Correcció errades resolució publicació puntuació definitiva SAMC (Nové requeriment)

nov. 12, 2020
98 Views

Correcció d’errades de la Resolució de 6 de novembre de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per  Resolució d’1 de setembre de 2017 i s’aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits (nové requeriment).

S’ha advertit una errada en les llistes de Periodista esportiu/iva de Burjassot i en la llista de persones candidates i s’esmena tot seguit:

ESCRIVÁ CANTÓ, SERGI, ha sigut exclòs quan havia de ser admés i baremat de la manera següent:

EXPERIE.: 0; TR. RTVV: 0; PR.SEL.: 0; VALENCIÀ: 4; IDIOM. 0; TIT.ADIC.: 0; DIV.FUNC: 0; CURSOS: 0; TOTAL: 4 punts.

Es publica l’annex I corregit referit a la categoria Periodista esportiu/iva de Burjassot.

Burjassot, 11 de novembre de 2020. El director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado

Pots estar interessat

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC FASE 8
Selecció de Personal
62 views
Selecció de Personal
62 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC FASE 8

Comunicació CVMC - nov. 17, 2020

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de Tècnic/a de gestió econòmica i administrativa i llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits.

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Fase 8)
Selecció de Personal
91 views
Selecció de Personal
91 views

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Fase 8)

Comunicació CVMC - nov. 09, 2020

Publicació de la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de Tècnic/a de gestió econòmica i administrativa. S'obri un termini d'al·legacions de 5 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a presentar les al·legacions que estimen oportunes,

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC (nové requeriment)
Selecció de Personal
99 views
Selecció de Personal
99 views

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC (nové requeriment)

Comunicació CVMC - nov. 06, 2020

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a les borses de treball Periodista redactor/a de Alacant, Burjassot, Castelló i Madrid, Operador de càmara-muntador de Alacante i Burjassot i Periodista esportiu/iva de Burjassot i aprovació de la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits

Més d'aquesta categoria