proximitat i, com en cada etapa de vacances infantils, amplia la programació durant el matí per als més menuts.

El Consell Rector aprova el Pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees
Premsa
151 views
Premsa
151 views

El Consell Rector aprova el Pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees

Comunicació CVMC - maig 06, 2019

El Consell Rector ha aprovat el pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees que inclou debats dels candidats de les principals ciutats de la Comunitat Valenciana, entrevistes i informació diària de la campanya.

Comunicat
Premsa
256 views
Premsa
256 views

Comunicat

Comunicació CVMC - maig 06, 2019

El president de la Corporació i la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació han sigut citats a declarar el pròxim dia 20 de juny per una querella presentada pel PP pel contracte d’una producció audiovisual, per deu contractes menors subscrits el 2017 i el 2018 i pels contractes subscrits amb tres directius.

Més d'aquesta categoria