Resolució llista definitiva admesos i exclosos i memòria SAMC Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
143 views
Selecció de Personal
143 views

Resolució llista definitiva admesos i exclosos i memòria SAMC Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - maig 30, 2024

Publicació de la llista de persones admeses i excloses en la borsa de treball cap de Servei d’Emissions, puntuació obtinguda en la memòria i la llista de persones que han presentat al·legacions i la causa d’estimació o desestimació. Les persones admeses que hagen obtingut al menys 20 punts en la valoració de la memòria hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits i mèrits els dies els dies 31 de maig i 3, 4, 5 i 6 de juny de 2024

Resolució de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de Cap del Servei d’Emissions (SAMC)
Selecció de Personal
169 views
Selecció de Personal
169 views

Resolució de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de Cap del Servei d’Emissions (SAMC)

Comunicació CVMC - maig 24, 2024

Es publica la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball convocada per Resolució de 9 de maig de 2024 (cap de Servei d’Emissions), ordenada d’acord amb l’autobaremació.

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de Cap del servei d’emissions
Selecció de Personal
282 views
Selecció de Personal
282 views

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de Cap del servei d’emissions

Comunicació CVMC - maig 13, 2024

Publicació de la convocatòria i les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria de Cap del servei d'emissions en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC. Auxiliar administratiu/iva (quinzé requeriment)
Selecció de Personal
284 views
Selecció de Personal
284 views

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC. Auxiliar administratiu/iva (quinzé requeriment)

Comunicació CVMC - abr. 25, 2024

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball Auxiliar administratiu/iva, llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits i llista de persones que han presentat al·legacions i la causa d’estimació o desestimació.

Resolució publicació puntuació provisional SAMC. Auxiliar administratiu/iva (15é requeriment)
Selecció de Personal
239 views
Selecció de Personal
239 views

Resolució publicació puntuació provisional SAMC. Auxiliar administratiu/iva (15é requeriment)

Comunicació CVMC - abr. 16, 2024

Publicació de la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a les borses de treball d'Auxiliar administratiu/iva. El termini per presentar al·legacions és de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, en horari de 9 a 14 hores.

Resolució publicació quinzé requeriment borsa SAMC (Auxiliar administratiu/iva)
Selecció de Personal
256 views
Selecció de Personal
256 views

Resolució publicació quinzé requeriment borsa SAMC (Auxiliar administratiu/iva)

Comunicació CVMC - abr. 05, 2024

Requeriment de documentació de la borsa d'Auxiliar administratiu/iva. Han de presentar la documentació les persones puntuades des de 16,47 fins a 0 punts. La documentació s’ha de presentar del dia 8 al 12 d’abril de 2024, en horari de 9.00 a 14.00 hores. La documentació també pot presentar-se pel tràmit z:

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC (Auxiliar administratiu/iva Presidència) Fase 17
Selecció de Personal
206 views
Selecció de Personal
206 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC (Auxiliar administratiu/iva Presidència) Fase 17

Comunicació CVMC - abr. 05, 2024

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de la categoria Auxiliar administratiu/iva Presidència de la CVMC

Resolució publicació puntuació provisional CVMC Fase 17 (Auxiliar administratiu/iva Presidència)
Selecció de Personal
226 views
Selecció de Personal
226 views

Resolució publicació puntuació provisional CVMC Fase 17 (Auxiliar administratiu/iva Presidència)

Comunicació CVMC - març 21, 2024

Puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a una borsa de treball temporal d'Auxiliar administratiu/iva Presidència. Les persones interessades disposaran d’un termini de 5 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a presentar al·legacions

Requeriment documentació borsa CVMC fase17 (Auxiliar administratiu/iva Presidència)
Selecció de Personal
324 views
Selecció de Personal
324 views

Requeriment documentació borsa CVMC fase17 (Auxiliar administratiu/iva Presidència)

Comunicació CVMC - març 08, 2024

Les persones interessades hauran de presentar del dia 11 al 15 de març de 2024, la documentació acreditativa dels requisits i mèrits que s’han fet constar en la sol·licitud de participació en la borsa.

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC (Periodista esportiu/iva, Alacant)
Selecció de Personal
572 views
Selecció de Personal
572 views

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC (Periodista esportiu/iva, Alacant)

Comunicació CVMC - gen. 11, 2024

Publicació de la puntuació definitiva i la llista de persones candidates de la catagoria Periodista esportiu/iva d'Alacant

Llista persones candidates (Subdirecció d’Informatius No Diaris SAMC)
Selecció de Personal
490 views
Selecció de Personal
490 views

Llista persones candidates (Subdirecció d’Informatius No Diaris SAMC)

Comunicació CVMC - gen. 09, 2024

S'eleva a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball de la categoria Subdirecció d’Informatius No Diaris

Llista provisional persones candidates borsa (Subdirecció d’Informatius No Diaris SAMC)
Selecció de Personal
261 views
Selecció de Personal
261 views

Llista provisional persones candidates borsa (Subdirecció d’Informatius No Diaris SAMC)

Comunicació CVMC - gen. 08, 2024

Publicació la llista provisional de persones que integren la borsa de treball de Subdirecció d’Informatius No Diaris. Les persones interessades disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, en horari de 9 a 14 hores, per presentar les al·legacions que estimen oportunes.