Correcció errades resolució publicació puntuació definitiva SAMC (Nové requeriment)

nov. 12, 2020
195 Views

Correcció d’errades de la Resolució de 6 de novembre de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per  Resolució d’1 de setembre de 2017 i s’aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits (nové requeriment).

S’ha advertit una errada en les llistes de Periodista esportiu/iva de Burjassot i en la llista de persones candidates i s’esmena tot seguit:

ESCRIVÁ CANTÓ, SERGI, ha sigut exclòs quan havia de ser admés i baremat de la manera següent:

EXPERIE.: 0; TR. RTVV: 0; PR.SEL.: 0; VALENCIÀ: 4; IDIOM. 0; TIT.ADIC.: 0; DIV.FUNC: 0; CURSOS: 0; TOTAL: 4 punts.

Es publica l’annex I corregit referit a la categoria Periodista esportiu/iva de Burjassot.

Burjassot, 11 de novembre de 2020. El director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado

Pots estar interessat

Enrique Soriano deixa la presidència del Consell Rector
Premsa
64 views
Premsa
64 views

Enrique Soriano deixa la presidència del Consell Rector

Comunicació CVMC - gen. 08, 2021

Enrique Soriano ha comunicat hui al Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) que deixa la presidència de l’ens.

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC (fase 9)
Selecció de Personal
210 views
Selecció de Personal
210 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC (fase 9)

Comunicació CVMC - des. 18, 2020

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de Tècnic/a de recursos humans de la CVMC i llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits.

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Fase 9)
Selecció de Personal
166 views
Selecció de Personal
166 views

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Fase 9)

Comunicació CVMC - des. 10, 2020

Publicació de la puntuació provisional de la borsa de Tècnic/a de Recursos Humans. Les persones interessades disposaran d’un termini de 5 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a presentar les al·legacions que estimen oportunes, en horari de 9 a 14 hores Les al·legacions han de presentar-se en la seu de la CVMC:

Més d'aquesta categoria