Mandat Marc CVMC

Llistes provisionals de persones admeses a l’SAMC

set. 18, 2017
2166 Views

S’han advertit unes omissions en les llistes publicades, per això es publiquen de nou de forma íntegra.
Els terminis per a fer al·legacions comptaran
des de l’endemà de la publicació d’aquesta correcció.

Burjassot, 18 de setembre de 2017

RESOLUCIÓ de 15 de setembre 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la llista provisional de les persones admeses en les diverses borses de treball convocades per Resolució d’1 de setembre de 2017 (DOGV de 04.09.2017).

Per Resolució d’1 de setembre de 2017 del president del Consell Rector es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en determinades àrees o categories professionals de la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i se’n fa pública la convocatòria.

D’acord amb la base novena 1.1 “Una vegada conclòs el termini de presentació de sol·licituds, per acord de la directora general de la Societat, es publicarà la relació provisional de les persones admeses en la borsa de treball ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda segons els mèrits declarats per cada aspirant, i de persones excloses, amb especificació de les causes d’exclusió.”

Per això, resolc

Primer

Publicar la llista provisional de les persones admeses, en les diverses borses de treball convocades per Resolució d’1 de setembre de 2017 d’acord amb l’autobaremació realitzada, que s’indiquen tot seguit i que figuren en els documents adjunts.

Ubicació: Burjassot

Ubicació: Alacant

Ubicació: Castelló

Ubicació: Madrid

Ubicació: Barcelona

 1. Auxiliar administratiu/va
 2. Periodista/redactor/a
 3. Redactor/a audiovisual ENG
 4. SEO mànager
 5. Expert/a en xarxes i comunicació
 6. Periodista expert/a en dades
 7. Periodista esportiu/iva
 8. Periodista esportiu/iva ENG
 9. Productor/a informatius/programes
 10. Productor/a executiu/iva programes
 11. Productor/a executiu/iva d’emissions
 12. Productor/a executiu/iva de ficció
 13. Gestor de continguts
 14. Analista de mitjans socials
 15. Ajudant de producció
 16. Meteoròleg/òloga
 17. Assessor/a lingüista
 18. Grafista
 19. Realitzador/a
 20. Ajudant de realització
 21. Operador/a càmera-muntador
 22. Operador/a so i control
 23. Operador/a electrònic
 24. Regidor
 25. Operador/a de sistemes
 26. Operador/a d’equips
 27. Analista programador/a
 28. Enginyer/a de tecnologies de la informació i telecomunicació
 29. Desenvolupador/a integrador/a d’aplicacions
 30. Il·luminador/a
 31. Tècnic/a de postproducció
 32. Tècnic/a electrònic i imatge i so
 33. Enginyer/a en telecomunicacions
 34. Assessor/a musical
 35. Documentalista

Segon

Les persones interessades disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista indicada, per a fer esmenes i presentar les al·legacions que estimen oportunes. Les al·legacions hauran de presentar-se en la seu de la Societat (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València) o mitjançant correu certificat dirigit a la Societat, a la mateixa adreça.

Cas que foren presentades per correu certificat caldrà enviar per correu electrònic la còpia de les al·legacions presentades a: secretaria@cvmc.es

Tercer

L’admissió de les persones aspirants a integrar-se en les borses que no hagen presentat la sol·licitud amb el certificat de firma electrònica està condicionada a que acrediten, quan pertoque, que han presentat la sol·licitud i el full d’autobaremació dins del termini previst en la convocatòria, en la seu de la Societat o mitjançant correu certificat, d’acord amb allò previst en la base cinquena 2 de la convocatòria.

Burjassot, 15 de setembre 2017. La directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Empar Marco Estellés.

Pots estar interessat

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria per al lloc de Subdirecció Informatius Diaris de l’SAMC
Selecció de Personal
70 views
Selecció de Personal
70 views

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria per al lloc de Subdirecció Informatius Diaris de l’SAMC

Comunicació CVMC - jul. 26, 2021

Llista de persones admeses i excloses en la borsa de treball per a la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris de l'SAMC, ordenada d’acord amb l’autobaremació i es publica la puntuació de la memòria.

Resolució llista provisional autobaremació SAMC subdirecció informatius diaris
Selecció de Personal
115 views
Selecció de Personal
115 views

Resolució llista provisional autobaremació SAMC subdirecció informatius diaris

Comunicació CVMC - jul. 16, 2021

Publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de la categorria Subdirecció d’Informatius Diaris.

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris
Selecció de Personal
453 views
Selecció de Personal
453 views

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris

Comunicació CVMC - jul. 05, 2021

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de Subdirecció d’Informatius Diaris, composició de la comissió, criteris de valoració, sol·licitud d'inscripció i preguntes freqüents.

Més d'aquesta categoria