Correcció d’errades en la puntuació definitiva de la borsa de Tècnic/a informàtic a la CVMC
Selecció de Personal
102 views
Selecció de Personal
102 views

Correcció d’errades en la puntuació definitiva de la borsa de Tècnic/a informàtic a la CVMC

Comunicació CVMC - juny 08, 2022

S’ha advertit una errada en la valoració de les persones aspirants i d’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es publiquen les llistes corregides.

Convocatòria per a la constitució de diverses borses de treball temporal de l’SAMC
Selecció de Personal
296 views
Selecció de Personal
296 views

Convocatòria per a la constitució de diverses borses de treball temporal de l’SAMC

Comunicació CVMC - juny 06, 2022

Convocatòria per a la per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació en les categories Expert/a en Xarxes i Comunicació, Enginyer/a Telecomunicacions, Desenvolupador/a i integrador/a d’aplicatius, Enginyer/a de tecnologies de la informació i les comunicacions, Tècnic/a electrònic/a imatge i so

Resolució publicació de la puntuació definitiva i persones candidates CVMC, Fase 13 (Tècnic/a en informàtica i Operador/a electrònic/a)
Selecció de Personal
136 views
Selecció de Personal
136 views

Resolució publicació de la puntuació definitiva i persones candidates CVMC, Fase 13 (Tècnic/a en informàtica i Operador/a electrònic/a)

Comunicació CVMC - maig 18, 2022

Es publica la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisadas i s’aprova la llista de les persones candidates de les borses de Tècnic/a en informàtica i d'Operador/a electrònic/a.

Resolució publicació de la puntuació provisional CVMC fase 13 (Tècnic/a en informàtica i Operador/a electrònic/a)
Selecció de Personal
141 views
Selecció de Personal
141 views

Resolució publicació de la puntuació provisional CVMC fase 13 (Tècnic/a en informàtica i Operador/a electrònic/a)

Comunicació CVMC - maig 10, 2022

Publicació de la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a les borses de treball Tècnic/a en informàtica i Operador/a electrònic/a.

Resolució requeriment de documentació de la borsa CVMC de les categories Tècnic/a en informàtica i Operador/a electrònic/a (fase 13)
Selecció de Personal
203 views
Selecció de Personal
203 views

Resolució requeriment de documentació de la borsa CVMC de les categories Tècnic/a en informàtica i Operador/a electrònic/a (fase 13)

Comunicació CVMC - abr. 29, 2022

Les persones que es troben incloses en l’interval de puntuació assenyalat i que figuren en el document adjunt han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits.

Resolució publicació de la puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC (Seo Mànager i Ajudant/a de Producció)
Selecció de Personal
231 views
Selecció de Personal
231 views

Resolució publicació de la puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC (Seo Mànager i Ajudant/a de Producció)

Comunicació CVMC - abr. 13, 2022

Publicació de la puntuació definitiva de les borses de treball de Seo Mànager (Burjassot) i Ajudant/a de Producció (Alacant). Es publica també la llista de persones candidates i la llista de persones que han presentat al·legacions i la causa d’estimació o desestimació.

Resolució publicació de la puntuació provisional borsa SAMC (Seo Mànager i Ajudant/a de Producció)
Selecció de Personal
198 views
Selecció de Personal
198 views

Resolució publicació de la puntuació provisional borsa SAMC (Seo Mànager i Ajudant/a de Producció)

Comunicació CVMC - abr. 05, 2022

Puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a les borses de treball de les categories Seo Mànager i Ajudant/a de Producció. S'obre un termini de 5 dies hàbils per presentar al·legacions.

Resolució llista definitiva d’autobaremació borsa SAMC i requeriment de documentació (Seo Mànager i Ajudant/a de Producció)
Selecció de Personal
227 views
Selecció de Personal
227 views

Resolució llista definitiva d’autobaremació borsa SAMC i requeriment de documentació (Seo Mànager i Ajudant/a de Producció)

Comunicació CVMC - març 23, 2022

Llista de les persones admeses i excloses en les borses de treball Seo Mànager (seu Burjassot) i Ajudant/a de Producció (seu Alacant) ordenada d’acord amb l'autobaremació.

Resolució llista persones candidates SAMC (Gestor/a Web Xarxes)
Selecció de Personal
198 views
Selecció de Personal
198 views

Resolució llista persones candidates SAMC (Gestor/a Web Xarxes)

Comunicació CVMC - març 17, 2022

Elevar a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball Gestor/a de Continguts Web/Xarxes Socials

Resolució llista provisional de les persones admeses i excloses  borsa SAMC (Seo Mànager i Ajudant/a de Producció)
Selecció de Personal
156 views
Selecció de Personal
156 views

Resolució llista provisional de les persones admeses i excloses borsa SAMC (Seo Mànager i Ajudant/a de Producció)

Comunicació CVMC - març 15, 2022

Publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de les categories Seo Mànager, seu Burjassot, i Ajudant/a de Producció, seu Alacant. S'obre termini de cinc dies hàbils per a presenta al·legacions.

Publicació de la llista provisional persones candidates borsa SAMC (Gestor/a Web/ Xarxes)
Selecció de Personal
163 views
Selecció de Personal
163 views

Publicació de la llista provisional persones candidates borsa SAMC (Gestor/a Web/ Xarxes)

Comunicació CVMC - març 09, 2022

Publicació de la llista provisional de persones que integren la borsa de treball de gestor/a de Continguts Web/Xarxes Socials. Les persones interessades disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, en horari de 9 a 14 hores, per presentar les al·legacions que estimen oportunes.

Publicació puntuació definitiva mèrits i realització entrevista SAMC (Gestor/a Web/ Xarxes)
Selecció de Personal
193 views
Selecció de Personal
193 views

Publicació puntuació definitiva mèrits i realització entrevista SAMC (Gestor/a Web/ Xarxes)

Comunicació CVMC - març 03, 2022

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball gestor/a de Continguts Web/Xarxes Socials i es publica la llista de les persones que passen a l’entrevista.