Mandat Marc CVMC

Llistes provisionals de persones admeses a l’SAMC

set. 18, 2017
1792 Views

S’han advertit unes omissions en les llistes publicades, per això es publiquen de nou de forma íntegra.
Els terminis per a fer al·legacions comptaran
des de l’endemà de la publicació d’aquesta correcció.

Burjassot, 18 de setembre de 2017

RESOLUCIÓ de 15 de setembre 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la llista provisional de les persones admeses en les diverses borses de treball convocades per Resolució d’1 de setembre de 2017 (DOGV de 04.09.2017).

Per Resolució d’1 de setembre de 2017 del president del Consell Rector es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en determinades àrees o categories professionals de la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i se’n fa pública la convocatòria.

D’acord amb la base novena 1.1 “Una vegada conclòs el termini de presentació de sol·licituds, per acord de la directora general de la Societat, es publicarà la relació provisional de les persones admeses en la borsa de treball ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda segons els mèrits declarats per cada aspirant, i de persones excloses, amb especificació de les causes d’exclusió.”

Per això, resolc

Primer

Publicar la llista provisional de les persones admeses, en les diverses borses de treball convocades per Resolució d’1 de setembre de 2017 d’acord amb l’autobaremació realitzada, que s’indiquen tot seguit i que figuren en els documents adjunts.

Ubicació: Burjassot

Ubicació: Alacant

Ubicació: Castelló

Ubicació: Madrid

Ubicació: Barcelona

 1. Auxiliar administratiu/va
 2. Periodista/redactor/a
 3. Redactor/a audiovisual ENG
 4. SEO mànager
 5. Expert/a en xarxes i comunicació
 6. Periodista expert/a en dades
 7. Periodista esportiu/iva
 8. Periodista esportiu/iva ENG
 9. Productor/a informatius/programes
 10. Productor/a executiu/iva programes
 11. Productor/a executiu/iva d’emissions
 12. Productor/a executiu/iva de ficció
 13. Gestor de continguts
 14. Analista de mitjans socials
 15. Ajudant de producció
 16. Meteoròleg/òloga
 17. Assessor/a lingüista
 18. Grafista
 19. Realitzador/a
 20. Ajudant de realització
 21. Operador/a càmera-muntador
 22. Operador/a so i control
 23. Operador/a electrònic
 24. Regidor
 25. Operador/a de sistemes
 26. Operador/a d’equips
 27. Analista programador/a
 28. Enginyer/a de tecnologies de la informació i telecomunicació
 29. Desenvolupador/a integrador/a d’aplicacions
 30. Il·luminador/a
 31. Tècnic/a de postproducció
 32. Tècnic/a electrònic i imatge i so
 33. Enginyer/a en telecomunicacions
 34. Assessor/a musical
 35. Documentalista

Segon

Les persones interessades disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista indicada, per a fer esmenes i presentar les al·legacions que estimen oportunes. Les al·legacions hauran de presentar-se en la seu de la Societat (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València) o mitjançant correu certificat dirigit a la Societat, a la mateixa adreça.

Cas que foren presentades per correu certificat caldrà enviar per correu electrònic la còpia de les al·legacions presentades a: secretaria@cvmc.es

Tercer

L’admissió de les persones aspirants a integrar-se en les borses que no hagen presentat la sol·licitud amb el certificat de firma electrònica està condicionada a que acrediten, quan pertoque, que han presentat la sol·licitud i el full d’autobaremació dins del termini previst en la convocatòria, en la seu de la Societat o mitjançant correu certificat, d’acord amb allò previst en la base cinquena 2 de la convocatòria.

Burjassot, 15 de setembre 2017. La directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Empar Marco Estellés.

Pots estar interessat

Crida d’À Punt per a la producció de formats d’entreteniment relacionats amb el turisme 2020
Projectes
26 views
Projectes
26 views

Crida d’À Punt per a la producció de formats d’entreteniment relacionats amb el turisme 2020

Comunicació CVMC - maig 21, 2020

Burjassot, 21 de maig de 2020. La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) vol activar el conveni signat per a la Promoció…

Resolució de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades
Projectes
95 views
Projectes
95 views

Resolució de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades

Comunicació CVMC - maig 06, 2020

Consulta lels projectes preseleccionats per l'SAMC,

La CVMC i l’SAMC s’uneixen al dol oficial decretat per a demà diumenge per la Generalitat
Premsa
130 views
Premsa
130 views

La CVMC i l’SAMC s’uneixen al dol oficial decretat per a demà diumenge per la Generalitat

Comunicació CVMC - abr. 18, 2020

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) s’adhereixen al dol oficial decretat pel Consell per les víctimes de la pandèmia.

Més d'aquesta categoria