Consell Rector CVMC

El Consell Rector aprova tres projectes audivisuals de ficció

juny 22, 2017
1644 Views

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha estudiat, en la sessió d’aquesta vesprada, un primer esborrany del Reglament del Consell de la Ciutadania i després d’algunes modificacions passarà a exposició pública.

El Consell de la Ciutadania és l’òrgan assessor en matèria de programació i de continguts de la Corporació. La seua creació està prevista a la LLEI 6/2016, de 15 de juliol i estarà format per 13 persones seleccionades mitjançant un sistema mixt i paritari. Nou d’estos membres seran seleccionats entre les persones proposades per associacions i entitats de la Comunitat Valenciana com ara les associacions de consumidors i usuaris més representatives, el Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior o les principals associacions del sector en defensa de la igualtat dedicades a combatre la violència de gènere i per la igualtat entre homes i dones, per mencionar algunes.

El Consell Rector també ha aprovat els projectes audiovisuals La Tramuntana, La Forastera i Desenterrats. Projectes de ficció que varen ser seleccionats al mes d’agost de 2016 per L’Alt Consell Consultiu de Radiodifusió, Televisió i Altres Mitjans de Comunicació. En aquest cas, els projectes superen els 250.000 euros, motiu pel qual han hagut de ser autoritzats pel Consell Rector.

A la sessió també s’ha aprovat el Programa d’actuació plurianual 2017-2019 de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació. El programa recull les línies estratègiques de l’entitat al llarg de tres anys, així como els objectius a aconseguir, la previsió d’inversions i d’ingressos.

Pots estar interessat

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria per al lloc de Subdirecció  Informatius Diaris de l’SAMC
Selecció de Personal
70 views
Selecció de Personal
70 views

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria per al lloc de Subdirecció Informatius Diaris de l’SAMC

Comunicació CVMC - jul. 26, 2021

Llista de persones admeses i excloses en la borsa de treball per a la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris de l'SAMC, ordenada d’acord amb l’autobaremació i es publica la puntuació de la memòria.

Resolució llista provisional autobaremació SAMC subdirecció informatius diaris
Selecció de Personal
115 views
Selecció de Personal
115 views

Resolució llista provisional autobaremació SAMC subdirecció informatius diaris

Comunicació CVMC - jul. 16, 2021

Publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de la categorria Subdirecció d’Informatius Diaris.

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris
Selecció de Personal
453 views
Selecció de Personal
453 views

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris

Comunicació CVMC - jul. 05, 2021

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de Subdirecció d’Informatius Diaris, composició de la comissió, criteris de valoració, sol·licitud d'inscripció i preguntes freqüents.

Més d'aquesta categoria