Consell de la Ciutanadania

El Consell Rector convoca el concurs públic per a seleccionar quatre persones per al Consell de la Ciutadania

febr. 03, 2023
1151 Views

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha acordat hui la convocatòria del procés públic per a seleccionar els quatre membres del Consell de la Ciutadania, el nomenament del qual correspon al màxim òrgan de la CVMC.

El Consell de la Ciutadania és l’òrgan assessor en matèria de programació i de continguts. A més, té la missió d’oferir la perspectiva de les diferents audiències i ser l’interlocutor entre la societat i els mitjans públics valencians.

El Consell de la Ciutadania també exerceix com a defensor de l’audiència i és l’encarregat de rebre les queixes, suggeriments i comentaris de les persones usuàries a través del formulari disponible en el web corporatiu.

El Consell de la Ciutadania es compon de tretze membres i la durada del mandat és de cinc anys, que es compliran el pròxim mes d’abril. Dels tretze membres, nou són nomenats a proposta de diferents associacions i entitats de la Comunitat Valenciana i els quatre restants són els que selecciona el Consell Rector, mitjançant el procés que s’obri a partir d’ara.

Els requisits per a presentar-se a aquest procés és ser major d’edat i estar empadronat en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana. El termini per a presentar les candidatures serà de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del procés en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El Consell Rector crearà una comissió per a avaluar les persones interessades i farà una entrevista a un màxim de deu candidats

Per a garantir la composició paritària del Consell de la Ciutadania pel que fa a les persones en representació de les associacions, el Consell Rector ha realitzat un sorteig per a indicar el gènere de la persona que han de triar per a formar part d’aquest òrgan de la CVMC.

Una vegada constituït el nou Consell de la Ciutadania, triaran entre els membres les persones que ocuparan la presidència i la vicepresidència.

Els membres del Consell de la Ciutadania no tenen dedicació exclusiva i, segons el seu reglament, han de realitzar com a mínim una sessió ordinària cada tres mesos.

Pots estar interessat

Resolució de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de Cap del Servei d’Emissions (SAMC)
Selecció de Personal
54 views
Selecció de Personal
54 views

Resolució de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de Cap del Servei d’Emissions (SAMC)

Comunicació CVMC - maig 24, 2024

Es publica la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball convocada per Resolució de 9 de maig de 2024 (cap de Servei d’Emissions), ordenada d’acord amb l’autobaremació.

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de Cap del servei d’emissions
Selecció de Personal
171 views
Selecció de Personal
171 views

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de Cap del servei d’emissions

Comunicació CVMC - maig 13, 2024

Publicació de la convocatòria i les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria de Cap del servei d'emissions en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC. Auxiliar administratiu/iva (quinzé requeriment)
Selecció de Personal
166 views
Selecció de Personal
166 views

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC. Auxiliar administratiu/iva (quinzé requeriment)

Comunicació CVMC - abr. 25, 2024

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball Auxiliar administratiu/iva, llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits i llista de persones que han presentat al·legacions i la causa d’estimació o desestimació.

Més d'aquesta categoria