Crida per a la producció d’un programa de festes i altres continguts de televisió relacionats amb les manifestacions festives, tradicions i folklore

Nov 22, 2022
356 Views

1.- OBJECTE

La SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, en virtut de les funcions que li atribueix la Llei 6/2016 per a exercir el servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, té encomanada, entre altres, la missió de satisfer les necessitats d’informació, cultura, educació i entreteniment de la ciutadania i de la societat de la Comunitat Valenciana, a més de promoure el coneixement del patrimoni cultural. Igualment és objectiu dels mitjans públics que la informació de proximitat permeta projectar a la resta del món els fets més rellevants que es produeixen a la Comunitat Valenciana des del punt de vista dels valencians.

L’SAMC, a través dels mitjans d’À Punt Mèdia (televisió, ràdio, web i xarxes socials), té previst oferir una programació especial vinculada als actes festius que s’organitzen a la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, la present CRIDA té com a objectiu seleccionar un projecte per a la producció d’un programa setmanal en la modalitat de clau en el pany que done cobertura als actes festius que s’organitzen a la Comunitat Valenciana. El projecte seleccionat també serà l’encarregat de donar cobertura, en directe o diferit, als continguts relacionats amb els principals esdeveniments del calendari festiu de l’exercici 2023-2024.

2.- TIPOLOGIA DELS CONTINGUTS

Les característiques del programa d’actualitat festiva són:

 1. Emissió: cap de setmana.
 2. Periodicitat: setmanal.
 3. Nombre de capítols: 26.
 4. Durada mínima: 50 minuts.
 5. El programa podrà ser en directe o gravat.
 6. Inici d’emissió prevista: maig 2023.

Donada de la diversitat de la resta de continguts que hauran de produir-se, s’estableix a continuació una classificació dels formats en funció de la tipologia:

1.- PROGRAMES EN QUÈ EL CONTINGUT PRINCIPAL ÉS UNA DESFILADA. Cobertura en directe o en diferit d’actes que transcorren per un recorregut predeterminat o estàtics però que impliquen un dispositiu tècnic i humà destacat. Per exemple: Pregó de la Magdalena, entrades de Moros i Cristians, Cavalcada del Convit del Corpus, Ofrena a la Mare de Déu del Remei, processons de Setmana Santa, Crida de les Falles, Magdalena Vítol, Tomatina, Cavalcada de Reis, etc. Aquestes cobertures es realitzaran amb unitat mòbil de 8 càmeres amb possibilitat d’incrementar-les fins a 14, lloc de comentaristes amb convidats, un mínim de dos reporters/es i un mínim de 2 motxilles. Nombre de programes previstos: 15.

 2.- PROGRAMES EN QUÈ EL CONTINGUT PRINCIPAL ES UNA MASCLETÀ. Cobertura en directe o en diferit, prèvia d’un mínim de 30 minuts i contingut extra associat a les mascletaes que es disparen durant les principals festes de la Comunitat Valenciana. La cobertura haurà d’incloure la instal·lació d’un set en exteriors per als presentadors amb presència de la marca d’À Punt Mèdia, unitat mòbil de 8 càmeres amb possibilitat d’incrementar-les fins a 14, un mínim de dos reporters/es i un mínim d’una motxilla. Nombre de programes previstos: 35.

3.- PROGRAMES EN QUÈ EL CONTINGUT PRINCIPAL ES UNA REPRESENTACIÓ. Actes que es desenvolupen en un únic lloc i dels quals oferim cobertura en directe o en diferit. Aquestes cobertures es realitzaran amb unitat mòbil de 5 càmeres, lloc de comentaristes i un mínim d’un reporter/a. Nombre de programes previstos: 21.

4.- PROGRAMES ESPECIALS. Programes d’entreteniment per a prime-time o horari similar que tenen com a objectiu posar en valor la importància de les festes, la cultura tradicional i el folklore propi. Aquests continguts aniran associats als principals esdeveniments festius i integraran la cobertura de DESFILADES i/o REPRESENTACIONS, si escau. El projecte haurà d’incloure tot allò que siga necessari per a la correcta producció dels programes, incloent els mitjans humans i tècnics. Nombre de programes previstos: 8.

Per a més detall sobre els continguts previstos, recomanem revisar les cobertures que À Punt Mèdia ha fet en exercicis anteriors.

3.-  OBJECTIUS I DURADA DE LA CRIDA

Amb la present Crida es pretén cobrir la demanda de contingut relacionat amb les festes més importants de la Comunitat Valenciana, tant pel que fa a la retransmissió dels actes en directe com a programes amb contingut inèdit: actualitat del món de la festa, resums, convidats especials, nostàlgia, etc. En tots els casos els continguts es produiran en la modalitat de clau en mà.

Segons les previsions de l’SAMC, el primer acte per a cobrir serà la Crida de les Falles 2023 i, a continuació, les festes de les Falles i de la Magdalena 2023. El cicle del present contracte serà d’un any des de la signatura, aproximadament.

4.- DOCUMENTACIÓ

Per tal de participar en la present Crida, l’empresa o les empreses hauran de presentar la documentació següent:

1.- Formulari de registre específic publicat conjuntament amb la Crida. El formulari haurà d’estar emplenat correctament, sense modificar-ne el format i sense deixar cap casella en blanc.

