La CVMC recorre contra les liquidacions de L’agència Tributària per l’IVA

juny 01, 2021
680 Views
  • La liquidació de l’IVA de les televisions públiques europees és motiu de controvèrsia des del 2014
  • Els canvis de criteri de l’AEAT han generat problemes financers dels ens públics no imputables a la gestió dels seus responsables
  • La Forta denuncia que aquest nou criteri encareix els serveis públics

Burjassot, 1 de juny de 2021. La CVMC ha pres la decisió de recórrer contra les liquidacions efectuades per l’Agència Tributària (AEAT), que conclou que els mitjans de comunicació públics valencians no tenen dret a deduir-se la totalitat de l’IVA des de l’any 2016 fins al 2020, tal i com s’estava fent fins a aquesta data. Per tant, es reclama part de l’IVA que se li tornà dels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019. En total l’AEAT requereix que la CVMC torne 24,8 milions.

Convé recordar que l’AEAT, quan va dur a terme la inspecció de l’IVA a la CVMC i la SAMC dels exercicis 2017 i 2018, donà la raó a l’ens públic en considerar deduïble el 100% del IVA suportat. D’acord amb això, en l’exercici 2019 l’AEAT ingressà les corresponents devolucions mensuals, sense cap tipus de revisió o inspecció fins al novembre del 2019.

A partir del desembre del 2019, no obstant això, l’AEAT deixà de tornar les quantitats que corresponen a la liquidació de l’IVA. I, finalment, al juny del 2020 s’inicià la inspecció de l’IVA des del 2016 fins al 2020. A aquesta inspecció també s’ha sotmeten a la majoria de les televisions autonòmiques i RTVE.

Canvis de criteris de l’AEAT

L’AEAT no ha mantingut sempre els mateixos criteri respecte de la deduïbilitat de l’IVA suportat en tots els mitjans de comunicació públics autonòmics i RTVE. Mentre que algunes televisions, com ara la valenciana, se li aplicava el criteri de deducció del 100%, en altres comunitats autònomes s’optà per un criteri de prorrata, en considerar que les televisions públiques són ens duals que desenvolupen una activitat de servei públic (no deduïble) i una activitat comercial per la venda de publicitat, patrocinis, etc. (deduïble).

Recentment l’AEAT ha decidit aplicar el mateix criteri a tots els mitjans públics inspeccionats. Així, s’estima que les televisions són ens duals i els aplica la regla de prorrata més dura, l’anomenada prorrata financera, que consisteix a calcular el percentatge d’IVA deduïble de manera proporcional als ingressos d’explotació i a les subvencions rebudes.

Una controvèrsia europea que es remunta al 2014

El conflicte entre l’Agencia Tributària i els governs autonòmics per l’IVA deduïble de les seues televisions públiques es remunta al 2014, abans inclús de la creació de la CVMC. En aquesta data, l’AEAT començà a considerar que les cadenes només podien deduir-se l’IVA per la seua activitat comercial i no pels ingressos que reben via pressupostos dels respectius governs autonòmics. Fins a aquest moment, els mitjans públics es deduïen l’impost complet.

El 2015, però, entrà en vigor una nova llei de l’IVA i canvia el criteri. S’estableix que les televisions públiques poden deduir-se l’IVA de la pràctica totalitat de les seues despeses, però contràriament apliquen el criteri mitjançant el qual cal repercutir l’IVA a les subvencions rebudes.

El 2017, a conseqüència d’una directiva europea, Hisenda torna al criteri del 2014 i defensa la limitació de la deducció de l’IVA.

 

Un litigi obert 

Totes les radiotelevisions públiques, inclosa RTVE, s’enfronten a la mateixa situació. La Forta, que agrupa totes les televisions autonòmiques, defensa que es tracta d’un traspàs de caixa entre administracions que provocarà tensions de tresoreria en els ens públics, i que els canvis de criteri els han generat problemes financers amb Hisenda no imputables a la gestió dels seus responsables.

Aquesta qüestió ha suposat la interposició de nombrosos recursos i l’inici de litigis de les televisions autonòmiques contra aquestes resolucions d’Hisenda. El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) haurà de resoldre, en primera instància, aquests conflictes. De fet, el TEAC ja donà la raó el 2018 a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en el moment en què decidí que tenia dret a deduir-se la totalitat de l’IVA des de l’any 2012 al 2014.

Pots estar interessat

Resolució publicació dotzé requeriment borsa SAMC (Ajudant/a de realització)
Selecció de Personal
16 views
Selecció de Personal
16 views

Resolució publicació dotzé requeriment borsa SAMC (Ajudant/a de realització)

Comunicació CVMC - nov. 26, 2021

Requeriment de documentació de la borsa d'Ajudant/a de realització.La documentació s’ha de presentar del 29 de novembre al 3 de desembre de 2021, en horari de 9.00 a 14.00 hores, els dies 29 i 30 de noviembre i 2 i 3 de desembre, i de 16.30 a 19.00 hores el dia 1 de desembre.

Resolució llista persones candidates SAMC (Cap Servei Imatge)
Selecció de Personal
14 views
Selecció de Personal
14 views

Resolució llista persones candidates SAMC (Cap Servei Imatge)

Comunicació CVMC - nov. 26, 2021

S’aprova amb caràcter definitiu la llista de persones que integren la borsa de treball de Cap de Servei d’Imatge, aprovada per la Resolución de 16 novembre de 2021.

Resolució publicació puntuació provisional borsa SAMC (Assesor/a Lingüista)
Selecció de Personal
32 views
Selecció de Personal
32 views

Resolució publicació puntuació provisional borsa SAMC (Assesor/a Lingüista)

Comunicació CVMC - nov. 24, 2021

Publicació de la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada de la borsa de Assessor/a lingüista, amb indicació de les persones excloses per no complir els requisits. S'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions.

Més d'aquesta categoria