Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions

juny 11, 2024
59 Views

RESOLUCIÓ de 11 de juny de 2024, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual s’aprova amb caràcter definitiu la llista de persones que integren la borsa de treball convocada per Resolució de 9 de maig de 2024 (Cap de Servei d’Emissions).

Per Resolució de 9 de maig de 2024, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en la categoria de Cap de Servei d’Emissions i se’n fa pública la convocatòria  (DOGV de 13.05.2024).

Per Resolució de 10 de juny de 2024, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, s’aprova la llista provisional de persones que integren la borsa de treball convocada per Resolució de 9 de maig de 2024 (Cap de Servei d’Emissions) i es concedeix un termini de cinc dies per a presentar al·legacions.

El candidat ha renunciat a presentar al·legacions.

Ara cal elevar a definitiva la llista de persones que integren les borses de treball i que podran ser contractades.

Per això, resolc:

Elevar a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball aprovada per la Resolució de 10 de juny de 2024, de la categoria que s’indica tot seguit:

Cap de Servei d’Emissions

Burjassot, 11 de juny de 2024. El director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado.

Pots estar interessat

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)
Selecció de Personal
70 views
Selecció de Personal
70 views

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)

Comunicació CVMC - juny 07, 2024

Llista provisional de persones que integren la borsa de treball de Cap de Servei d’Emissions de l'SAMC. S'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i  entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
62 views
Selecció de Personal
62 views

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 04, 2024

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Cap de Servei d’Emissions i citació a l’entrevista al candidat

Resolució publicació puntuació provisional SAMC (Cap del  Servei d’Emissions)
Selecció de Personal
55 views
Selecció de Personal
55 views

Resolució publicació puntuació provisional SAMC (Cap del Servei d’Emissions)

Comunicació CVMC - juny 03, 2024

Publicació de la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada de la borsa Cap de Servei d’Emissions. S'obre un termini de tres dies per a al·legacions

Més d'aquesta categoria