Borses de treball temporal

Selecció de Personal

Resolució publicació entrevista i persones candidates d’Auditor/a CVMC
Selecció de Personal
403 views
Selecció de Personal
403 views

Resolució publicació entrevista i persones candidates d’Auditor/a CVMC

Comunicació CVMC - juny 02, 2023

Puntuació de l’entrevista a la llista de persones candidates pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 6 de febrer de 2023 (Auditor/a)

Resolució llista provisional persones admeses i excloses  borsa Analista programador/a
Selecció de Personal
428 views
Selecció de Personal
428 views

Resolució llista provisional persones admeses i excloses borsa Analista programador/a

Comunicació CVMC - maig 23, 2023

Publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball d' Analista programador/a, ordenada d’acord amb l’autobaremació. S'obre un termini de cinc dies hàbils per a presentar al·legacions.

Resolució publicació puntuació definitiva i entrevista per a Auditor/a (CVMC)
Selecció de Personal
369 views
Selecció de Personal
369 views

Resolució publicació puntuació definitiva i entrevista per a Auditor/a (CVMC)

Comunicació CVMC - maig 18, 2023

S'eleva a definitiva la puntuació provisional publicada per Resolució 8 de maig de 2023, de la categoria d’auditor o auditora i es cita a la persona candidata que figura en l’annex per a l’entrevista.

Resolució llista provisional persones admeses i excloses  borsa Operador/a de càmera muntador/a (Madrid)
Selecció de Personal
573 views
Selecció de Personal
573 views

Resolució llista provisional persones admeses i excloses borsa Operador/a de càmera muntador/a (Madrid)

Comunicació CVMC - maig 18, 2023

Les persones interessades disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista per a presentar, en horari de 9 a 14 hores, les al·legacions que estimen oportunes.

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de la categoria d’Analista programador/a
Selecció de Personal
527 views
Selecció de Personal
527 views

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de la categoria d’Analista programador/a

Comunicació CVMC - maig 09, 2023

Publicació de la convocatòria i les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria d’Analista programador/a en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana .

Publicació puntuació provisional CVMC (Auditor O Auditora)
Selecció de Personal
364 views
Selecció de Personal
364 views

Publicació puntuació provisional CVMC (Auditor O Auditora)

Comunicació CVMC - maig 08, 2023

Publicació de la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball d'Auditor/a.

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de la categoria d’operador/a de càmera / muntador/a per a la Delegació de Madrid
Selecció de Personal
873 views
Selecció de Personal
873 views

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de la categoria d’operador/a de càmera / muntador/a per a la Delegació de Madrid

Comunicació CVMC - maig 02, 2023

Es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria d’operador de càmera muntador o operadora de càmera muntadora per a la Delegació de Madrid en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana,

Llista definitiva autobaremació borsa auditor/a CVMC i requeriment
Selecció de Personal
675 views
Selecció de Personal
675 views

Llista definitiva autobaremació borsa auditor/a CVMC i requeriment

Comunicació CVMC - abr. 03, 2023

llista de persones admeses i excloses en la borsa de treball d'Auditor/a, ordenada d’acord amb l’autobaremació i requeriment de la documentació.

Resolucio llista provisional auditor/a CVMC
Selecció de Personal
454 views
Selecció de Personal
454 views

Resolucio llista provisional auditor/a CVMC

Comunicació CVMC - març 20, 2023

Es publica la llista provisional de les persones admeses en la borsa de treball auditor o auditora i s'obre un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista indicada, per a presentar, en horari de 9 a 14 hores, les al·legacions que estimen oportunes

Convocatòria de una borsa de treball temporal de la categoria d’auditor/a per a la CVMC
Selecció de Personal
869 views
Selecció de Personal
869 views

Convocatòria de una borsa de treball temporal de la categoria d’auditor/a per a la CVMC

Comunicació CVMC - febr. 13, 2023

El termini de presentació de sol·licituds d'inscripció finalitza el 13 de març de 2023. Els requisits del lloc són títol universitari oficial de llicenciatura, enginyeri arquitectura o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau. Tindre la condició d’auditor o auditora de comptes i el Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià.

Llista persones candidates borsa SAMC Subdirecció Informatius No Diaris
Selecció de Personal
842 views
Selecció de Personal
842 views

Llista persones candidates borsa SAMC Subdirecció Informatius No Diaris

Comunicació CVMC - des. 22, 2022

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual s’aprova amb caràcter definitiu la llista de persones que integren la borsa de treball convocada per Resolució de 16 de novembre de 2022 (Subdirección de Informativos No Diarios).

Llista provisional persones candidates borsa SAMC Subdirecció Informatius No Diaris
Selecció de Personal
483 views
Selecció de Personal
483 views

Llista provisional persones candidates borsa SAMC Subdirecció Informatius No Diaris

Comunicació CVMC - des. 20, 2022

Concloses les diverses fases del procés de selecció i d’acord amb la base novena 5 de la convocatòria, cal publicar la llista provisional de persones que integren la borsa de treball, ordenades d’acord amb la puntuació total.