El Consell Rector aprova la Relació de llocs de treball i les bases de la borsa de la Societat

jul. 26, 2017
3201 Views

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha aprovat avui la Relació de llocs de treball i les bases de la borsa de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la CV.  La borsa recull 35 perfils professionals distints que cobriran les necessitats informatives de la Societat des de València, Alacant i Castelló.

El barem de mèrits, negociat amb els sindicats, valora l’experiència professional amb un màxim de 19 punts sobre un total de 50 (53 en cas de mèrits específics); la superació de processos selectius al grup de l’antiga RTVV suposarà fins a 7,5 punts i un màxim de 2,5 punts haver prestat serveis al mateix. El coneixement de valencià es puntuarà fins a 5 punts, el  d’idiomes estrangers o d’altres llengües oficials de l’Estat diferents al castellà fins a 4, altres titulacions acadèmiques oficials fins a 4,5 punts, els cursos de formació i perfeccionament tindran un màxim de 5 punts, altres títols universitaris permetrà fins a 3 punts i les persones amb discapacitat funcional igual o superior al 33% sumaran 1,5 punts adicionals. En l’autobaremació els candidats hauran d’ajustar la puntuació a les funcions que ocupaven en l’extinta RTVV i només puntuar-se una vegada per l’oposició que van superar i per la plaça per la qual van concursar.

D’altra banda, el Consell Rector ha aprovat avui la “Carta de Valors” que regularà els continguts infantils i juvenils d’Àpunt Mèdia. La “Carta de Valors” es desplega en set apartats, a través dels quals hi ha una aposta decidida perquè la programació juvenil fomente la convivència i el respecte; la diversitat i el sentit crític; la formació, el coneixement i el pensament científic; la vida saludable i l’esport; la igualtat de sexes i l’educació afectivosexual;  la llengua pròpia dels valencians i la cultura; la innovació i les noves tecnologies.

El document també recull l’àmbit de protecció que la legislació regula, ordenant la salvaguarda física, mental i moral del menor, arbitrant tota una sèrie de mecanismes (horaris, alertes, indicadors visuals) per evitar que els menors siguen consumidors d’escenes de pornografia, maltractament,  violència de gènere o violència gratuïta. Igualment se’ls protegeix d’estratègies comercials abusives. A aquesta estratègia s’hi afegeix la voluntat de garantir el control parentesc sobre el consum audiovisual per part dels menors.

A la sessió d’avui també s’han aprovat contractacions de sistemes i serveis tècnics per al control central, producció i redacció, multimèdia, arxiu documental, subministraments d’equipament per a la ràdio i capçalera.

El Consell Rector, finalment, ha autoritzat la contractació de sis projectes audiovisuals de més de 250.000 euros: Dos minisèries (Acció i Parany), dos sitcoms (Açò és un destarifo i Diumenge paella) i dos programes d’animació (Diari de Bita i Cora i El mon de Pau).

Pots estar interessat

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC de la categoria Gestor/a de continguts (tretzé requeriment)
Selecció de Personal
270 views
Selecció de Personal
270 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC de la categoria Gestor/a de continguts (tretzé requeriment)

Comunicació CVMC - ag. 02, 2023

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Gestor/a de continguts i de la llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits

Resolució de la crida específica per a l’adquisició de drets i participació en llargmetratges de ficció i animació 2023
Projectes
205 views
Projectes
205 views

Resolució de la crida específica per a l’adquisició de drets i participació en llargmetratges de ficció i animació 2023

Comunicació CVMC - jul. 28, 2023

L'SAMC publica els llargmetratges preseleccionats després de l’avaluació dels projectes presentats a la crida 2023

Resolució publicació de la puntuació provisional de la borsa de Gestor/a de continguts de l’SAMC (tretze requeriment)
Selecció de Personal
204 views
Selecció de Personal
204 views

Resolució publicació de la puntuació provisional de la borsa de Gestor/a de continguts de l’SAMC (tretze requeriment)

Comunicació CVMC - jul. 25, 2023

Publicacio de la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada de la borsa de Gestor/a de continguts. S'obre un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, per presentar al·legacions

Més d'aquesta categoria