El Consell de la Ciutadania presenta el seu primer Informe Semestral sobre la programació d’À Punt

Feb 18, 2019
984 Views

Castelló de la Plana, 18/02/2019.- El Consell de la Ciutadania, constituït el passat 13 d’abril de 2018, ha aprovat avui el seu primer informe semestral sobre la programació dels mitjans de comunicació públics valencians. En acabar la reunió, la presidenta del Consell, Julia Sevilla, ha lliurat oficialment l’informe al president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, i posteriorment l’ha presentat públicament, tot en el marc d’una visita institucional del Consell a Castelló de la Plana, on els membres d’aquest òrgan assessor i de defensa de l’audiència ha estat rebut pel vicealcalde, Ignasi Garcia, i posteriorment per la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón.

En l’informe s’explica com han estat els començament d’aquest òrgan independent, creat per la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, amb una doble funció. D’una banda, la funció d’assessorar al Consell Rector de la CVMC i a la Direcció General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, en matèria de programació i continguts i en la definició i avaluació de les polítiques i estratègies de comunicació dels diferents mitjans i serveis. D’altra banda, el Consell de la Ciutadania té la funció d’exercir la defensa de l’audiència i contribuir a capacitar-la per a un exercici crític, actiu i exigent en la seua demanda d’un procés comunicatiu democràtic i de qualitat.

Per al compliment de les seues funcions, el Consell s’ha organitzat en tres grups de treball, que ja s’han reunit diverses vegades al llarg d’aquest període i de forma independent a les reunions plenàries del Consell:

  1. Escolta Activa, per a la posada en marxa d’uns protocols que permeten la comunicació de les persones usuàries dels serveis que presta À Punt.
  2. Observatori, per a establir les bases per a posar en marxa un Observatori de la Programació de la nova radiotelevisió valenciana que permeta analitzar les emissions de la plataforma À Punt i emetre informes sobre el grau de compliment de les obligacions de respecte i foment de la pluralitat i la diversitat en la programació i en les emissions.
  3. Contracte Programa, per a analitzar la proposta d’acord del Consell, d’aprovació del contracte programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Des de la publicació del formulari de queixes i suggeriments en la pàgina web de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació, l’agost de 2018, s’han rebut 51 aportacions de la ciutadania relacionades amb la televisió, la ràdio i el portal web de la CVMC. Des del Consell de la Ciutadania s’ha animat als ciutadans i ciutadanes a que continuen participant i fent arribar les seues propostes així com les queixes amb l’objectiu d’enriquir i millorar els mitjans de comunicació públics valencians.

Pel que fa a l´ús del valencià, el Consell considera que À Punt Mèdia compleix estrictament el mandat legal en les seues emissions televisives, radiofòniques i digitals en l’ús de la llengua pròpia i que realment esdevé un element de cohesió social i territorial, així com també contribueix a la normalització del valencià i a mostrar-ne la seua diversitat. Tot això en funció de la complexa realitat sociolingüística de la Comunitat Valenciana i tenint en compte les possibilitats del valencià al nostre territori en la situació actual. Així i tot, el Consell observa algunes qüestions que són susceptibles de millora, com ara les relacionades amb la fonètica, amb l’ús del valencià en la publicitat, o amb la vehicularitat lingüística en les emissions en directe, és a dir, amb el reporterisme de major proximitat.

Respecte de la diversitat i la inclusió, el Consell considera que À Punt ha de contribuir a la normalització de la diversitat social valenciana i a visibilitzar aquelles realitats que, per estar generalment invisibilitzades, semblen no existir, per a la qual cosa s’han d’evitar enfocaments superficials i s’han d’articular esforços per a capacitar a periodistes i editors/es per a no fer discriminacions d’agenda i oferir un tractament inclusiu de la realitat de la pobresa, l’exclusió, la diversitat social i cultural i també de les persones que les protagonitzen. En aquest sentit, el Consell recomana, entre altres, que a través del comitè d’empresa, de la direcció de l’ens i/o del propi CVMC, es dissenye un pla formatiu per als/les professionals d’À Punt sobre tractament informatiu, llenguatge inclusiu i millora en la implementació de les realitats socials i culturals diverses en els mitjans públics, amb col·laboració i assessorament de les entitats socials que en la Comunitat Valenciana treballen aquestes realitats. També recomana espais específics en À Punt sobre aspectes de la diversitat social i cultural de la Comunitat Valenciana i la presència més estable i normalitzada de les persones d’origen estranger, de persones de confessions religioses diverses, de minories ètniques, de persones amb discapacitat i altres persones i/o col·lectius en risc d’exclusió.

