Consell de la Ciutanadania

El Consell Rector convoca el concurs públic per a seleccionar quatre persones per al Consell de la Ciutadania

febr. 03, 2023
207 Views

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha acordat hui la convocatòria del procés públic per a seleccionar els quatre membres del Consell de la Ciutadania, el nomenament del qual correspon al màxim òrgan de la CVMC.

El Consell de la Ciutadania és l’òrgan assessor en matèria de programació i de continguts. A més, té la missió d’oferir la perspectiva de les diferents audiències i ser l’interlocutor entre la societat i els mitjans públics valencians.

El Consell de la Ciutadania també exerceix com a defensor de l’audiència i és l’encarregat de rebre les queixes, suggeriments i comentaris de les persones usuàries a través del formulari disponible en el web corporatiu.

El Consell de la Ciutadania es compon de tretze membres i la durada del mandat és de cinc anys, que es compliran el pròxim mes d’abril. Dels tretze membres, nou són nomenats a proposta de diferents associacions i entitats de la Comunitat Valenciana i els quatre restants són els que selecciona el Consell Rector, mitjançant el procés que s’obri a partir d’ara.

Els requisits per a presentar-se a aquest procés és ser major d’edat i estar empadronat en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana. El termini per a presentar les candidatures serà de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del procés en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El Consell Rector crearà una comissió per a avaluar les persones interessades i farà una entrevista a un màxim de deu candidats

Per a garantir la composició paritària del Consell de la Ciutadania pel que fa a les persones en representació de les associacions, el Consell Rector ha realitzat un sorteig per a indicar el gènere de la persona que han de triar per a formar part d’aquest òrgan de la CVMC.

Una vegada constituït el nou Consell de la Ciutadania, triaran entre els membres les persones que ocuparan la presidència i la vicepresidència.

Els membres del Consell de la Ciutadania no tenen dedicació exclusiva i, segons el seu reglament, han de realitzar com a mínim una sessió ordinària cada tres mesos.

Pots estar interessat

Resolucio llista provisional auditor/a CVMC
Selecció de Personal
3 views
Selecció de Personal
3 views

Resolucio llista provisional auditor/a CVMC

Comunicació CVMC - març 20, 2023

Es publica la llista provisional de les persones admeses en la borsa de treball auditor o auditora i s'obre un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista indicada, per a presentar, en horari de 9 a 14 hores, les al·legacions que estimen oportunes

Resolució de la categoria llargmetratges de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2022
Projectes
54 views
Projectes
54 views

Resolució de la categoria llargmetratges de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2022

Comunicació CVMC - març 10, 2023

Resolució de la categoria llargmetratges de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2022

Resolució de la categotia Projectes TV Movies de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2022
Projectes
39 views
Projectes
39 views

Resolució de la categotia Projectes TV Movies de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2022

Comunicació CVMC - març 10, 2023

Resolució de la categotia Projectes TV Movies de la crida per a l'adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2022

Més d'aquesta categoria