2.- Dossier explicatiu del programa i de l’enfocament que es donarà als continguts.

3.- Una escaleta tipus del programa i de cadascuna de les altres tipologies de contingut: Desfilada, Mascletà, Representació i Especial.

4.- Relació dels caps d’equip que s’encarregaran d’encapçalar el projecte. Serà obligatori presentar una proposta com a mínim de producció executiva, direcció, cap de producció, guió i realització.

5.- Pressupost detallat del programa, incloent-hi la cobertura dels esdeveniments en directe, els programes especials i el contingut setmanal. Caldrà presentar el pressupost en arxiu Excel editable.

6.- Proposta de pla de treball. L’estrena del programa setmanal està prevista la primera setmana de maig, però cal tindre en compte que el primer esdeveniment previst és la Crida de les Falles 2023 i els períodes de més activitat seran els coincidents amb la celebració de les festes de Magdalena, Falles, Fogueres de Sant Joan i Setmana Santa.

7.- Mitjans tècnics de què es disposarà per a la producció del programa i la cobertura dels esdeveniments segons la tipologia dels continguts. Caldrà detallar les especificacions tècniques corresponents.

8.- Historial de l’empresa o empreses que s’hi presenten.

9.- Documentació que acredite la solvència tècnica i financera de l’empresa/es responsable del projecte segons requisits publicats en el web CVMC > PERFIL DEL CONTRACTANT.

5.- CRITERIS DE VALORACIÓ

Les propostes seran estudiades i valorades per l’SAMC segons els criteris següents:

 • Qualitat i format de la proposta.
 • Innovació en l’enfocament dels continguts, sempre mantenint el to institucional que correspon a l’SAMC.
 • Viabilitat econòmica. Es valorarà l’adequació del pressupost presentat en relació amb el preu de mercat de continguts similars.
 • Presència de professionals valencians. Es tindrà especialment en compte l’experiència de la proposta de caps d’equip en continguts d’entreteniment i els relacionats amb les festes, el folklore i les tradicions.
 • Creació d’aliances estratègiques entre empreses.
 • Proposta de dispositius tècnics. Es valoraran les millores introduïdes que permeten oferir cobertures innovadores des del punt de vista de la narrativa audiovisual.

6.- CALENDARI

Per a fer l’anàlisi i tria de les propostes registrades se seguirà el calendari següent:

FASE 1.- Amb la publicació de la presenta Crida s’obrirà un període per a presentar propostes de continguts. El termini es tancarà el 14 de desembre a les 15 hores.

FASE 2.- A continuació es publicaran les propostes finalistes i se’n convocaran els responsables perquè detallen els projectes.

FASE 3.- Després d’avaluar els projectes finalistes, es publicarà la proposta guanyadora. En qualsevol cas, la contractació estarà condicionada a l’acord definitiu entre la productora/es responsable i l’SAMC.

7.- LLIURAMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Les propostes es podran lliurar de dues maneres:

 • Per correu postal o missatger: carretera del Polígon d’Accés a Ademús, s/n, 46100 Burjassot (València).
 • Per correu electrònic: cridafestes@cvmc.es

En qualsevol dels dos casos, l’SAMC remetrà a l’adreça d’e-mail de l’enviament o a la de contacte especificada en el formulari de registre si l’enviament ha sigut per correu postal o missatger, la referència del codi del projecte i la data de registre com a justificant de recepció. Si no es rep la resposta de registre en un termini de set dies laborals, cal verificar la recepció de l’expedient enviant consulta al mateix correu electrònic citat més amunt.

Sense la verificació de registre per l’SAMC, no es considerarà lliurat el projecte perquè el valore la Comissió.

El termini de presentació de propostes acabarà el dia 14 de desembre del 2022 a les 15 hores.

Burjassot, 21 de novembre de 2022

Alfred Costa Folgado
Director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC)

Puedes estar interesado

Relacion personas candidatas Jefe/a del Servicio d’Emisiones
Selección de Personal
82 views
Selección de Personal
82 views

Relacion personas candidatas Jefe/a del Servicio d’Emisiones

Comunicació CVMC - Jun 11, 2024

Se eleva a definitiva la relación de personas que integran la bolsa de trabajo aprobada por Resolución de 9 de mayo de 2024, de la categoría Jefe/a de Servicio de Emisiones

Relación provisional personas candidatas bolsa SAMC (Jefe/a del Servicio de Emisiones)
Selección de Personal
89 views
Selección de Personal
89 views

Relación provisional personas candidatas bolsa SAMC (Jefe/a del Servicio de Emisiones)

Comunicació CVMC - Jun 07, 2024

Lista provisional de personas que integran la bolsa de trabajo deJefe/a de Servicio de Emisiones de la SAMC. Se abre un plazo de 5 días hábiles para presentar alegaciones

Resolución publicación puntuación definitiva méritos y entrevista SAMC Jefe/a del Servicio de Emisiones
Selección de Personal
74 views
Selección de Personal
74 views

Resolución publicación puntuación definitiva méritos y entrevista SAMC Jefe/a del Servicio de Emisiones

Comunicació CVMC - Jun 04, 2024

Publicación de la puntuación definitiva de la bolsa de Jefe/a del Servicio de Emisiones y citación a la entrevista al candidato

Más de esta categoría