Correcció errades resolució publicació puntuació definitiva SAMC (Nové requeriment)

nov. 12, 2020
314 Views

Correcció d’errades de la Resolució de 6 de novembre de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per  Resolució d’1 de setembre de 2017 i s’aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits (nové requeriment).

S’ha advertit una errada en les llistes de Periodista esportiu/iva de Burjassot i en la llista de persones candidates i s’esmena tot seguit:

ESCRIVÁ CANTÓ, SERGI, ha sigut exclòs quan havia de ser admés i baremat de la manera següent:

EXPERIE.: 0; TR. RTVV: 0; PR.SEL.: 0; VALENCIÀ: 4; IDIOM. 0; TIT.ADIC.: 0; DIV.FUNC: 0; CURSOS: 0; TOTAL: 4 punts.

Es publica l’annex I corregit referit a la categoria Periodista esportiu/iva de Burjassot.

Burjassot, 11 de novembre de 2020. El director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado

Pots estar interessat

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC (onzé requeriment)
Selecció de Personal
16 views
Selecció de Personal
16 views

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC (onzé requeriment)

Comunicació CVMC - set. 24, 2021

Publicació de la llista definitiva de la borsa de treball de la categoria Periodista redactor/a a Burjassot, amb indicació de les persones excloses per no complir els requisits.

Resolució llista persones candidates SAMC (Subdirecció d’ Informatius)
Selecció de Personal
13 views
Selecció de Personal
13 views

Resolució llista persones candidates SAMC (Subdirecció d’ Informatius)

Comunicació CVMC - set. 24, 2021

Resolució de 24 se setembre de 2021, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual s’aprova amb caràcter definitiu la llista de persones que integren la borsa de treball de Subdirecció d'Informatius Diaris.

Resolució llista provisional persones admeses i excloses  borsa SAMC (METEOROLEG/A)
Selecció de Personal
44 views
Selecció de Personal
44 views

Resolució llista provisional persones admeses i excloses borsa SAMC (METEOROLEG/A)

Comunicació CVMC - set. 20, 2021

Publicada a la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de METEOROLEG/A

Més d'aquesta categoria