El Consell de la Ciutadania adverteix en el seu informe de la necessitat urgent de donar a conèixer la ciència al gran públic, oferint uns coneixements científics suficients perquè l’audiència puga entendre el món que l’envolta i millore la seua adaptació al mateix. En aquest sentit, s’adverteix que la ciència no és un element aliè a la cultura ni un apèndix o complement d’aquesta, sinó una de les seues manifestacions principals, com la literatura o l’art. Entre, les propostes en aquest àmbit la de major espai als informatius per a les notícies científiques, la programació de sèries de divulgació científica o de debats sobre qüestions científiques d’actualitat.

L’oferta en la ràdio i la televisió d’À Punt obri un ample marge per al públic infantil i juvenil. No obstant això, el Consell adverteix que diferents representants del sector de la joventut consultats no destaquen cap títol concret dels que n’hi ha actualment en la programació com a exemple o referència de continguts destinats a la joventut valenciana. Sis mesos després de «l’encesa» televisiva, quan el fet important era garantir i omplir l’espai en la graella amb contingut equiparable –i fins i tot innovador– respecte d’altres cadenes, cal constatar que és un objectiu certament acomplit. Però, d’ara endavant, diu el Consell, és important marcar la diferència, entre altres coses, en els àmbits de la programació específica per al públic més jove. Pel que fa, concretament, a la programació infantil, l’informe adverteix que ha d’estar tot a disposició de les famílies valencianes, tant en l’aplicació mòbil de tauletes tàctils i telèfons com mitjançant el mateix aparell televisiu, i pel que fa al plantejament d’espais juvenils de qualitat, que cal partir d’una correcta concepció del sector al qual s’adreça.

En matèria d’igualtat de tracte cap a lesbianes, gais, bisexuals, persones trans i intersexuaes, l’informe recorda que la societat, els mitjans de comunicació i, en particular, les persones que exerceixen el periodisme, tenen una enorme tasca pendent: comunicar amb responsabilitat i de manera adequada les necessitats de les minories en situació de vulnerabilitat amb la finalitat d’aconseguir canvis socials profunds, seguint principis ètics i deontològics. En aquest àmbit es reclama, entre altres coses, que la inclusió esdevingué efectivament un valor superior, més continguts, més formació i formació permanent dels professionals d’À Punt, un ús del llenguatge més acurat o establiment de mecanismes per al tractament igualitari de la informació.

c.ciutadania@cvmc.es

Puedes estar interesado

Resolución publicación puntuación definitiva y personas candidatas bolsa SAMC (séptimo requerimiento)
Selección de Personal
29 views
Selección de Personal
29 views

Resolución publicación puntuación definitiva y personas candidatas bolsa SAMC (séptimo requerimiento)

Comunicació CVMC - Ago 19, 2019

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2019, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, por la que se da publicidad a la puntuación definitiva de las personas cuya baremación ha sido revisada pertenecientes a diversas bolsas de trabajo convocadas por Resolución de 1 de septiembre de 2017 y se aprueba la relación de personas candidatas para la provisión temporal de los puestos de trabajo (séptimo requerimiento).

Resolució crida de propostes de sèries d’animació infantil/ Juvenil
Proyectos
21 views
Proyectos
21 views

Resolució crida de propostes de sèries d’animació infantil/ Juvenil

Comunicació CVMC - Ago 02, 2019

Així com es va publicar al web de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació el 8 de novembre de 2018, l’SAMC estava interessada a produir dues sèries d’animació en règim de producció associada. Amb aquesta finalitat, va fer una crida al sector audiovisual perquè es presentaren propostes.

Resolució crida de propostes de sèries d’animació infantil/ Juvenil
Proyectos
136 views
Proyectos
136 views

Resolució crida de propostes de sèries d’animació infantil/ Juvenil

Comunicació CVMC - Ago 02, 2019

Així com es va publicar al web de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació el 8 de novembre de 2018, l’SAMC estava interessada a produir dues sèries d’animació en règim de producció associada. Amb aquesta finalitat, va fer una crida al sector audiovisual perquè es presentaren propostes.

Más de esta categoría