La CVMC va donar explicacions a les Corts sobre les conclusions de l’informe de la Sindicatura de Comptes

Oct 31, 2019
273 Views

La Sindicatura de Comptes ha publicat hui l’informe definitiu de fiscalització de la Corporació valenciana de Mitjans de Comunicació i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC). En l’informe la Sindicatura no comparteix l’opinió de la CVMC que va al·legar que els pressupostos de la CVMC i de l’SAMC s’haurien de considerar de forma conjunta i no de forma separada com fa l’informe.

El president de la CVMC, Enrique Soriano, va comparéixer davant la Comissió de Radiotelevisió valenciana i de l’Espai audiovisual per a explicar, entre altres assumptes, que la conseqüència d’examinar els pressupostos de manera separada era que la CVMC havia tingut uns ingressos no previstos i l’SAMC unes despeses superiors als pressupostats. No obstant això si prenem el pressupost de manera consolidada, el resultat seria que l’SAMC té un excés de pressupost de 21.218.332 euros i la CVMC un defecte de 9.211.354 euros. La qual cosa suposa que s’ha produït un excés de pressupost de 12.006.978 euros amb càrrec al pressupost de 2016 que no s’havia executat. Aquesta situació s’ha esmenat en l’exercici 20196 mitjançant una modificació pressupostària pendent de formalització.

En els informes publicats hui la Sindicatura realitza tot un seguit de recomanacions per tal de millorar la gestió de la CVMC i de l’SAMC, però no ha detectat cap il·legalitat comesa en la gestió de les entitats. De fet, si aquest fora el cas, la Sindicatura està obligada a traslladar el cas al Tribunal de Comptes, la qual cosa no ha fet.

L’altre aspecte que la Sindicatura retrau en el seu informe és que no s’ha assolit l’objectiu d’ingressar per publicitat els 4.000.000 d’euros previstos per l’SAMC en el contracte programa per a 2018. En aquest sentit, es va al·legar que l’inici de les emissions estava previst per a gener i finalment van començar al juny, però fins al mes d’octubre no es van començar a mesurar les audiències, que són dades essencials per als contractants de publicitat.

Per últim, la CVMC no ha entrat en el repartiment de publicitat contractat a través de FORTA fins a 2019. Tots aquests factors han suposat que no s’arribara a l’objectiu d’ingrés per publicitat. Un objectiu que es va fer sense tindre cap antecedent, per la qual cosa, en el present exercici, se ha fet una previsió d’ingressos per publicitat d’1.000.000 milió d’euros.

Així, la Sindicatura recomana que s’analitzen les funcions i les activitats de la CVMC i de l’SAMC i s’avaluen els avantatges i inconvenients de continuar mantenint l’estructura dual vigent, o si resulta més convenient proposar un canvi en la normativa reguladora que dispose la prestació del servei públic a través d’una única entitat. Un aspecte en el qual també va incidir el president de la CVMC en la compareixença davant les Corts quan va afirmar que “si el criteri de la Intervenció és concloure que l’ens públic i la societat no són una estructura indissociable i consolidada, l’alternativa per a resoldre aquest problema sembla que passa per modificar-ne l’arquitectura”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Puedes estar interesado

Publicación puntuación definitiva y personas candidatas bolsa SAMC (undécimo requerimiento)
Selección de Personal
9 views
Selección de Personal
9 views

Publicación puntuación definitiva y personas candidatas bolsa SAMC (undécimo requerimiento)

Comunicació CVMC - Sep 24, 2021

Publicación de la puntuación definitiva de las bolsa de trabajo de la categoría Periodista redactor/a de Burjassot, con indicación de las personas excluidas por no cumplir los requisitos.

Resolución relación personas candidatas SAMC (Subdirección de Informativos)
Selección de Personal
4 views
Selección de Personal
4 views

Resolución relación personas candidatas SAMC (Subdirección de Informativos)

Comunicació CVMC - Sep 24, 2021

Resolución de 24 de septiembre de 2021, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, por la que se aprueba con carácter definitivo la relación de personas que integran la bolsa de empleo convocada por Resolución de 30 de junio de 2021 (Subdirección de Informativos Diarios).

Resolución relación provisional personas admitidas y excluidas bolsa SAMC (METEOROLOGO(A)
Selección de Personal
25 views
Selección de Personal
25 views

Resolución relación provisional personas admitidas y excluidas bolsa SAMC (METEOROLOGO(A)

Comunicació CVMC - Sep 20, 2021

Publicada la relación provisional de les persones admitidas y excluidas en la bolsa de trabajo de Meteorólogo o meteoróloga.

Más de esta categoría