Recursos econòmics i personals

Ingressos i despeses

Comptes Anuals, Informes d’Auditoria, Informes de Compliment i Operativa

CVMC, SAMC I COMPTES CONSOLIDATS DEL GRUP CVMC

Els Comptes Anuals, Informes d’Auditoria i Informes de Compliment i Operativa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació es poden consultar a través del web de la Generalitat Valenciana.

CVMC, SAMC I COMPTES CONSOLIDATS DEL GRUP CVMC

Els informes de la Sindicatura de Comptes es poden consultar a través del web de la Institució.

Finançament

PRESSUPOSTOS DE LA CVMC I DE l'SAMC

Els pressupostos de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació es poden consultar a través del web de la Generalitat Valenciana.

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT

Comptes oberts

Patrimoni

IMMOVILITZAT