Mandat Marc CVMC

Criteris d’avaluació de la Comissió de Valoració de les borses de treball temporal amb rang de servei i subdirecció

ag. 18, 2017
1656 Views

La Comissió de Valoració de les borses de treball temporal per a la contractació en llocs amb rang de servei i subdirecció en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, convocades per Resolució de 4 d’agost de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, ha fixat els següents criteris d’avaluació de la memòria i de l’entrevista i la puntuació màxima per a cada apartat:

A). CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA MEMÒRIA

(Per passar a l’entrevista s’ha de traure un mínim de 20 punts en la memòria)

TOTAL PUNTS: 35

1.- Contingut funcional del lloc de treball: 10 punts

 • Contingut del projecte i adequació a la Llei 6/2016 del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic i al mandat marc.
 • Contingut del projecte i adequació al projecte de la Direcció General de la Societat Anònima de Mitjans de comunicació.

2.- Pla d’organització i característiques, millores funcionals i mitjans necessaris: 15 punts

 • Descripció i característiques del lloc de treball: 4 punts
 • Coneixement de l’àrea a la qual opta: 4 punts
 • Coherència de recursos i mitjans: 3’5 punts
 • Aplicabilitat: 3’5 punts

3.- Altres: 10 punts

 • Originalitat, creativitat, innovació
 • Redacció i coherència estilística

 

B). CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’ENTREVISTA

(Els que arriben a l’entrevista, han de presentar-se amb el seu currículum)

TOTAL PUNTS: 35

 • Exposició de la memòria: 7 punts
 • Currículum i trajectòria professional: 7 punts
 • Capacitat de lideratge: resolució i improvisació: 7 punts
 • Coneixement de la realitat política, econòmica, social, cultural i comunicativa de la Comunitat Valenciana: 7 punts
 • Capacitat comunicativa: 7 punts

Burjassot, 18 d’agost de 2017.
La secretària de la Comissió de Valoració: Carolina Marín González

Pots estar interessat

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC de la categoria Gestor/a de continguts (tretzé requeriment)
Selecció de Personal
271 views
Selecció de Personal
271 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC de la categoria Gestor/a de continguts (tretzé requeriment)

Comunicació CVMC - ag. 02, 2023

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Gestor/a de continguts i de la llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits

Resolució de la crida específica per a l’adquisició de drets i participació en llargmetratges de ficció i animació 2023
Projectes
205 views
Projectes
205 views

Resolució de la crida específica per a l’adquisició de drets i participació en llargmetratges de ficció i animació 2023

Comunicació CVMC - jul. 28, 2023

L'SAMC publica els llargmetratges preseleccionats després de l’avaluació dels projectes presentats a la crida 2023

Resolució publicació de la puntuació provisional de la borsa de Gestor/a de continguts de l’SAMC (tretze requeriment)
Selecció de Personal
205 views
Selecció de Personal
205 views

Resolució publicació de la puntuació provisional de la borsa de Gestor/a de continguts de l’SAMC (tretze requeriment)

Comunicació CVMC - jul. 25, 2023

Publicacio de la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada de la borsa de Gestor/a de continguts. S'obre un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, per presentar al·legacions

Més d'aquesta categoria