Mandat Marc CVMC

Composició de la Comissió de Valoració i de la Comissió Tècnica de les borses de treball de l’SAMC (serveis i subdireccions)

ag. 17, 2017
965 Views

Resolució de 17 d’agost de 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es nomenen els membres de la comissió tècnica i de la comissió de valoració del procés de constitució de les borses de treball convocades per Resolució de 4 d’agost de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (DOGV de 07.08.2017).

D’acord amb la base sisena de la Resolució de 4 d’agost de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en llocs amb rang de servei i subdirecció i se’n fa pública la convocatòria, per a la verificació dels mèrits, la comprovació del compliment dels requisits exigits per a l’accés i la resolució de les incidències que pogueren sorgir durant el procés de constitució de les borses, es constituirà una comissió tècnica els membres de la qual seran designats per la directora general de la Societat. Afig que per a avaluar la memòria i realitzar l’entrevista previstes en la base novena, es constituirà una comissió de valoració els membres de la qual seran designats per la directora general de la Societat i en la qual exercirà la presidència. La designació dels membres d’ambdues comissions s’efectuarà atenent criteris d’imparcialitat, professionalitat i paritat, en nombre imparell i no inferior a tres titulars amb els seus respectius suplents, inclosa la presidència. La composició es farà pública en el web de la CVMC.
Per això, resolc:

Primer

Nomenar les persones membres de la Comissió de Valoració següents:

TITULARS
Presidenta: Empar Marco Estellés
Vocal: César Martí Fernández
Secretària: Carolina Marín González

SUPLENTS
Presidenta: Remei Blasco Cháfer
Vocal: José Manuel García Duarte
Secretari: Ferran Bargues Estellés

Segon

Nomenar les persones membres de la Comissió Tècnica següents:

TITULARS
President: Ferran Bargues Estellés
Vocal: Maite Monar Van Vliet
Secretària: Pilar Duet Redón

SUPLENTS
Presidenta: Mª Carmen Serra Martínez
Vocal: José Francisco Soler Almudéver
Secretària: Immaculada Ródenas Marco

Burjassot, 17 d’agost de 2017.
La directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Empar Marco Estellés.

Pots estar interessat

À Punt renova la  programació per a l’estiu amb l’estrena de programes i sèries, informació i entreteniment per als més menuts
Premsa
241 views
Premsa
241 views

À Punt renova la programació per a l’estiu amb l’estrena de programes i sèries, informació i entreteniment per als més menuts

Comunicació CVMC - maig 30, 2019

Com cada temporada, À Punt Mèdia renova la seua programació per a l’estiu 2019 amb destacades novetats. La televisió pública estrena diversos programes i sèries, manté l’aposta per la informació de proximitat i, com en cada etapa de vacances infantils, amplia la programació durant el matí per als més menuts.

El Consell Rector aprova el Pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees
Premsa
151 views
Premsa
151 views

El Consell Rector aprova el Pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees

Comunicació CVMC - maig 06, 2019

El Consell Rector ha aprovat el pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees que inclou debats dels candidats de les principals ciutats de la Comunitat Valenciana, entrevistes i informació diària de la campanya.

Comunicat
Premsa
256 views
Premsa
256 views

Comunicat

Comunicació CVMC - maig 06, 2019

El president de la Corporació i la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació han sigut citats a declarar el pròxim dia 20 de juny per una querella presentada pel PP pel contracte d’una producció audiovisual, per deu contractes menors subscrits el 2017 i el 2018 i pels contractes subscrits amb tres directius.

Més d'aquesta categoria