Miquel Francés i Domènec. President Consell Rector de la CVMC

Miquel Francés i Domènec és doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat de València (UV) i llicenciat en Història Contemporània (UV), a més de professor titular de la UV i  director del Taller de Audiovisuals de la UV (1991-2023).

Director de diferents màsters i diplomes de la Universitat de València (1998-2023), com ara el màster oficial en Continguts i Formats Audiovisuals; director del Grup d’Investigació en Continguts i Formats Audiovisuals de la UV; president del Grup de Treball en Comunicació Audiovisual i Multimèdia de la CRUE Comunicació Universitats Espanyoles, i secretari general de l’Asociación de las Televisiones Educativas Iberoamericanas (ATEI), a més de membre del seu consell directiu.

També va ser membre de la comissió d’experts en comunicació per a l’elaboració del informe a petició de les Corts Valencianes: «Bases per a la renovació de l’espai comunicatiu valencià i la restitució del servei públic de radiotelevisió» (2015-2016).

Director de les Jornades de Continguts per a la Televisió Digital-CONTD (2007-2022), jornades d’àmbit nacional que es convoquen anualment a València.

Coordinador dels Serveis d’Audiovisuals de les Universitats Espanyoles (2006-2022). President del Grup de Treball en Comunicació Audiovisual i Multimèdia de la Sectorial de Comunicació de la CRUE Universitats Espanyoles (2013-2022), organisme que gestiona la producció dels continguts audiovisuals i multimèdia de les Universitats que formen part de la CRUE.

Membre del Consell Rector de l’Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas (ATEI) 2016-2022 i secretari general d’ATEI (2017-2022).

Miquel Francés i Domènec va ser nomenat president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per Les Corts el 15 d’abril de 2023.