Mandat Marc CVMC

Composició de la Comissió de Valoració de les Borses de treball de la CVMC

juny 20, 2017
1882 Views

Resolució de 20 de juny de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es nomenen els membres de la comissió de valoració del procés de constitució de les borses de treball convocades per Resolució de 2 de juny de 2017.

D’acord amb la base sisena de la Resolució de 2 de juny de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es convoquen borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de determinades categories professionals en la Corporació per a la valoració i verificació dels mèrits al·legats i del compliment dels requisits per a l’accés, la resolució de les incidències que puguen sorgir en el procés de selecció i gestió de les borses i per a la realització de l’entrevista prevista en la base novena, es constituirà una comissió la composició de la qual es publicarà en la web de la CVMC (www.cvmc.es) i els membres de la qual seran nomenats per resolució del president del Consell Rector. Afig que la composició de la comissió ha de ser imparella, i no pot ser inferior a cinc titulars amb els respectius suplents, atenent criteris d’imparcialitat, professionalitat i paritat.
Per això, resolc:

Primer

Nomenar les persones membres de la Comissió de Valoració següents:

TITULARS
President: Ferran Bargues Estellés
Vocals: Asunción Cabedo Llorens, Felipe Peña López, Ana Grau Izquierdo
Secretària: María Teresa Cuenca David

SUPLENTS
Presidenta: Pilar Ramírez Queralt
Vocals: Francisco Javier Pastor Pina, Paloma Ferrando Escrivá, José Francisco Soler Almudéver
Secretària: Lucía Máñez Castellano

Segon

Per a la realització de l’entrevista prevista en la base tretze els vocals podran ser substituïts per personal especialista en l’àmbit funcional de la categoria. El nomenament es farà públic amb antelació.

Burjassot, 20 de juny de 2017.
El president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació: Enrique Soriano Hernández.

Pots estar interessat

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria per al lloc de Subdirecció  Informatius Diaris de l’SAMC
Selecció de Personal
70 views
Selecció de Personal
70 views

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria per al lloc de Subdirecció Informatius Diaris de l’SAMC

Comunicació CVMC - jul. 26, 2021

Llista de persones admeses i excloses en la borsa de treball per a la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris de l'SAMC, ordenada d’acord amb l’autobaremació i es publica la puntuació de la memòria.

Resolució llista provisional autobaremació SAMC subdirecció informatius diaris
Selecció de Personal
115 views
Selecció de Personal
115 views

Resolució llista provisional autobaremació SAMC subdirecció informatius diaris

Comunicació CVMC - jul. 16, 2021

Publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de la categorria Subdirecció d’Informatius Diaris.

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris
Selecció de Personal
453 views
Selecció de Personal
453 views

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris

Comunicació CVMC - jul. 05, 2021

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de Subdirecció d’Informatius Diaris, composició de la comissió, criteris de valoració, sol·licitud d'inscripció i preguntes freqüents.

Més d'aquesta categoria