À Punt Logo Media

Crida d’À Punt per a la producció de formats amb continguts relacionats amb la cultura 2020

oct. 30, 2020
1649 Views

1.      OBJECTE

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) figura com a beneficiària  d’una línia de transferència de crèdit de l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana (IVC) per al 2020 (resolució de 22 d’octubre de 2020, del conseller d’Educació, Cultura i Esport i president de l’IVC, publicada en el DOGV el 29 d’octubre de 2020).

La transferència té per objecte la creació i la difusió de continguts audiovisuals de caràcter cultural relacionats amb les competències de l’IVC amb la finalitat de promocionar la cultura valenciana a través de les diferents finestres audiovisuals d’À Punt (televisió, ràdio i web), fomentant l’assistència dels ciutadans a la seua programació i a les activitats que tinguen com a objectiu que la ciutadania continue connectada als continguts culturals.

2. REQUISITS DELS PROJECTES

TELEVISIÓ:

a) Es busquen formats d’emissió de freqüència diària, setmanal o de cap de setmana per a distintes franges horàries, prioritzant:

 • prime time, de dilluns a diumenge (durada mínima 50 minuts);
 • second prime time, de dilluns a diumenge (durada mínima 50 minuts);
 • access prime time, dissabtes i diumenges (durada mínima 30 minuts);
 • access als noticiaris de la nit, de dissabtes i diumenges (durada mínima 50 minuts),

b)Programes dirigits a tots els públics.

c) Nombre de capítols: per a continguts setmanals o de cap de setmana, un mínim de 2 capítols i un màxim de 8, i per a continguts diaris, un mínim de 40 i un màxim de 65.

d) Preu màxim: segons normativa de contractació.

e)Els formats hauran de combinar l’entreteniment amb la tasca divulgativa.

f) Haurà de ser una coproducció, almenys entre dues empreses productores.

g) Cada productora podrà presentar a la crida un màxim de dos formats de televisió. La productora que en presente més de dos quedarà exclosa de les valoracions.

RÀDIO:

a) Es busquen formats d’emissió de freqüència diària, setmanal o de cap de setmana que s’ajusten a la graella de la ràdio d’À Punt i en complementen la programació.

b) Durada mínima: 55 minuts

c) Nombre de capítols: per a continguts setmanals, un mínim de 2 capítols i un màxim de 13, i per a continguts diaris, un mínim de 20 i un màxim de 40.

d) Preu màxim: no hi ha limitació pressupostària, però, en tot cas, el pressupost haurà d’ajustar-se als preus de mercat i ser l’adequat per al projecte que es propose.

e) Els formats hauran de combinar l’entreteniment amb la tasca divulgativa.

f) Obligatòriament, han de ser formats de ràdio amb contingut audiovisual associat; per exemple, emissió en streaming o altres propostes audiovisuals que complementen el contingut.

g) Cada productora podrà presentar a la crida un màxim de dos formats de ràdio. La productora que en presente més de dos quedarà exclosa de les valoracions.

WEB:

a) Es busquen formats específics per al web d’À Punt Mèdia.

b) Continguts dirigits a públic infantil i juvenil.

c) Durada mı́nima: la necessària per al format presentat.

d) Nombre de capítols: un mínim de 8 capítols i un màxim de 20.

e) Preu màxim: no hi ha limitació pressupostària, però, en tot cas, el pressupost haurà d’ajustar-se als preus de mercat i ser l’adequat per al projecte que es propose.

f) Els formats hauran de combinar l’entreteniment amb la tasca divulgativa.

g) Cada productora podrà presentar a la crida un màxim de dos formats web. La productora que en presente més de dos quedarà exclosa de les valoracions.

CONTINGUT MUSICAL AMB GRAVACIÓ DE CONCERTS DEL PROGRAMA REACTIVEM DE L’IVC:

a) Es busca un format audiovisual que incloga com a peça principal la gravació de concerts del programa reaCtivem durant el mes de desembre i es complemente amb elements adicionals que propose la productora per a dotar d’altres continguts dels grups valencians que protagonitzen cada actuació.

b) Nombre de concerts: 23 concerts en 15 sales privades de la Comunitat Valenciana sense públic i amb una durada aproximada de 75 minuts cadascun.

c) Localitat de les sales de concerts:

 • València (7)
 • Alacant (3)
 • Alboraia
 • Sedaví
 • Gandia
 • Sant Joan Alacant
 • Castelló

d) Durada mínima: la necessària per al format presentat.

e) Requeriments tècnics: la gravació de vídeo es farà amb almenys cinc càmeres HD amb qualitat Broadcast. S’hi podran afegir elements que ajuden a un millor acabat visual, com ara steady, minicàmeres o slider. No es contempla la utilització de grua per la dimensió de les sales. La productora aportarà també els recursos tècnics necessaris per a un òptim enregistrament de l’àudio i serà responsable de la correcta sonorització de cada formació musical. És preferible que la gravació es faça per pistes per a postproduir-la posteriorment. La productora es farà càrrec també del reforç d’il·luminació necessari a cada sala per al correcte enregistrament de la imatge.

f) Nombre màxim de capítols: 23.

g) Preu màxim: no hi ha limitació pressupostària, però, en tot cas, el pressupost haurà d’ajustar-se als preus de mercat i ser l’adequat per al projecte que es propose.

