Crida específica per a l’adquisició de drets i participació en llargmetratges de ficció i animació 2023

Abr 19, 2023
273 Views
 1. FINALITAT

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) com a receptora de la línia W0569000 del pressupost de l’IVACE per al 2023 aprovada per Resolució de 28 de març de 2023 del president de L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), fa una crida al sector audiovisual perquè presente les seues propostes.

 1. CONDICIONS PROJECTES

Les obres han de complir els següents requisits:

 • L’objecte d’esta convocatòria és la selecció de Llargmetratges de ficció i animació no finalitzats, en situació de rebre participacions en prevenda com a estructura de finançament.
 • Versió original valenciana.
 • No existència de contractes previs que suposen conflicte amb la venda de determinats drets d’explotació com a dret d’antena i/o aportació financera de la versió valenciana a l’SAMC.
 1. CRITERIS DE VALORACIÓ

 Les propostes seran estudiades i valorades per l’SAMC, segons els criteris següents:

 • Qualitat de la proposta.
 • Presentació completa i acurada de la documentació requerida.
 • Viabilitat econòmica. Es valorarà favorablement la presentació d’un pla de finançament consistent i consolidat.
 • Es valorarà la presència de professionals valencians dins dels equips artístics i tècnics.
 • Trajectòria i experiència de les productores i/o els principals caps d’equips en la realització́ de llargmetratges de ficció i animació.
 1. DOCUMENTACIÓ DELS PROJECTES

 

 1. Formulari de registre emplenat correctament, sense modificar-ne el format.
 2. Sinopsi curta (5 línies) en document editable i en valencià.
 3. Sinopsi llarga (una pàgina) en document editable i en valencià.
 4. Guió del llargmetratge sense referències en el document a l’autor/a ni a l’empresa productora.
 5. Descripció dels personatges (5 pàgines màxim).
 6. Document de cessió dels drets del guió o tractament per part de l’autor/a.
 7. Proposta de càsting.
 8. Proposta de director/a i currículum.
 9. Proposta de guionista i currículum.
 10. Proposta de productor/a executiu/iva i currículum.
 11. Proposta de caps d’equip.
 12. Pressupost previst desglossat.
 13. Pla de finançament segons model facilitat en què s’especifique la situació de cada participació reflectida (indicant si està previst, sol·licitat o ja confirmat).
 14. Pla de treball.
 15. Historial de la productora.
 16. Quantitat sol·licitada a À Punt.
 17. Documentació societària: escriptura actualitzada de constitució/declaració censal on s’especifique el paràgraf de l’IAE de l’activitat econòmica en la qual està donat d’alta i domicili social. En cas de coproduccions i formes societàries conformades per un conjunt de persones físiques i jurídiques, escriptura que especifique percentatge de participació de cadascuna.
 18. Declaració jurada segons model adjunt.

NOTES:

Cal lliurar cadascun dels documents en arxius separats. Cada document ha de portar el número i el nom de l’ítem que s’indica en la relació de la documentació requerida per a cada categoria.

El no lliurament de la documentació essencial per valorar la idoneïtat del projecte i si escau de la seua adscripció a la línia de l’IVACE dins del termini de presentació (documentació dels punts 1, 12,13,14, 16,17 i 18) suposarà la seua exclusió de la convocatòria.

 1. LLIURAMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Les propostes es podran lliurar de dues maneres:

 • Per correu postal o missatger: ctra. del Polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100, Burjassot, València.
 • Per correu electrònic: cridaivace@cvmc.es.

En qualsevol dels dos casos, l’SAMC remetrà a l’adreça de mail de l’enviament, o la de contacte especificada en el formulari de registre si l’enviament ha estat per correu postal o missatger, la referència del codi del projecte i la data de registre com a justificant de recepció. Si no es rep la resposta de registre en un termini de set dies laborals, cal verificar la recepció de l’expedient enviant consulta al mateix correu electrònic citat més amunt.

Sense la verificació de registre per part de l’SAMC, no es considerarà lliurat el projecte perquè el valore la comissió.

El termini de presentació de propostes acabarà el dia 19 de maig a les 15:00 hores.

 1. SELECCIÓ DELS PROJECTES

L’SAMC estudiarà i valorarà les propostes, i es publicarà una adjudicació provisional. La contractació estarà condicionada a les negociacions tant econòmiques com de continguts entre les empreses productores i l’SAMC.

Burjassot, 19 d’abril de 2023

Alfred Costa Folgado

Director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC)

Puedes estar interesado

Relacion personas candidatas Jefe/a del Servicio d’Emisiones
Selección de Personal
39 views
Selección de Personal
39 views

Relacion personas candidatas Jefe/a del Servicio d’Emisiones

Comunicació CVMC - Jun 11, 2024

Se eleva a definitiva la relación de personas que integran la bolsa de trabajo aprobada por Resolución de 9 de mayo de 2024, de la categoría Jefe/a de Servicio de Emisiones

Relación provisional personas candidatas bolsa SAMC (Jefe/a del Servicio de Emisiones)
Selección de Personal
61 views
Selección de Personal
61 views

Relación provisional personas candidatas bolsa SAMC (Jefe/a del Servicio de Emisiones)

Comunicació CVMC - Jun 07, 2024

Lista provisional de personas que integran la bolsa de trabajo deJefe/a de Servicio de Emisiones de la SAMC. Se abre un plazo de 5 días hábiles para presentar alegaciones

Resolución publicación puntuación definitiva méritos y entrevista SAMC Jefe/a del Servicio de Emisiones
Selección de Personal
48 views
Selección de Personal
48 views

Resolución publicación puntuación definitiva méritos y entrevista SAMC Jefe/a del Servicio de Emisiones

Comunicació CVMC - Jun 04, 2024

Publicación de la puntuación definitiva de la bolsa de Jefe/a del Servicio de Emisiones y citación a la entrevista al candidato

Más de esta categoría