Convocatòria d’entrevistes per a les borses CVMC (fase 2)

nov. 09, 2017
1960 Views

Resolució de 9 de novembre de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del procés de constitució de les borses de treball convocades per Resolució de 2 de juny de 2017 i es convoca a l’entrevista.

Per Resolució de 20 de juny de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, es nomenen els membres de la comissió de valoració del procés de constitució de les borses de treball convocades per Resolució de 2 de juny de 2017.
D’acord amb l’apartat segon de la resolució per a la realització de l’entrevista prevista en la base tretze de la convocatòria els vocals podran ser substituïts per personal especialista en l’àmbit funcional de la categoria.

Segons disposa la base tretze 2 de la convocatòria “Les entrevistes s’han d’efectuar en el lloc i la data que es faran públics en la pàgina web de la CVMC.”

Per això, resolc:
Primer

Per a la realització de les entrevistes, els vocals Felipe Peña López i Ana Grau Izquierdo, seran substituïts per Carolina Marín González i Javier Manso Laso.

Segon

Citar a l’entrevista a les persones candidates incloses en l’annex III de la Resolució de 3 de novembre de 2017, del president del Consell Rector.

L’entrevista en realitzarà en la seu de la CVMC (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València) el dia 14 de novembre de 2017, des de les 17 hores fins a les 19 hores. L’hora concreta de l’entrevista de cada persona candidata és la fixada en l’annex.

Burjassot, 9 de novembre 2017. El president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació: Enrique Soriano Hernández.

Pots estar interessat

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
143 views
Selecció de Personal
143 views

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 11, 2024

S'eleva a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball aprovada per la Resolució de 10 de juny de 2024, de la categoria Cap de Servei d’Emissions

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)
Selecció de Personal
159 views
Selecció de Personal
159 views

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)

Comunicació CVMC - juny 07, 2024

Llista provisional de persones que integren la borsa de treball de Cap de Servei d’Emissions de l'SAMC. S'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i  entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
92 views
Selecció de Personal
92 views

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 04, 2024

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Cap de Servei d’Emissions i citació a l’entrevista al candidat

Més d'aquesta categoria