Borses de treball temporal

Selecció de Personal

Resolució llista definitiva d’autobaremació borsa SAMC i requeriment de documentació (Seo Mànager i Ajudant/a de Producció)
Selecció de Personal
389 views
Selecció de Personal
389 views

Resolució llista definitiva d’autobaremació borsa SAMC i requeriment de documentació (Seo Mànager i Ajudant/a de Producció)

Comunicació CVMC - març 23, 2022

Llista de les persones admeses i excloses en les borses de treball Seo Mànager (seu Burjassot) i Ajudant/a de Producció (seu Alacant) ordenada d’acord amb l'autobaremació.

Resolució llista persones candidates SAMC (Gestor/a Web Xarxes)
Selecció de Personal
366 views
Selecció de Personal
366 views

Resolució llista persones candidates SAMC (Gestor/a Web Xarxes)

Comunicació CVMC - març 17, 2022

Elevar a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball Gestor/a de Continguts Web/Xarxes Socials

Resolució llista provisional de les persones admeses i excloses  borsa SAMC (Seo Mànager i Ajudant/a de Producció)
Selecció de Personal
288 views
Selecció de Personal
288 views

Resolució llista provisional de les persones admeses i excloses borsa SAMC (Seo Mànager i Ajudant/a de Producció)

Comunicació CVMC - març 15, 2022

Publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de les categories Seo Mànager, seu Burjassot, i Ajudant/a de Producció, seu Alacant. S'obre termini de cinc dies hàbils per a presenta al·legacions.

Publicació de la llista provisional persones candidates borsa SAMC (Gestor/a Web/ Xarxes)
Selecció de Personal
395 views
Selecció de Personal
395 views

Publicació de la llista provisional persones candidates borsa SAMC (Gestor/a Web/ Xarxes)

Comunicació CVMC - març 09, 2022

Publicació de la llista provisional de persones que integren la borsa de treball de gestor/a de Continguts Web/Xarxes Socials. Les persones interessades disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, en horari de 9 a 14 hores, per presentar les al·legacions que estimen oportunes.

Publicació puntuació definitiva mèrits i realització entrevista SAMC (Gestor/a Web/ Xarxes)
Selecció de Personal
339 views
Selecció de Personal
339 views

Publicació puntuació definitiva mèrits i realització entrevista SAMC (Gestor/a Web/ Xarxes)

Comunicació CVMC - març 03, 2022

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball gestor/a de Continguts Web/Xarxes Socials i es publica la llista de les persones que passen a l’entrevista.

Convocatòria per a la constitució de dues borses de treball temporal de l’SAMC (Seo Mànager, Burjassot i Ajudant/a de Producció, Alacant)
Selecció de Personal
855 views
Selecció de Personal
855 views

Convocatòria per a la constitució de dues borses de treball temporal de l’SAMC (Seo Mànager, Burjassot i Ajudant/a de Producció, Alacant)

Comunicació CVMC - març 01, 2022

Convocatòria per a la constitució de dues borses de treball temporal de l'SAMC (Seo Manager, Burjassot i Ajudant/a de producció, Alacant)

Correcció resolució llista de grafistes
Selecció de Personal
316 views
Selecció de Personal
316 views

Correcció resolució llista de grafistes

Comunicació CVMC - febr. 24, 2022

S'ha advertit una errada en la puntuació d'una de les persones aspirants i es procedeix a la seua rectificació i a publicar de nou tant la llista de puntuacions com l'annex I amb la llista de persones candidates.

Publicació de la puntuació provisional (Gestor/a continguts Web/Xarxes socials)
Selecció de Personal
338 views
Selecció de Personal
338 views

Publicació de la puntuació provisional (Gestor/a continguts Web/Xarxes socials)

Comunicació CVMC - febr. 23, 2022

Publicació la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de gestor/a de Continguts Web/Xarxes Socials amb indicació de les persones excloses per no complir els requisits.

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria SAMC (Gestor/a continguts web/xarxes socials)
Selecció de Personal
351 views
Selecció de Personal
351 views

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria SAMC (Gestor/a continguts web/xarxes socials)

Comunicació CVMC - febr. 11, 2022

Publicació de la llista de persones admeses i excloses en la borsa de treball de Gestor/a de Continguts Web/Xarxes Socials, ordenada d’acord amb l’autobaremació i es publica la puntuació de la memòria.

Resolució publicació de la puntuació definitiva i persones candidates CVMC (Tècnic/a jurídic/a i Tècnic/a en gestió econòmica i administrativa)
Selecció de Personal
811 views
Selecció de Personal
811 views

Resolució publicació de la puntuació definitiva i persones candidates CVMC (Tècnic/a jurídic/a i Tècnic/a en gestió econòmica i administrativa)

Comunicació CVMC - febr. 08, 2022

Publicació de la puntuació definitiva de les borses de treball de Tècnic/a jurídic/a i Tècnic/a en gestió econòmica i administrativa y publicació de les llistes de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits.

Correcció d’errades de la Resolució per la qual s’agrupen els llistats de productor/a executiu/iva
Selecció de Personal
595 views
Selecció de Personal
595 views

Correcció d’errades de la Resolució per la qual s’agrupen els llistats de productor/a executiu/iva

Comunicació CVMC - febr. 04, 2022

Correcció d’errades de la Resolució per la qual s’agrupen diverses llistes de persones candidates de la categoria de Productor/a (Productor/a executiu/iva).

Resolució de la llista provisional autobaremació SAMC (Gestor/a Continguts Web Xarxes Socials)
Selecció de Personal
269 views
Selecció de Personal
269 views

Resolució de la llista provisional autobaremació SAMC (Gestor/a Continguts Web Xarxes Socials)

Comunicació CVMC - febr. 01, 2022

Publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball convocada de gestor/a de Continguts Web/Xarxes Socials, ordenada d’acord amb l’autobaremació. S'obre un termini de cinc dies hàbils per a presentar al·legacions