3. TEMÀTIQUES QUE PODEN INCLOURE ELS FORMATS

L’objectiu de la crida és produir continguts culturals relacionats amb les competències de l’IVC i ajudar així a la promoció de les arts escèniques, musicals i plàstiques en totes les seues varietats, i de l’audiovisual i la cinematografia, a més de contribuir a la difusió del coneixement de totes aquestes arts, fomentant l’assistència dels ciutadans a les seues programacions i activitats.

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 1. Formulari de registre degudament emplenat.
 2. Dossier explicatiu del format.
 3. Escaleta detallada del programa.
 4. Proposta de presentador/a si el format ho requereix. Aquesta proposta no serà vinculant en cap cas.
 5. Proposta de director/a, realitzador/a i currı́culum.
 6. Proposta de guionistes i currı́culum.
 7. Proposta de productor/a executiu/iva i currı́culum.
 8. Pressupost detallat.
 9. Pla de treball.
 10. Historial de les empreses productores.
 11. De forma opcional, es podrà adjuntar un teaser del programa.

5. LLIURAMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Les propostes es podran lliurar de dues maneres:

 1. Per correu postal o missatger: ctra. del Polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100, Burjassot.
 2. Per correu electrònic: cridacultura2020@cvmc.es.

En qualsevol dels dos casos, la CVMC tornarà còpia del formulari de registre amb número de registre i data com a justificant de recepció.

Termini de presentació de les propostes: fins al 10 de novembre de 2020, a les 14:00 h.

6.   CRITERIS DE VALORACIÓ I DE SELECCIÓ DELS PROJECTES

Les propostes seran estudiades i valorades per la CVMC, segons els criteris següents:

 • Qualitat i format de la proposta.
 • Viabilitat econòmica. Es valorarà l’adequació del pressupost presentat en relació al preu de mercat de projectes similars. En el cas dels formats per a televisió, també es valorarà favorablement la rebaixa del preu màxim establit en la normativa de contractació, sempre que no condicione el format i la qualitat de la proposta presentada.
 • Es valorarà la presència de professionals valencians dins dels equips artı́stics i tècnics.
 • Es valorarà que almenys una de les productores i/o els principals caps d’equips tinguen experiència en la realització del format que es presente.
 • En el cas de la televisió, es valorarà l’adequació del format a l’horari d’emissió proposat, especialment en els programes destinats al prime time.
 • En televisió i en web, la capacitat d’estrenar el format al cap de 8 setmanes a partir de la signatura del contracte. En ràdio, el període es redueix a 4 setmanes.

Una vegada estudiades les propostes, es publicarà una adjudicació provisional. La contractació definitiva estarà condicionada a les negociacions tant econòmiques com de continguts entre les empreses productores i la CVMC.

Burjassot, 30 de octubre de 2020

Pots estar interessat

Resolució publicació puntuació provisional SAMC. Auxiliar administratiu/iva (15é requeriment)
Selecció de Personal
22 views
Selecció de Personal
22 views

Resolució publicació puntuació provisional SAMC. Auxiliar administratiu/iva (15é requeriment)

Comunicació CVMC - abr. 16, 2024

Publicació de la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a les borses de treball d'Auxiliar administratiu/iva. El termini per presentar al·legacions és de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, en horari de 9 a 14 hores.

Resolució publicació quinzé requeriment borsa SAMC (Auxiliar administratiu/iva)
Selecció de Personal
90 views
Selecció de Personal
90 views

Resolució publicació quinzé requeriment borsa SAMC (Auxiliar administratiu/iva)

Comunicació CVMC - abr. 05, 2024

Requeriment de documentació de la borsa d'Auxiliar administratiu/iva. Han de presentar la documentació les persones puntuades des de 16,47 fins a 0 punts. La documentació s’ha de presentar del dia 8 al 12 d’abril de 2024, en horari de 9.00 a 14.00 hores. La documentació també pot presentar-se pel tràmit z:

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC (Auxiliar administratiu/iva Presidència) Fase 17
Selecció de Personal
74 views
Selecció de Personal
74 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC (Auxiliar administratiu/iva Presidència) Fase 17

Comunicació CVMC - abr. 05, 2024

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de la categoria Auxiliar administratiu/iva Presidència de la CVMC

Més d'aquesta categoria