À Punt Logo Media

Crida específica per a l’adquisició de drets i participació en llargmetratges de ficció i animació 2023

abr. 19, 2023
530 Views
 1. FINALITAT

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) com a receptora de la línia W0569000 del pressupost de l’IVACE per al 2023 aprovada per Resolució de 28 de març de 2023 del president de L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), fa una crida al sector audiovisual perquè presente les seues propostes.

 1. CONDICIONS PROJECTES

Les obres han de complir els següents requisits:

 • L’objecte d’esta convocatòria és la selecció de Llargmetratges de ficció i animació no finalitzats, en situació de rebre participacions en prevenda com a estructura de finançament.
 • Versió original valenciana.
 • No existència de contractes previs que suposen conflicte amb la venda de determinats drets d’explotació com a dret d’antena i/o aportació financera de la versió valenciana a l’SAMC.
 1. CRITERIS DE VALORACIÓ

 Les propostes seran estudiades i valorades per l’SAMC, segons els criteris següents:

 • Qualitat de la proposta.
 • Presentació completa i acurada de la documentació requerida.
 • Viabilitat econòmica. Es valorarà favorablement la presentació d’un pla de finançament consistent i consolidat.
 • Es valorarà la presència de professionals valencians dins dels equips artístics i tècnics.
 • Trajectòria i experiència de les productores i/o els principals caps d’equips en la realització́ de llargmetratges de ficció i animació.
 1. DOCUMENTACIÓ DELS PROJECTES

 

 1. Formulari de registre emplenat correctament, sense modificar-ne el format.
 2. Sinopsi curta (5 línies) en document editable i en valencià.
 3. Sinopsi llarga (una pàgina) en document editable i en valencià.
 4. Guió del llargmetratge sense referències en el document a l’autor/a ni a l’empresa productora.
 5. Descripció dels personatges (5 pàgines màxim).
 6. Document de cessió dels drets del guió o tractament per part de l’autor/a.
 7. Proposta de càsting.
 8. Proposta de director/a i currículum.
 9. Proposta de guionista i currículum.
 10. Proposta de productor/a executiu/iva i currículum.
 11. Proposta de caps d’equip.
 12. Pressupost previst desglossat.
 13. Pla de finançament segons model facilitat en què s’especifique la situació de cada participació reflectida (indicant si està previst, sol·licitat o ja confirmat).
 14. Pla de treball.
 15. Historial de la productora.
 16. Quantitat sol·licitada a À Punt.
 17. Documentació societària: escriptura actualitzada de constitució/declaració censal on s’especifique el paràgraf de l’IAE de l’activitat econòmica en la qual està donat d’alta i domicili social. En cas de coproduccions i formes societàries conformades per un conjunt de persones físiques i jurídiques, escriptura que especifique percentatge de participació de cadascuna.
 18. Declaració jurada segons model adjunt.

NOTES:

Cal lliurar cadascun dels documents en arxius separats. Cada document ha de portar el número i el nom de l’ítem que s’indica en la relació de la documentació requerida per a cada categoria.

El no lliurament de la documentació essencial per valorar la idoneïtat del projecte i si escau de la seua adscripció a la línia de l’IVACE dins del termini de presentació (documentació dels punts 1, 12,13,14, 16,17 i 18) suposarà la seua exclusió de la convocatòria.

 1. LLIURAMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Les propostes es podran lliurar de dues maneres:

 • Per correu postal o missatger: ctra. del Polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100, Burjassot, València.
 • Per correu electrònic: cridaivace@cvmc.es.

En qualsevol dels dos casos, l’SAMC remetrà a l’adreça de mail de l’enviament, o la de contacte especificada en el formulari de registre si l’enviament ha estat per correu postal o missatger, la referència del codi del projecte i la data de registre com a justificant de recepció. Si no es rep la resposta de registre en un termini de set dies laborals, cal verificar la recepció de l’expedient enviant consulta al mateix correu electrònic citat més amunt.

Sense la verificació de registre per part de l’SAMC, no es considerarà lliurat el projecte perquè el valore la comissió.

El termini de presentació de propostes acabarà el dia 19 de maig a les 15:00 hores.

 1. SELECCIÓ DELS PROJECTES

L’SAMC estudiarà i valorarà les propostes, i es publicarà una adjudicació provisional. La contractació estarà condicionada a les negociacions tant econòmiques com de continguts entre les empreses productores i l’SAMC.

Burjassot, 19 d’abril de 2023

Alfred Costa Folgado

Director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC)

Pots estar interessat

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC de la categoria Gestor/a de continguts (tretzé requeriment)
Selecció de Personal
270 views
Selecció de Personal
270 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC de la categoria Gestor/a de continguts (tretzé requeriment)

Comunicació CVMC - ag. 02, 2023

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Gestor/a de continguts i de la llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits

Resolució de la crida específica per a l’adquisició de drets i participació en llargmetratges de ficció i animació 2023
Projectes
204 views
Projectes
204 views

Resolució de la crida específica per a l’adquisició de drets i participació en llargmetratges de ficció i animació 2023

Comunicació CVMC - jul. 28, 2023

L'SAMC publica els llargmetratges preseleccionats després de l’avaluació dels projectes presentats a la crida 2023

Resolució publicació de la puntuació provisional de la borsa de Gestor/a de continguts de l’SAMC (tretze requeriment)
Selecció de Personal
204 views
Selecció de Personal
204 views

Resolució publicació de la puntuació provisional de la borsa de Gestor/a de continguts de l’SAMC (tretze requeriment)

Comunicació CVMC - jul. 25, 2023

Publicacio de la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada de la borsa de Gestor/a de continguts. S'obre un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, per presentar al·legacions

Més d'aquesta categoria