Correcció errades de la Resolució de 18 de novembre de 2021 (Tècnic/a en gestió econòmica i administrativa)

nov. 22, 2021
43 Views

Correcció d’errades de la RESOLUCIÓ de 18 de novembre 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector, per la qual es dóna publicitat a la llista de persones admeses i excloses en les borses de treball convocades per Resolució de 8 d’octubre de 2021, ordenades d’acord amb l’autobaremació i es requereix la documentació.

S’ha advertit una errada en la llista definitiva de Tècnic/a en gestió econòmica i administrativa i d’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, cal incorporar a la llista a les persones següents:

RODRÍGUEZ LÓPEZ, LAURA (9,5 punts  d’autobaremació)

CUCART TORMO, CÉSAR (5 punts d’autobaremació)

Burjassot, 22 de novembre de 2021.

Pots estar interessat

Resolució publicació dotzé requeriment borsa SAMC (Ajudant/a de realització)
Selecció de Personal
16 views
Selecció de Personal
16 views

Resolució publicació dotzé requeriment borsa SAMC (Ajudant/a de realització)

Comunicació CVMC - nov. 26, 2021

Requeriment de documentació de la borsa d'Ajudant/a de realització.La documentació s’ha de presentar del 29 de novembre al 3 de desembre de 2021, en horari de 9.00 a 14.00 hores, els dies 29 i 30 de noviembre i 2 i 3 de desembre, i de 16.30 a 19.00 hores el dia 1 de desembre.

Resolució llista persones candidates SAMC (Cap Servei Imatge)
Selecció de Personal
14 views
Selecció de Personal
14 views

Resolució llista persones candidates SAMC (Cap Servei Imatge)

Comunicació CVMC - nov. 26, 2021

S’aprova amb caràcter definitiu la llista de persones que integren la borsa de treball de Cap de Servei d’Imatge, aprovada per la Resolución de 16 novembre de 2021.

Resolució publicació puntuació provisional borsa SAMC (Assesor/a Lingüista)
Selecció de Personal
31 views
Selecció de Personal
31 views

Resolució publicació puntuació provisional borsa SAMC (Assesor/a Lingüista)

Comunicació CVMC - nov. 24, 2021

Publicació de la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada de la borsa de Assessor/a lingüista, amb indicació de les persones excloses per no complir els requisits. S'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions.

Més d'aquesta categoria